پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیر منطقی

فصل دوم پایان نامه باورهای غیر منطقی,مبانی نظری باورهای غیر منطقی,پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی,پیشینه داخلی باورهای غیر منطقی,پیشینه خارجی باورهای غیر منطقی,پیشینه پژوهش باورهای غیر منطقی,پیشینه نظری باورهای غیر منطقی,ادبیات نظری باورهای غیر منطقی,چارچوب نظری باورهای غیر منطقی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیر منطقی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهشپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیر منطقی|42082808|golden|فصل دوم پایان نامه باورهای غیر منطقی,مبانی نظری باورهای غیر منطقی,پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی,پیشینه داخلی باورهای غیر منطقی,پیشینه خارجی باورهای غیر منطقی,پیشینه پژوهش باورهای غیر منطقی,پیشینه نظری باورهای غیر منطقی,ادبیات نظری باورهای غیر منطقی,چارچوب نظری باورهای غیر منطقی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیر منطقی می باشد.

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای غیر منطقی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیر منطقی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات53
حجم127/666 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری باورهای غیر منطقی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

حدود 6 صفحه چسبندگی حروف و کلمات وجود دارد.


موریس و کانتیتز (1976) باورهای غیر منطقی که الیس وضع کرده است را به دو دسته طبقه بندی می کنند.دسته اول باورهایی هستند که منجر به خشم، بحث اخلاقی و تمایل به ناکامی کمتر می شود. مانند این ایده که (اجتناب از مشکل آسان تراز روبرو شدن با آن است). مواردی که الیس آن را باور نامیده، مطابق است با آن چه که ادوارد مک نل در سال 1997 طرح های تصمیم گیری می نامد (الگوهایی که مردم معمولا برای انتخاب هایشان استفاده می کنند)

مردم وقتی باورشان را تغییر می دهند، احساس بهتری دارند و بهتر هم عمل می کنند. زیرا انتخاب های بهتری انجام می دهند. مک نل اولین نوع طرح تصمیم گیری را مطلق می داند که قاعده ای ثابت است(مانند اگر شما مرا دوست داشته باشید من هم شما را دوست خواهم داشت). دومین طرح تصمیم گیری عمل مقایسه ای است مانند(اگر شما x را بر y ترجیح بدهید کار را انجام خواهید داد ). سومین طرح تصمیم گیری همیشه پاسخده می باشد مانند(اگر x اتفاق بیافتدy هم اتفاق می افتد) (گاردنر گاتلی ،1999).


فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای غیر منطقی تعریف عملیاتی باورهای غیر منطقی فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای غیر منطقی

باورهای غیر منطقی 23
2-7- تعاریف باور 24
2 -8- منابع باورها 24
2-9- مفاهیم مرتبط با باور 25
2-11- باورهای ارزشی و غیرارزشی 32
2-12- انواع باورها 32
2-13- ویژگی های باورها(تفکر) منطقی 32
2-14- ویژگی باورهای(تفکر) غیر منطقی 33
2-15- طبقه بندی باورهای غیر منطقی 33
2-16- نظریه منطقی-هیجانی الیس 35
2-17- فرآیند درمان 37


پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"