چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی

فصل دوم پایان نامه باورهای خودکارآمدی,مبانی نظری باورهای خودکارآمدی,پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی,پیشینه داخلی باورهای خودکارآمدی,پیشینه خارجی باورهای خودکارآمدی,پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی,پیشینه نظری باورهای خودکارآمدی,ادبیات نظری باورهای خودکارآمدی,چارچوب نظری باورهای خودکارآمدی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی|42083797|golden|فصل دوم پایان نامه باورهای خودکارآمدی,مبانی نظری باورهای خودکارآمدی,پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی,پیشینه داخلی باورهای خودکارآمدی,پیشینه خارجی باورهای خودکارآمدی,پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی,پیشینه نظری باورهای خودکارآمدی,ادبیات نظری باورهای خودکارآمدی,چارچوب نظری باورهای خودکارآمدی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی می باشد.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای خودکارآمدی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات45
حجم125/57 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای خودکارآمدی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

باورهای خودکارآمدی به واسطه تأ ثیر بر میزان فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیت های تهدید کننده بر سطح انگیزش افراد تأ ثیر می گذارند ، همچنین با احساس اعمال کنترل بر استرس زاها نقش حیاتی در انگیختگی اضطراب دارد. افراد با باورهای خود کارآمدی ضعیف، در کنترل تهدیدها اضطراب بالایی دارند ، ضعف و کاستی های خود را تعمیم می دهند، شدت تهدیدات ممکن را چند برابر می کنند و نگرانی های بیهوده ای دارند که اضظراب آنها را تشدید نموده و سطح عملکرد آنها را تضعیف می کند( بندورا ،1994) .


کارآمدی تصوری در تمرین مهار تنیدگی زاها و دربرپایی اضطراب نقش محوری دارد. افرادی که باور دارند تهدیدهای بالقوه ، غیر قابل مهار وغیر قابل کنترل هستند ، اکثر جنبه های محیط خود را خطرناک و مخاطره آمیز تلقی می کنند و اثر بخشی و توانایی سازگاری خود را ناچیز می پندارند . بواسطه چنین تفکرات ناکارآمدی ، افراد خود را درمانده می بینند و سطح کنشوری آنها پایین می آید . برعکس این افراد ، کسانی که باوردارند قادرند تهدیدهای بالقوه را تحت مهارخود درآورند ، به نحوی ، با شرایط سازش می یابند و اضطراب و افسردگی کمتری را تجربه می کنند ، پیشرفت ها و سلامت روان آدمی ، نیازمند خودکارآمدی خوش بینانه می باشد . برانگیختگی اضطراب علاوه بر این که تحت تأثیر خودکارآمدی تصوری قرار می گیرد ، تحت تأثیر افکار کنترل کننده کارآمدی نیز قرار دارند. تمرین کنترل بر هوشیاری فرد به خوبی در این خلاصه شده است " تو نمی توانی مانع پرواز پرنده های نگرانی بالای سرت شوی ، اما می توانی مانع آشیانه سازی آنها روی سرت شوی " خودکارآمدی تصوری در کنترل فرآیند افکار ، یک عامل کلیدی در تنظیم افکار کاهش دهنده استرس و افسردگی است . (بندورا،1994).

فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای خودکارآمدی تعریف عملیاتی باورهای خودکارآمدی فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد باورهای خودکارآمدی

نظریه شناختی – اجتماعی و باورهای خودکارآمدی
مفهوم خود در نظریه شناختی- اجتماعی
الگوی سه جانبه رفتار
ساختار روانشناسی رفتار
ماهیت خودکارآمدی
قابلیتهای بنیادی آدمی
انسان موجودی عامل
تقویت خودکارآمدی
مؤلفه های خودکارآمدی
منابع خود کارآمدی
تأثیرات باورهای خودکارآمدی بر کارکردهای روانشناختی
خودکارآمدی وشغل
خودکارآمدی بالا و پایین
خودکارآمدی و سلامت روان
خودکارآمدی وسلامت جسمی
نقش خودکارآمدی در عملکرد
تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی
فرایندهای فعال شده کارآمدی


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"