مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط متقابل 67 صفحه

فصل دوم پایان نامه روابط متقابل,مبانی نظری روابط متقابل,پیشینه تحقیق روابط متقابل,پیشینه داخلی روابط متقابل,پیشینه خارجی روابط متقابل,پیشینه پژوهش روابط متقابل,پیشینه نظری روابط متقابل,ادبیات نظری روابط متقابل,چارچوب نظری روابط متقابل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط متقابل 67 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط متقابل که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقمبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط متقابل 67 صفحه|42083747|golden|فصل دوم پایان نامه روابط متقابل,مبانی نظری روابط متقابل,پیشینه تحقیق روابط متقابل,پیشینه داخلی روابط متقابل,پیشینه خارجی روابط متقابل,پیشینه پژوهش روابط متقابل,پیشینه نظری روابط متقابل,ادبیات نظری روابط متقابل,چارچوب نظری روابط متقابل
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط متقابل 67 صفحه می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط متقابل 67 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط متقابل که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات67
حجم321/749 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط متقابل را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

روابط متقابل

فرض كنيد كه شخصي درحال خواندن يك كتاب است، در همان حين شخص ديگري وارد اتاق مي شود و سلام مي كند و جواب سلامش را مي شنود. با اين كار رابطه متقابل ساده اي بين اين دونفر انجام شده است(هارپر و ديگران، 2000).


يك رابطه متقابل زماني رخ مي دهد كه شخص به نوعي با طرف مقابل خود رابطه برقرار كند و طرف مقابل هم به آن شخص جواب بدهد. به زبان علمي، شروع ايجاد رابطه "محرك" ناميده مي‎شود و واكنشي كه به اين محرك داده مي‎شود، "پاسخ" نام دارد. اين امر تعريفي علمي از رابطه متقابل، به عنوان محرك رابطه متقابل به اضافه پاسخ رابطه متقابل ارائه مي دهد(كارسون، 2005، به نقل از عباسي، 1387).

اشخاص ممكن است گفتگويشان را ادامه دهند. در پاسخ به سلام، ممكن است پرسيده شود"آيا روز خوبي داشتي؟" و طرف مقابل هم ممكن است به اين سوال جواب بدهد. در اين صورت زنجيره اي از روابط متقابل به وجود آمده است كه در آن پاسخ هر شخص به عنوان محركي براي ديگري عمل مي‎كند. روابط بين افراد هميشه شكل چنين زنجيره اي از روابط متقابل را دارد. در تحليل رفتار متقابل از الگوي حالات نفساني استفاده مي شود تا بتوان توضيح داد كه در روند روابط چه مي گذرد. روابطي كه به آنها پرداخته خواهد شد"روابط متقابل مكمل" و "روابط متقابل متقاطع" مي‎باشند

رابطه متقابل مكمل
"رابطه متقابل مكمل" رابطه ايست كه بردارهاي رابطه متقابل با يكديگر موازي باشند و آن حالت نفساني كه مورد خطاب قرار مي گيرد همان باشد كه پاسخ مي‎گويد. از آنجايي كه رابطه متقابل مكمل، هميشه در نمودار، بردارهاي موازي دارد، اغلب اوقات با نام رابطه متقابل موازي نيز ناميده مي‎شود.


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش روابط متقابل

فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهشي
تحليل رفتار متقابل 14
تاريخچه تحليل رفتار متقابل 14
تعريف تحليل رفتار متقابل 14
فلسفه تحليل رفتار متقابل 15
نظريه شخصيت برن 15
تحليل كنشي حالات نفساني 17
كودك مطيع و كودك طبيعي 17
كودك مطيع و سازگار با بخش هاي مثبت و منفي 18
كودك طبيعي با بخش هاي مثبت و منفي 19
والد مهربان و تغذيه كننده و والد كنترل كننده و مستبد يا سرزنشگر 19
والد كنترل كننده و مستبد با بخش هاي مثبت و منفي 19
والد مهربان و تغذيه كننده با بخش هاي مثبت و منفي 19
تشخيص حالات نفساني 20
تشخیص رفتاری 20
سرنخ هاي والد 20
سرنخ های بالغ 22
سرنخ هاي كودك 23
تشخيص رفتارهاي اجتماعي 24
تشخيص برمبناي شرح حال 24
تشخيص پديدار شناختي 24
روابط متقابل 25
روابط متقابل مكمل 27
اولين قانون ايجاد رابطه 28
رابطه متقابل متقاطع 28
دومين قانون ايجاد رابطه 29
نوازش ها 29
انواع نوازش 29
نوازش كلامي در مقابل غيركلامي 30
نوازش گرم و نرم(مثبت) در مقابل نوازش سرد و نيش دار(منفي) 30
نوزاش شرطي در مقابل غيرشرطي 30
راه هاي به دست آوردن نوازش 31
نوازش و تقويت رفتار 31
اقتصاد نوازش 32
نوازش خواستن 33
گروه درماني با رويكرد تحليل رفتار متقابل 45
رضايت زناشويي 47
يافته هاي پژوهشي مرتبط با تحقيق 50
پيشنه پژوهش انجام شده در خارج 50
پيشينه پژوهش انجام شده در ايران 53
جمع بندي 56
منابع

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"