ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای فراشناختی

فصل دوم پایان نامه باورهای فراشناختی,مبانی نظری باورهای فراشناختی,پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی,پیشینه داخلی باورهای فراشناختی,پیشینه خارجی باورهای فراشناختی,پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی,پیشینه نظری باورهای فراشناختی,ادبیات نظری باورهای فراشناختی,چارچوب نظری باورهای فراشناختی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای فراشناختی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای فراشناختی|42082813|golden|فصل دوم پایان نامه باورهای فراشناختی,مبانی نظری باورهای فراشناختی,پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی,پیشینه داخلی باورهای فراشناختی,پیشینه خارجی باورهای فراشناختی,پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی,پیشینه نظری باورهای فراشناختی,ادبیات نظری باورهای فراشناختی,چارچوب نظری باورهای فراشناختی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای فراشناختی می باشد.

ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای فراشناختی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات52
حجم187/251 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای فراشناختی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. در سال های اخیر فراشناخت به عنوان یکی از پیش بینی کننده های آشکار در مورد تکلیف پیچیده به شمار می آید. واژه فراشناخت نخستین بار توسط فلاول (1979) به کار برده شد، که به فرآیند تفکر در باره تفکر و دانش در مورد اینکه «چه می دانیم» و «چه نمی دانیم» اطلاق می شود. مطالعه فراشناخت ابتدا در حوزه روانشناسی رشد و بعد در روانشناسی حافظه، سالمندی و عصب روانشناسی مطرح شد (وینمن ،2010، به نقل از فخری، 1391). فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است که شامل دانش (باورها)، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت و یا کنترل می کنند (عاشوری، 1388).


الگوهاي تفكر منفي بر اساس عادات شناختي خودكار، قديمي و جا افتاده اي قرار دارد كه اغلب به صورت نشخوار ذهني جريان دارد و به طور ناكارآمدي براي اجتناب از افسردگي يا موقعيت هاي مشكل ساز زندگي فراخوانده مي شوند. نشخوار ذهني براي دوري از اضطراب و يا افسردگي انتخاب مي گردد. نشخوار ذهني افراد را بيشتر مضطرب و نگران مي سازد. معمولا افراد بیمار براي رهايي از اضطراب به نشخوار ذهني پناه مي برند. البته پاسخ هيجاني به اضطراب و افسردگي به دو صورت است : ياحواس پرتي (توجه برگرداندن)، و يا نشخوار فكري. نشخوار فكري به عنوان اشتغال دائمي به يك انديشه يا موضوع و تفكر درباره آن شناخته مي شود (آزادی، 1393).

فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای فراشناخت تعریف عملیاتی باورهای فراشناخت فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناخت

باورهای فراشناختی مثبت ومنفی 8
الگوهای باورهای فراشناختی 10
تفاوت هاي جنسیتی در باورهای فراشناختی 17
انواع باورهای فراشناختی 18
دو چهرگی در باورها 29
بازنگری پژوهش ها 30


پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"