پروتکل درمانی و پکیج جامع بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل

دانلود پروتکل درمانی,خرید پروتکل درمانی,پکیج های درمانی روانشناسی,پروتکل بازسازی شناختی,پروتکل درمانی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل,بسته آموزشی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل,دانلود پروتکل درمانی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل,خرید پروتکل درمانی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل

پروتکل درمانی و پکیج جامع بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی اثر بخشي مشاوره به شيوه بازسازي شناختي مبتني بر پروتکل درمانی و پکیج جامع بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل|42083224|golden|دانلود پروتکل درمانی,خرید پروتکل درمانی,پکیج های درمانی روانشناسی,پروتکل بازسازی شناختی,پروتکل درمانی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل,بسته آموزشی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل,دانلود پروتکل درمانی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل,خرید پروتکل درمانی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروتکل درمانی و پکیج جامع بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل می باشد.

پروتکل درمانی و پکیج جامع بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی اثر بخشي مشاوره به شيوه بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل


مشخصات فایل
تعداد صفحات48
حجم96/851 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی اثر بخشي مشاوره به شيوه بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل بر سلامت رواني ، تاب آوري و اميدواري دانشجويان 12 هفته 2 ساعتهپکیج آموزشی مشاوره گروهی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل

باز سازي شناختي مبتني بر تمثيل ، به شيوه گروهي پرداخته است به اين منظور ابتدا لازم بود براي هريك از شيوه هاي فوق پروتكل اجرايي مدوني تنظيم گردد . پس از انجام مطالعات وسيع در منابع خارجي و داخلي درباره رويكرد آدلري و رويكرد شناختي ، پروتکل های مداخلاتی نهايي تدوين شد كه شرح مفصل جلسات در پيوست رساله ارائه شده است. ( در تدوين نهايي طرح با توجه به اين كه مخاطبين در اواخر سنين نو جواني قرار دارند ، سطح يادگيري آنان مد نظر قرار گرفت و تا حد ممكن مفاهيم و آموزش ها براي سنين نوجواني متناسب سازي گرديده است) .


اولين جلسات با آموزش اهميت نقش شناخت ها و اصول شناختي ـ رفتاري آغاز می شود تا بينش سطح اول که (مراجعين به نقش اساسي شناخت ها در رفتار خود پي ببرند) اتفاق بيافتد.
- سپس آموزش اصل A.B.C و معرفي نظام باور ها و افكار خود آيند و تفسير آنها
- پس از آموزش مفاهيم فوق انجام تكاليف خانگي و ثبت افكار در موقعيت هاي واقعي زندگي مراجعين
- با بررسي افكار ، درمانگر و مراجعين با كمك هم خطاهاي فكري و تحريفهاي شناختي و باورهاي نا كار آمد را شناسايي مي كنند
- استفاده از تمثيل براي روشن تر شدن موضوع و فهم دقيق تر معنا و نقش خطا و باور در رفتار و واكنشهاي هيجاني. البته استفاده از تمثيل بايستي در متن و بستر و زمان مناسب و بشيوه جذابي براي مخاطبين ارائه شود تا مراجع خطاي مورد نظر را در متن يك رفتار بيروني يا واكنش هيجاني عيني مشاهده كند و به زواياي آشكار و پنهان مضامين نهفته در تمثيل توجه نشان دهد و آنرا دروني سازي كند .


خلاصه نمونه جلسات مشاوره گروهی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل

رنامه مداخلاتی مشاوره گروهی بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل:
-گروه ازمايشي ( دو ) بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل نيز 12 جلسه هر هفته يك جلسه ( 45/1 تا 2 ساعته ) در جلسات مشاوره گروهي شركت كردند كه رئوس جلسات به قرار زير است :
جلسه مقدماتي _ اجراي پيش آزمون و تعيين چارچوب جلسات
جلسه اول _ آماده سازي و تعيين اهداف كلي مشاوره
جلسه دوم _ آشنايي اعضا با يكديگر و آگاهي ازشناختها بعنوان علل رفتار
جلسه سوم _ شناسايي توالي ميان شناخت ها و انگيزه ها
جلسه چهارم _ ارزيابي و اصلاح شناخت ها ( معرفي فرمول ABC )

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.


"