دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد آن با فرمت word

مبانی نظری رفتار شهروندی,ادبیات نظری رفتار شهروندی,چارچوب نظری رفتار شهروندی,فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی,خرید مبانی نظری رفتار شهروندی

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد آن با فرمت word خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری رفتار شهروندی سازمانی و رفدانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد آن با فرمت word|42101658|golden|مبانی نظری رفتار شهروندی,ادبیات نظری رفتار شهروندی,چارچوب نظری رفتار شهروندی,فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی,خرید مبانی نظری رفتار شهروندی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد آن با فرمت word می باشد.

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد آن با فرمت word

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد آن با فرمت docx در قالب 67 صفحه ورد


مشخصات فایل
تعداد صفحات67
حجم151/844 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد آن با فرمت docx در قالب 67 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط ارگان و همکاران وی در سال ( ۱۹۸۳ ) مطرح گردید. اورگان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتار های فردی و اختیاری میداندكه به صورت مستقیم و آشكار به وسیله سیستم رسمی پاداش سازمان تعریف نشده است و در مجموع كارآیی و اثر بخشی سازمان راافزایش میدهد. اختیاری بدین معنا كه این رفتارجزء شرح وظایف شغلی نیست و در تعهد استخدامی كارمندان قرار نگرفته است و كوتاهی در آن هیچگونه تنبیهی را به دنبال ندارد. در واقع رفتار بیش اجتماعی، رفتار ورای نقش، رفتار خود انگیخته و یا رفتار شهروندی سازمانی به مجموعه رفتارهایی اتلاق می گردد که خارج از حیطه وظایف رسمی افراد در سازمان می باشد. این رفتارهای فردی داوطلبانه و دل بخواهی هستند که مستقیما و صراحتا از طریق نظامهای رسمی باداش دهی شناسایی نمی شوند ولی درنهایت منجر به افزایش اثر بخشی فعالیت های سازمانی می گردند. رفتار شهروندی سازمانی کمکی در جهت افزایش اثر بخشی کلی سازمان است و رفتاری ناشی از فعالیت در خارج از حیطه الزامات شغلی است و شاخصی قدرتمند برای تشخیص عملکرد شغلی مطلوب میباشد.


ارگان(1988) در كتاب خود تحت عنوان "رفتار شهروندی سازمانی: نشانگان سرباز خوب " این پدیده را چنین تعریف می نماید: رفتارهای فردی كه اختیاری(داوطلبانه) و آگاهانه بوده و بطور مستقیم و صریح بوسیله سیستمهای پاداش سازمانی و سیستمهای ارزیابی عملكرد سازمانی شناسایی نشدهاند ولی در مجموع، اثر بسیار چشمگیری بر اثربخشی سازمانی دارند. منظور از اختیاری بودن این است كه این قبیل رفتارها جزء الزامات اساسی نقش و شرح شغل كاركنان نمیباشند (ارگان(1988)). ارگان رفتار شهروندی سازمانی را نوعی از عملكرد تعریف كرده است كه محیط اجتماعی و روانی (روانشناختی) سازمان را كه عملكردهای وظیفهای سازمان در آن محیط رخ میدهد، مورد حمایت قرار میدهد (ارگان(1997)).

فهرست مطالب

رفتار شهروندی سازمانی

2-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی

2-7-2) ویژگی های رفتارهای شهروندی سازمانی

2-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی

2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی

2-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی

2-10) نظریه های مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی

2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB)

2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش

منابع


"