مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی 104 صفحه

فصل دوم پایان نامه یادگیری الکترونیکی,مبانی نظری یادگیری الکترونیکی,پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی,پیشینه داخلی یادگیری الکترونیکی,پیشینه خارجی یادگیری الکترونیکی,پیشینه پژوهش یادگیری الکترونیکی,پیشینه نظری یادگیری الکترونیکی,ادبیات نظری یادگیری الکترونیکی,چارچوب نظری یادگیری الکترونیکی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. مشخصات فایل تعداد صفحات104حجم197/768 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی را در مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی 104 صفحه|42084547|golden|فصل دوم پایان نامه یادگیری الکترونیکی,مبانی نظری یادگیری الکترونیکی,پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی,پیشینه داخلی یادگیری الکترونیکی,پیشینه خارجی یادگیری الکترونیکی,پیشینه پژوهش یادگیری الکترونیکی,پیشینه نظری یادگیری الکترونیکی,ادبیات نظری یادگیری الکترونیکی,چارچوب نظری یادگیری الکترونیکی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی 104 صفحه می باشد.


این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات104حجم197/768 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

یادگیری الکترونیکی شیوه‌ای جدید در آموزش است که بسیاری از محدودیت‌های آموزش سنتی را حذف می‌کند و اگر چه بعضی از مشکلات خاص خود را به همراه دارد، اما این شیوه آموزشی تأثیر زیادی بر مدارس، مؤسسات و سازمان‌ها دارد و تأثیر عمده‌ی آن بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌باشد(هارپر، چن، ین ،2004). هدف یادگیری الکترونیکی عبارت است از توسعه به وجود آمدن تنوع در ظرفیت آموزش عالی کشور از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ی امروز و جامعه‌ی فردا، برای بهترین کیفیت و انعطاف‌پذیری و کمترین هزینه برای ارائه دادن آموزش(صفوی ، 2008).


برای اجرای یادگیری الکترونیکی، در سطح نظام آموزشی باید به چند محور توجه شود: تمهید مقدمات، قلمرو عملیات، مراکز مجری، مدیریت و سازمان، مقاطع مورد عمل، برنامۀ درسی و نحوۀ اعطای مدرک رسمی(مجیدی،1388).

زیر محورهایی که برای این محورها در نظر گرفته شده‌اند به شرح زیر می باشد:
• تمهید مقدمات: ایجاد مؤسسه‌‌‌‌‌‌های یادگیری، پذیرش رویکرد تلفیقی به روش‌های آموزشی و انعقاد توافقنامه‌های فی ما بین واحدهای مربوط ؛
• قلمرو عملیات: تمام گروه‌های برخوردار از یادگیری الکترونیکی ؛
• مراکز مجری: مراکز مجاز ؛
• مدیریت وسازمان: تعیین خط مشی، تعریف استاندارد، تفکیک و واگذاری تصدی‌گری در اجرا، طراحی و تدوین نظام مدیریت یادگیری فراگیر، کنترل و نظارت، ارزیابی و رتبه بندی مراکز ؛
• مقاطع مورد عمل: آموزش‌های رسمی و غیر رسمی ؛
• برنامۀ درسی: کلاس مجازی، تعریف استاندارد، ارزشیابی دربدو ورود و حین تحصیل، ارزشیابی مستمر، تعامل چند سویه از طریق ویدئو کنفرانس، پست الکترونیکی و فرم‌های مباحثه و گفت و گوهای علمی ؛
• اعطای مدرک رسمی: تدارک امتحانات حضوری و غیر حضوری پایانی .

فهرست مطالب

تعریف نظری یادگیری الکترونیکیتعریف عملیاتی یادگیری الکترونیکیفصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری الکترونیکی

2 مقدمه 11
2-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 12
2-2 تعامل در آموزش از راه دور 13
2-2-1 تعامل استاد – دانشجو 14
2-2-2 تعامل دانشجو – دانشجو 14
2-2-3 تعامل دانشجو – محتوا 14
2-2-4 تعامل استاد – محتوا 15
2-2-5 تعامل استاد – استاد 15
2-2-6 تعامل محتوا - محتوا 15
2-3 مراحل تکامل فناوری آموزشی 16
2-3-1 فناوری توزیعی 17
2-3-2 فناوری اشتراکی 17
2-3-3 فناوری تعاملی 18
2-4 نظریه‌های مورد استفاده در فناوری‌آموزشی 19
2-4-1 نظریه رفتارگرایی 20
2-4-2 نظریۀ شناخت گرایی 20
2-4-3 نظریۀ سازنده گرایان 21
2-5 دسته‌بندی آموزش الکترونیکی 22
2-5-1 یادگیری شخصی 22
2-5-2 یادگیری جمعی 22
2-5-3 کلاس های مجازی 23
2-6 آموزش از راه دور 23
2-6-1 نسلهای آموزش از راه دور 26
2-6-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران 28
2-7 آموزش مجازی 28
2-7-1 شیوه‌های آموزش مجازی 32
2-7-2 عناصر آموزش مجازی 34
2-7-3 هدف‌های برنامه درسی 34
2-7-4 فعالیت‌های یادگیری 35
2-7-5 مواد و منابع یادگیری 35
2-7-6 محتوای الکترونیکی 36
2-7-7 استانداردهای محتوای الکترونیکی 37
2-7-8 ابرداده ها 37
2-7-9 بررسی استانداردهاي آموزش و فراگیري الکترونیکی 38
2-7-10 سامانه مدیریت یادگیری 39
2-7-11 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی 41
2-7-12 مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی 43
2-7-13 مهارت به کارگیری رایانه 48
2-7-14 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه‌های مدیریت یادگیری 48
2-7-15 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه 48
2-7-16 مدیریت زمان 49
2-7-17 مهارت‌های زبانی 49
2-7-18 مهارت‌های نوشتاری 50
2-8 رضایت تحصیلی 60
2-8-1 خودتوانی اینترنتی یادگیرنده 62
2-8-2 پاسخگویی به موقع مدرس 63
2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی 63
2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی 63
2-8-5 کیفیت فناوری 63
2-8-6 سودمندی سامانه 64
2-8-7 سهولت استفاده از سامانه 64
2-8-8 تنوع در ارزیابی 64
2-9 پیشرفت تحصیلی 65
2-10 ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی 68
2-11 جایگاه مهارت‌های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی 70
2-12 پیشینه پژوهش 74
2-12-1 پژوهشهای انجام شده خارجی 74
2-12-2 پژوهشهای انجام شده داخلی 78
2-13 جمع بندی 87

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"