مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین

فصل دوم پایان نامه رویکرد مداخله ای روابط زوجین,مبانی نظری رویکرد مداخله ای روابط زوجین,پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین,پیشینه پژوهش رویکرد مداخله ای روابط زوجین,پیشینه نظری رویکرد مداخله ای روابط زوجین,ادبیات نظری رویکرد مداخله ای روابط زوجین,چارچوب نظری رویکرد مداخله ای روابط زوجین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسمبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین|42084510|golden|فصل دوم پایان نامه رویکرد مداخله ای روابط زوجین,مبانی نظری رویکرد مداخله ای روابط زوجین,پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین,پیشینه پژوهش رویکرد مداخله ای روابط زوجین,پیشینه نظری رویکرد مداخله ای روابط زوجین,ادبیات نظری رویکرد مداخله ای روابط زوجین,چارچوب نظری رویکرد مداخله ای روابط زوجین
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات44
حجم524/234 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد مداخله ای روابط زوجین را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

پيشگيري شامل هر نوع رويكرد، طريقه يا روش است كه براي اصلاح شايستگي و عملكرد بين فردي براي افراد و در اينجا به ويژه براي همسران، طراحي مي شود(برگر و هنا،1999).

تقابل رفتاري اصول مفهومي و عملي مدل رفتاري- ارتباطي مي باشند. هم در برنامه هاي درماني و هم در برنامه هاي پيشگيري زوج ها بايد قدرداني از يكديگر را ياد بگيرند. زمانيكه افراد رفتارهاي مثبتي را براي يكديگر فراهم كنند، آنها با قدرداني همسرشان مورد تقويت قرار مي گيرند و متقابلاً خودشان هم از همسرشان قدرداني مي كنند. در اين صورت رفتارهاي پاداش بخش دو طرفه افزايش مي يابند و احتمال موفقيت در زندگي زناشويي بطور اساسي بالا مي رود.از همه عناصر مدل رفتاري- ارتباطي احتمال ارتباطات بيشترين كاركرد پيشگيرانه را دارد. مهارت هاي ارتباطي اثربخش اساس ايجاد و حفظ رابطه زناشويي رضايتبخش مي باشد. بنابراين آموزش ارتباطات بخش مهمي از برنامه هاي پيشگيري است.


تعارض چيزي است كه در رابطه صميمي و دراز مدت بوجود مي آيد. از طريق آموزش حل مساله، زوج ها مي توانند ابزار مناسبي براي حل اختلافات خودشان داشته باشند. بعلاوه وقتي كه فرايند حل مساله را ياد گرفتند مي توانند آنرا در كل موقعيت هاي آسيب زا بكار ببرند. در اينجا نيز ارزش پيشگيري كننده حل مساله، كاملاً روشن است(قاسم زاده، 1378).


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکرد مداخله ای روابط زوجین

2-3- رويكردها و برنامههاي پيشگيري
2-3-1- مدل مربوط به انجمن غني سازي ازدواج (A. C. M. E) 3
2-3-1-1- ويژگي ها 5
2-3-1-2- ساختار برنامه 6
2-3-1-3- اهداف 6
2-3-1-4- مهارت ها 6
2-3-2- رويكرد ارتباط زوج (C. C) 7
2-3-2-1- كيفيت برنامه ارتباط زوج 7
2-3-2-2- اهداف برنامه 8
2-3-3- برنامه كاربردي عملي مهارت هاي مربوط به رابطه صميمانه(P. A. I. R. S) 12
2-3-3-1- اهداف برنامه 13
2-3-3-2- چهارچوب عملي 15
2-3-4- برنامه پيشگيري و تقويت رابطه (P. R. E. P) 16
2-3-5- مدل رفتاري - ارتباطي 20
2-3-5-1- جنبه هاي پيشگيري مدل رفتاري- ارتباطي 22
2-5- پيشينه پژوهش 24
2-5-1- پيشينه پژوهش در ايران 24
2-5-2- پيشينه پژوهش در خارج از کشور 26
منابع و مآخذ: 32


"