پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد روابط جنسی زناشویی

مبانی نظری روابط جنسی زناشویی,پیشینه تحقیق روابط جنسی زناشویی,پیشینه پژوهش روابط جنسی زناشویی,پیشینه نظری روابط جنسی زناشویی,ادبیات نظری روابط جنسی زناشویی,چارچوب نظری روابط جنسی زناشویی,پیشینه داخلی و خارجی روابط جنسی زناشویی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد روابط جنسی زناشویی این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط جنسی زناشویی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهپیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد روابط جنسی زناشویی|42083966|golden|مبانی نظری روابط جنسی زناشویی,پیشینه تحقیق روابط جنسی زناشویی,پیشینه پژوهش روابط جنسی زناشویی,پیشینه نظری روابط جنسی زناشویی,ادبیات نظری روابط جنسی زناشویی,چارچوب نظری روابط جنسی زناشویی,پیشینه داخلی و خارجی روابط جنسی زناشویی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد روابط جنسی زناشویی می باشد.

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد روابط جنسی زناشویی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط جنسی زناشویی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


مشخصات فایل
تعداد صفحات72
حجم309/587 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط جنسی زناشویی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


یکی از مؤلّفه هاي مهم رابطه ی زوجین، ممکن است رضایت از رابطه ي جنسی باشد. لومن و دیگران (1994) مطالعه ي وسیعی را با عنوان «روابط جنسی در آمریکا» انجام دادند و دریافتند رضایت جنسی و بهزیستی به‌طور جدانشدنی به هم مرتبط هستند. کریستوفر و اسپریچر (2000 (اظهار می کند گرچه دانش ما در مورد روابط جنسی زناشویی بیش از گذشته است ولی در این مورد که روابط جنسی چگونه بر زندگی زناشویی اثر میگذارد و در مورد ماهیت تأثیر و تأثّر آن با دیگر پدیده هاي زناشویی دیدگاه محدودي داریم. روابط جنسی بخشی ضروري از بیشتر روابط صمیمی زن و مرد است تا جایی که در غالب جوامع، ازدواج با روابط جنسی آغاز می‌شود (اسپریچر و دیگران، 2006) اپت و دیگران (1994) اشاره می‌کنند که رابطه ي جنسی موضوعی است که در ادبیات پژوهشی مورد غفلت واقع شده است. در ایران، مؤلّفه هاي دیگر زناشویی به وفور موردبررسی قرارگرفته اند؛ اما روابط جنسی به ندرت موردتوجه پژوهشگران بوده است. از طرف دیگر میزان بالاي کژکاري جنسی در ازدواج، دلیل دیگر براي مطالعه ي روابط جنسی در زوجین است . پژوهش ها نشان میدهند که، سطوح بالاي رضایت جنسی با کیفیت و پایداري بیشتر روابط جنسی همبسته است (اسپریچر و کیت 2004).


پژوهشگران میزان بالاي کژکاري جنسی به میزان50درصد را ثبت نموده اند (مستر و جانسن ، ) و متخصصان بالینی نسبت به اثر این کژکاري ها بر بهزیستی زناشویی زوجین هشدار داده اند (مک کارتی ، 1997، 2003) به علاوه، لومن و همکاران) 1999(معتقدند باتوجه به ارتباط قوي کژکاري جنسی و کیفیت زندگی معیوب، این مسئله می‌تواند در تشخیص وضعیت سلامت روان‌شناختی نقش مهم ایفاکند. از این رو، پرداختن به کارکرد روابط جنسی و روابط زناشویی مهم و ضروري به نظرمی‌رسد.


پژوهش هاي محدودي رابطه ي رضایت جنسی و ارتباط زناشویی را بررسی کرده‌اند. باتوجه به اینکه ارتباط ورضایت جنسی هر دو روابط محرزي با رضایت زناشویی دارند، بررسی جنبه هاي ترکیبی این دو با رضایت زناشویی مفید خواهد بود. مارکمن و همکاران در مطالعه ي طولی برنامه پربارسازي رابطه ي پیش از ازدواج دریافتند هنگامی که زوج‌ها مهارتهاي ارتباط مؤثّر باهمدیگر را کسب میکنند، زندگی جنسی آنان بهبود می یابد، به علاوه این دو ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. همسو با این پژوهشگران، چسنی و دیگران (1981) دریافتند ارتباط جنسی، رضایت جنسی و ارتباط زناشویی همگی بعد از برنامه ي درمان بدکاري جنسی بهبود می یابند.به اعتقاد بسیاری، روابط جنسی زن و شوهر مهم‌ترین علل تعیین کننده زندگی زناشویی است. با این حال، ارتباط در جویباری از شکست و در آتشفشانی از خشم از هم می پاشند .


فهرست مطالب

فصل دوم پایان نامه روابط جنسی زناشویی

بخش اول: مبانی نظری تحقیق
موضع گیریهای نظری در خصوص روابط زناشوئی 40
تعریف غریزه جنسی 40
اهمیت روابط جنسی 43
فرآیند روابط زناشوئی 47
اهمیت آمادگی روانی برای آمیزش 47
اهمیت عشقبازی 47
مراحل واکنش جنسی طبیعی 49
دفعات مقاربت و سازگاری جنسی 51
ریتم میل جنسی در زنان 51
ریتم میل جنسی در مردان 52
میل جنسی طبیعی 52
پختگی جنسی 53
قدرت جنسی 54
مشکلات روابط زناشویی 55
الف – مشکلات جنسی زنان 55
ب- مشکلات جنسی در مردان 57
بهداشت و درمان روابط زناشویی 59
الف – جهل جنسی 59
ب – اضطراب عملی 59
ج- مشکلات رابطه ای 59
د- مشکلات جسمانی 61
اختلافات مالی 64
اوقات فراغت 65
روابط والدین و کودک 67
بستگان و دوستان 68
نقش های مربوط به برابری زن و مرد 70
رضایت زناشویی و جهت گيرى مذهبى 71
ساختار قدرت و سازگاری زناشویی 74

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"