پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سلامت سازمانی

مبانی نظری سلامت سازمانی,پیشینه تحقیق سلامت سازمانی,پیشینه داخلی سلامت سازمانی,پیشینه خارجی سلامت سازمانی,پیشینه پژوهش سلامت سازمانی,پیشینه نظری سلامت سازمانی,ادبیات نظری سلامت سازمانی,چارچوب نظری سلامت سازمانی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سلامت سازمانی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقپیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سلامت سازمانی|42084246|golden|مبانی نظری سلامت سازمانی,پیشینه تحقیق سلامت سازمانی,پیشینه داخلی سلامت سازمانی,پیشینه خارجی سلامت سازمانی,پیشینه پژوهش سلامت سازمانی,پیشینه نظری سلامت سازمانی,ادبیات نظری سلامت سازمانی,چارچوب نظری سلامت سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سلامت سازمانی می باشد.

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سلامت سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات50
حجم137/222 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

تعریف مفهومی و عملیاتی سلامت سازمانی

سلامت سازمانی : دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با آن و ارتقا و گسترش توانايي خود براي سازگاري بيشتر(جعفری، 1390).

سلامت سازمانی در تحقیق حاضر توسط پرسشنامه 44 سوالی OHI سنجیده می گردد.


درگذشته توجه تحقيقات سلامت سازمانی به محيط فيزيكي كار معطوف بود اما تحقيقات جديد مولفه هاي رواني محيط كار را بیشتر مورد تاکید قرار داده اند. تعداد ده مشخصه از محيط هاي كاري سالم بر اساس نتايج تحقيقات اخير كه در ارتباط با كار و سلامتي انجام شده اند مشخص گردیده است. اين فهرست همچنين بیانگر اين واقعيت هستند كه سازمان ها بايستي اين استراتژي ها را دنبال كنند، چرا كه آن ها براي سلامتي كارکنان بسيار مهم هستند. همچنين دليلي هستند بر اينكه باور كنيم در نظر گرفتن اين اقدامات منجر به افزايش بهره وري و موفقيت هاي اقتصادي سازمان ها مي گردد.

این مشخصات عبارتند از:
 وضوح نقش و قابليت دسترسي آن
 الزامات كاري معقول
 كنترل شغل و حدود اختيارات در تصميم گيري
 حمايت اجتماعي محيط كار
 پاداش هاي عادلانه و رفتارمنصفانه
 دستمزد كافي
 ساعات كاري رضايت بخش
 امنيت شغلي
 جو سازماني امن
 ترتیبات استخدامی سالم (خدایی، 1381).

فهرست مطالب

تعریف نظری سلامت سازمانی تعریف عملیاتی سلامت سازمانی فصل دوم پایان نامه سلامت سازمانی

. مقدمه 13
2-2. مفهوم سلامت 13
2-3. سلامت سازمانی 13
2-4. تعریف سلامت سازمانی 14
2-5. ویژگی های سازمان سالم 15
2-6. مولفه های سلامت سازمانی 18
2-6-1. ارتباط 19
2-6-2. مشاركت و درگير بودن در سازمان 19
2-6-3. وفاداري و تعهد 19
2-6-4. اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت 19
2-6-5. روحيه 19
2-6-6. اخلاقيات 20
2-6-7. شناسايي يا بازشناسي عملكرد 20
2-6-8. مسير هدف 20
2-6-9. رهبري 20
2-6-10. بهبود يا توسعه كارايي كاركنان 20
2-6-11. كاربرد منابع 21
2-7. ابعاد سلامت سازماني (از نظر مايلز) 21
2-7-1. کارکردهای سیستم 21
2-7-2. سلامت سازمانی و اثربخشی 22
2-8. پويايي های سازمانی 23
2-8-1. سطح نهادی 24
2-8-2. سطح اداری 25
2-8-3. سطح فنی 25
2-8-4. مشخصه های فضاهای كاری سالم 25

2-16. تحقیقات انجام گرفته 58
2-16-1. سوابق داخلی 58
2-16-2. سوابق خارجی 60
2-17. جمع بندی 62

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"