پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیرمنطقی

فصل دوم پایان نامه باورهای غیرمنطقی,مبانی نظری باورهای غیرمنطقی,پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی,پیشینه داخلی باورهای غیرمنطقی,پیشینه خارجی باورهای غیرمنطقی,پیشینه پژوهش باورهای غیرمنطقی,پیشینه نظری باورهای غیرمنطقی,ادبیات نظری باورهای غیرمنطقی,چارچوب نظری باورهای غیرمنطقی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیرمنطقی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش دپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیرمنطقی|42083458|golden|فصل دوم پایان نامه باورهای غیرمنطقی,مبانی نظری باورهای غیرمنطقی,پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی,پیشینه داخلی باورهای غیرمنطقی,پیشینه خارجی باورهای غیرمنطقی,پیشینه پژوهش باورهای غیرمنطقی,پیشینه نظری باورهای غیرمنطقی,ادبیات نظری باورهای غیرمنطقی,چارچوب نظری باورهای غیرمنطقی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیرمنطقی می باشد.

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیرمنطقی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات37
حجم150/194 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری باورهای غیرمنطقی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.


باورهاي غيرمنطقي از باورهايي كه بر اجبار، الزام و وظيفه تاكيد دارند كه باعث مي شوند فرد شخصيت مضطرب، غيرعادي و ناسالمي را كسب كند. باورهاي غيرمنطقي به صورت رجحانها، فاجعه آميزي، تحمل پايين ناكامي، خود تحقيري و ديگر تحقيري هستند (شفيع آبادي، 1385). بعد رفتاري يك باور عملي است كه يك فرد انجام مي دهد و با باور شناختي سازگار مي باشد. چنين اعمالي با محتواي باور تطابق دارند، ولي لزوما با محيط اين گونه نیست. اين گونه اعمال ممكن است در چارچوب متن يادگيري باور شناختي يا تنها ناشي از بعد تجويزي باور باشد.

مثلاً اگر باور شناختي عبارت از «هيچ گونه كنترلی بر آنچه اتفاق مي افتد، ندارم» باشد، درماندگي، ويژگي اجتناب از كارهايي خواهد بود، كه باعث كنترل مي شود، رفتار به سمتي براي رفتاري ديگر بوسيله يا اعمال نفوذ در اوضاع مختلف هدايت مي شود ودر نتيجه فاقد كنترل باقي مي ماند. از لحاظ سلسه مراتب باورها، طبق اهميت تاثيرشان در زندگي فرد طبقه بندي مي شوند. بعضي از آنها نقش بسيار مهمي دارند. درحالي كه باورهاي ديگر از اهميت كمتری برخوردارند. اهميت يك باور در تعدادي از ارتباطاتي كه آن باور با ديگر باورها دارد منعكس مي گردد و از طريق اين ارتباطات حدودي را كه آن باور اين باورها را تحت تاثير قرار مي دهد، مشخص مي نمايد. باورهاي يك فرد درباره خودش ومفهوم خودش به طور كل تمام باورها راتحت تاثير قرارمی دهد، در حاليكه باورهایی كه بيانگر سليقه شخصی مي باشند، باورهاي ديگر را تحت تاثير قرار نمي دهد. در نتيجه باورهاي يك فرد راجع به خودش چه عدم شايستگي، ارزشمند بودن يا بي ارزش بودن، تاثير زيادي بر باورهاي ديگر و نحوه رفتار فرد با ديگران دارند (فلاين ، 1987، به نقل از عباس پور،1393).


فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای غیرمنطقی تعریف عملیاتی باورهای غیرمنطقی فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای غیرمنطقی

10باورهای غیرمنطقی
1-10-2 - تعریف باور و باورهای غیرمنطقی
2-10-2-- انواع باورهای غیرمنطقی
3-10-2-- خصوصیات باورهای منطقی
4-10-2 - طبقه بندی باور غیرمنطقی


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"