پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای فراشناختی

فصل دوم پایان نامه باورهای فراشناختی,مبانی نظری باورهای فراشناختی,پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی,پیشینه داخلی باورهای فراشناختی,پیشینه خارجی باورهای فراشناختی,پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی,پیشینه نظری باورهای فراشناختی,ادبیات نظری باورهای فراشناختی,چارچوب نظری باورهای فراشناختی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای فراشناختی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهشپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای فراشناختی|42082812|golden|فصل دوم پایان نامه باورهای فراشناختی,مبانی نظری باورهای فراشناختی,پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی,پیشینه داخلی باورهای فراشناختی,پیشینه خارجی باورهای فراشناختی,پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی,پیشینه نظری باورهای فراشناختی,ادبیات نظری باورهای فراشناختی,چارچوب نظری باورهای فراشناختی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای فراشناختی می باشد.

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای فراشناختی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات56
حجم187/268 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری باورهای فراشناختی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. باورهای فراشناختی پیش بینی کننده ی تجربه احساسات منفی، مانند اضطراب و افسردگی هستند، همچنین پژوهش ها نشان می دهند که باورهای فراشناختی مثبت و منفی ممکن است سبب تداوم نگرانی شوند (پورنامداریان و همکاران،1390) .


دررویکرد فراشناختی، باورهای فراشناختی، کلید و راهنمایی است که شیوه پاسخدهی افراد به افکار منفی، باورها، علائم و هیجان ها را تحت تأثیر قرار می دهد و نیروی محرکه ای در پس الگوی تفکر مسموم (سندرم شناختی- توجهی) است که به رنج روانی و هیجانی می انجامد. نظریه فراشناختی بر این اصل استوار است که بر خلاف شباهت های بنیادی در سازوکارهای آسیب شناختی اختلال های روانشناختی مختلف، هر اختلال محتوای خاص خود را در سطوح شناختی و فراشناختی دارد (ولز،2009).


اختلالات روانی زمانی به وجود می آیند، که سبک تفکر و سازگاری فرد بی اختیار به تأکید و تقویت پاسخ های هیجانی پیش می رود که بیشتر از همه ناشی از تکرار تفکر (نشخوار فکری ونگرانی) است (اسکریج ،2010، به نقل از آهنی،1392). در این رابطه شوارزوکلور (1998) بیان می کنند که مردم احساساتشان را به عنوان اطلاعاتی برای ارزیابی ها و قضاوت ها به کار می گیرند، بنایراین ارزیابی های منفی باعث نابسامانی روانی و نداشتن عملکرد صحیح می شود. برطبق نظریه فراشناخت در اختلال روانشناختی، فراشناخت ها مؤلفه های حساسی در پیش بینی و ایجاد علائم روانشناختی هستند (یلماز و همکاران ،2011، به نقل از آهنی،1392).

فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای فراشناخت تعریف عملیاتی باورهای فراشناخت فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناخت

باورهای فراشناختی مثبت ومنفی 8
الگوهای باورهای فراشناختی 10
تفاوت هاي جنسیتی در باورهای فراشناختی 17
انواع باورهای فراشناختی 18
دو چهرگی در باورها 29
بازنگری پژوهش ها 30


پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"