دانلود چارچوب و مبانی نظری ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت word

مبانی نظری خودکنترلی,ادبیات نظری خودکنترلی,چارچوب نظری خودکنترلی,فصل دوم پایان نامه خودکنترلی,خرید مبانی نظری خودکنترلی

دانلود چارچوب و مبانی نظری ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت word خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد مشخصات فایدانلود چارچوب و مبانی نظری ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت word|42104322|golden|مبانی نظری خودکنترلی,ادبیات نظری خودکنترلی,چارچوب نظری خودکنترلی,فصل دوم پایان نامه خودکنترلی,خرید مبانی نظری خودکنترلی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود چارچوب و مبانی نظری ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت word می باشد.

دانلود چارچوب و مبانی نظری ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت word

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد


مشخصات فایل
تعداد صفحات10
حجم21/408 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

یکی از مهمترین مهارتها که مشخصه توانایی افراد در حل تعارض است ،برخورداری از صفت خود کنترلی یاخود نظارتی است. افرادی که می توانند هدفهای واقع گرایانه را اولویت بندی کنند ودر زمان تصمیم گیری میان عواطف وعقل تعادل برقرار کنند ،خود کنترلی هستند .تفاوتهای مهم فردی وقابل سنجش ویژگیهای رفتاری را خود کنترلی می نامند .خود کنترلی بیانگر میزان مطابقت ویژگیهای رفتار خود باشرایط وموقعیت موجود است.(کریتنروکینیکی،1384.ص174)


در عصر حاضر جوامع مختلف می کوشند تا از راههای گوناگون خود کنترلی را در افراد وسازمانهای خود تحقق بخشند ویاآن را تقویت کنند. خود کنترلی ایجاد حالتی در درون فرد است که او را به انجام وظایفش متمایل می سازد ،بدون آنکه عوامل خارجی او را تحت کنترل داشته باشد. هدفی که در خود کنترلی دنبال می شود ارائه یک شخصیت سالم است که به بلوغ فکری رسیده است ودر برابر انواع مشکلات از خود مقاومت نشان می دهد وخود بت بینش عامل آن را انتخاب می کند وعلائه بر محیط کار در زندگی شخصی خویش نیز خود کنترل می شود .

فهرست مطالب

خود کنترلی در سازمان

ماهیت وهدف خود کنترلی

کارکرد کنترل در سازمانهای پیشرفته

خود کنترلی

نقش کنترل خود در سازمانها

مزایا ومعایب کنترل درونی وبیرونی

ضعف ومحدودیتهای کنترل مبتنی بر خود

منابع


"