حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان

حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان,

حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیانبر اساس کتاب افشین آشفته و وحید فکور در این فایل علاوه بر حل تمرین‌های فصحل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان|42082494|golden|حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان می باشد.

حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان

حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیانبر اساس کتاب افشین آشفته و وحید فکور در این فایل علاوه بر حل تمرین‌های فصل‌های 2-10، روابط بین توزیع‌ها در فصل اول نیز اثبات شده است. فایل اول به تعداد 288 صفحه شامل فصل های اول تا پنجم می باشد.فایل دوم به تعداد 103 صفحه شامل فصل های ششم تا دهم می باشد. مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات و همچنین استفاده در کنفرانس


مشخصات فایل
تعداد صفحات390
حجم2166/231 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf

توضیحات کامل

حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان

بر اساس کتاب افشین آشفته و وحید فکور

در این فایل علاوه بر حل تمرین‌های فصل‌های 2-10، روابط بین توزیع‌ها در فصل اول نیز اثبات شده است.

فایل اول به تعداد 288 صفحه شامل فصل های اول تا پنجم می باشد.

فایل دوم به تعداد 103 صفحه شامل فصل های ششم تا دهم می باشد.

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات و همچنین استفاده در کنفرانس


"