رفتار خرید مصرف کننده و بررسی مدل های آن

مدل های رفتار خرید مصرف کننده,انواع رفتار خرید مصرف کننده,مدل رفتار خرید مصرف کننده کاتلر,مقاله رفتار خرید مصرف کننده,تعریف رفتار خرید مصرف کننده,رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی,رفتار خرید مصرف کننده آنلاین و عوامل موثر بر آن

هدف از این تحقیق می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات23حجم215/140 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق می باشد. رفتار خرید مصرف کننده فرابندی است که بوسیله آن افراد برای جستجو،انتخاب، خرید،استفاده از کالاها و خدمات و ارضای نیازها و خرفتار خرید مصرف کننده و بررسی مدل های آن|42083016|golden|مدل های رفتار خرید مصرف کننده,انواع رفتار خرید مصرف کننده,مدل رفتار خرید مصرف کننده کاتلر,مقاله رفتار خرید مصرف کننده,تعریف رفتار خرید مصرف کننده,رفتار مصرف کننده در خرید اینترنتی,رفتار خرید مصرف کننده آنلاین و عوامل موثر بر آن
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع رفتار خرید مصرف کننده و بررسی مدل های آن می باشد.


هدف از این تحقیق می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات23حجم215/140 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف از این تحقیق می باشد. رفتار خرید مصرف کننده فرابندی است که بوسیله آن افراد برای جستجو،انتخاب، خرید،استفاده از کالاها و خدمات و ارضای نیازها و خواسته هایشان انجام می دهند (افریم توربان و همکاران، ٢٠٠٨).

با توجه به اینکه افراد خواسته ها و نیازهاي متفاوتی دارند ، درنتیجه رفتار آنها متفاوت است و این متفاوت بودن رفتار مصرف کننده، پیش بینی رفتار مصرف کننده را براي بازاریابان مشکل تر می کند، براي رفع این مشکل می توان بازار را بخش بندي نمود.مصرف کنندگان برای انتخاب کالای مورد نیازشان از یک سری عوامل معین تأثیر می پذیرند. این عوامل هرکدام سهم جداگان های در پذیرش و یا رد تصمیم خریدار دارند. محققان برای سازماندهی نحوه تصمیم گیری، مد لهایی ارائه کرده اند که مطالع هشان کمک بسزایی به شناخت فرآیند نحوه انتخاب مشتر یها خواهد کرد. مدلهای رفتار مصرف کنندگان در کتاب های مختلف، در قالب مدل نیکوزیا، مدل هوارد-شث، مدل انگل گولاک بل کول، مدل تصمیم گیری خانوادگی شث، مدل پردازش اطلاعات بتمن معرفی شده اند(آرنولد و دیگران،2004).


بررسی مدل های ارائه شده توسط محققان نشان می دهد که سه مدل هوارد، انگل ، گولاک و شث، بر تصمیم گیری مصرف کننده تأکید دارند، به عبارت بهتر آن مد لها بر چگونگی انتخاب مارک توسط مشتر یها به طور فردی بحث می کنند. با کنار هم قرار دادن این مد لها، می توان برای طراحی تحقیقات آینده جهت افزایش درک مصرف کننده بینشی فراهم آورد. در این مد لها، اجزا، متغیرها و روابط بین اجزای مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مطالب
تعریف مفهومی رفتار مصرف کننده
2-13- بررسی رفتار مصرف کننده 4
2-13-1- تعریف رفتار مصرف کننده 6
2-13-2- مفاهیم کلیدي رفتار مصرف کننده 6
2-13-3- مدل نیکوزیا 8
2-13-4- مدل هوارد - شث 8
2-13-5- مدل کاتلر برای رفتار خرید مشتری 10
2-14- فرآیند تصمیم گیري مشتری در خرید 11
2-15- چهارچوب نظری 12
تصویر 1-2- قالب و چارچوب تجارت الکترونیک 13
2-16- پیشینه تحقیق 14
2-16-1- پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل کشور 14
2-16-2- پیشینه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 16

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"