مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی 53 صفحه

فصل دوم پایان نامه سلامت سازمانی,مبانی نظری سلامت سازمانی,پیشینه تحقیق سلامت سازمانی,پیشینه داخلی سلامت سازمانی,پیشینه خارجی سلامت سازمانی,پیشینه پژوهش سلامت سازمانی,پیشینه نظری سلامت سازمانی,ادبیات نظری سلامت سازمانی,چارچوب نظری سلامت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی 53 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقمبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی 53 صفحه|42084242|golden|فصل دوم پایان نامه سلامت سازمانی,مبانی نظری سلامت سازمانی,پیشینه تحقیق سلامت سازمانی,پیشینه داخلی سلامت سازمانی,پیشینه خارجی سلامت سازمانی,پیشینه پژوهش سلامت سازمانی,پیشینه نظری سلامت سازمانی,ادبیات نظری سلامت سازمانی,چارچوب نظری سلامت سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی 53 صفحه می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی 53 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات53
حجم137/220 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت سازمانی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمان های سالم، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردار هستند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می‌آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، و شخصیت ذی نفعان، و رشد دادن ‌به قابلیت های آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد (علی پور،1386).


به عقيده بنيس اگر سازمان ها را به عنوان ساختمان هاي سازش پذير، حلال مشكلات و ارگانيك مورد ملاحظه و توجه قرار دهيم، در اين صورت اشتباهات مربوط به اثربخشي بايد براساس فعل و انفعالاتي صورت گيرد كه سازمان با اتخـــاذ آنها مشكلات را بررسي و حل و فصل مي كند، نه ازاندازه گيري هاي جامد و استاتيك بازار كار.با ملاحظه روي تعريفي كه شاين، بنيس و ديگران از اثربخشي دارند درمي يابيم كه سلامت سازماني به عنوان معياري براي تعيين اثربخشي سازمان نيز به كار مي رود.

هر سازماني براي اينكه اثربخش باشد قبل از هر چيز بايستي بتواند در موارد بحراني ضمن انطباق و سازش با محيط متغير و مقابله با هر مشكلي بهترين منابع خود را به كار گرفته و با نيروهـــاي تهديدكننده خارجي به طور موفقيت آميزي برخورد كرده و نيروي آنها را درجهت هدف اصلي سازمان هدايت كند و همواره با حفظ توانايي هاي بقاي خود، آن را رشد و توسعه دهد و به تعبيري ديگر از سلامتي سازماني برخوردار باشد. در مدل پيشنهادي پارسونز نيز، در هر زماني سيستم اجتماعي براي ادامه حيات خود و يا به عبارتي براي تامين سلامتي و اثربخشي خود ضروري است كه چهار مشكل اساسي يعني انطباق، نيل به هدف، انسجام و يگانگي، و دوام (فرهنگ و ارزش ها) خود را حل كند (خدایی، 1381).

رضایی و همکاران (1391) در تحقیق خود که با هدف بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان انجام گرفت پی بردند که سلامت سازمانی و ابعاد آن به عنوان یک پیش بینی کننده قوي تا حد زیادي اثربخشی را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

فهرست مطالب

تعریف نظری سلامت سازمانی تعریف عملیاتی سلامت سازمانی فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سلامت سازمانی

. مقدمه 13
2-2. مفهوم سلامت 13
2-3. سلامت سازمانی 13
2-4. تعریف سلامت سازمانی 14
2-5. ویژگی های سازمان سالم 15
2-6. مولفه های سلامت سازمانی 18
2-6-1. ارتباط 19
2-6-2. مشاركت و درگير بودن در سازمان 19
2-6-3. وفاداري و تعهد 19
2-6-4. اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت 19
2-6-5. روحيه 19
2-6-6. اخلاقيات 20
2-6-7. شناسايي يا بازشناسي عملكرد 20
2-6-8. مسير هدف 20
2-6-9. رهبري 20
2-6-10. بهبود يا توسعه كارايي كاركنان 20
2-6-11. كاربرد منابع 21
2-7. ابعاد سلامت سازماني (از نظر مايلز) 21
2-7-1. کارکردهای سیستم 21
2-7-2. سلامت سازمانی و اثربخشی 22
2-8. پويايي های سازمانی 23
2-8-1. سطح نهادی 24
2-8-2. سطح اداری 25
2-8-3. سطح فنی 25
2-8-4. مشخصه های فضاهای كاری سالم 25

2-16. تحقیقات انجام گرفته 58
2-16-1. سوابق داخلی 58
2-16-2. سوابق خارجی 60
2-17. جمع بندی 62

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"