پیشینه تحقیق و چارچوب نظری هوش معنوی 67 صفحه

فصل دوم پایان نامه هوش معنوی,مبانی نظری هوش معنوی,پیشینه تحقیق هوش معنوی,پیشینه داخلی هوش معنوی,پیشینه خارجی هوش معنوی,پیشینه پژوهش هوش معنوی,پیشینه نظری هوش معنوی,ادبیات نظری هوش معنوی,چارچوب نظری هوش معنوی

پیشینه تحقیق و چارچوب نظری هوش معنوی 67 صفحه دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی ورد قابپیشینه تحقیق و چارچوب نظری هوش معنوی 67 صفحه|42082236|golden|فصل دوم پایان نامه هوش معنوی,مبانی نظری هوش معنوی,پیشینه تحقیق هوش معنوی,پیشینه داخلی هوش معنوی,پیشینه خارجی هوش معنوی,پیشینه پژوهش هوش معنوی,پیشینه نظری هوش معنوی,ادبیات نظری هوش معنوی,چارچوب نظری هوش معنوی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه تحقیق و چارچوب نظری هوش معنوی 67 صفحه می باشد.

پیشینه تحقیق و چارچوب نظری هوش معنوی 67 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات67
حجم117/492 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پیشینه تحقیق و چارچوب نظری هوش معنوی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد که در ابتدا مبانی و چارچوب نظری هوش معنوی تشریح می شود و در ادامه پیشینه تحقیق هوش معنوی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. ممکن است تصور شود که هوش معنوی تا حدی یک ظرفیت ذاتی مغز و روان برای یافتن معنا در تجربه ها و مشکلات است (زوهر و مارشال، 2000). و مهمتر اینکه به فرد یک حس شهودی از معنا می دهد (امونز، 2000، سیسک، 2002؛ زوهر و مارشال، 2000).روشی که به واسطه آن این کار انجام می شود این است که به فرد اجازه می دهد که زندگی و فعالیت های روزمره خود را داخل یک بافت بزرگتر ببیند (مک گیچی ، 2000).

اگر بخواهیم به شکلی ویژه تر بگوییم، هوش معنوی هوشی است که با آن می توانیم کارها و زندگی هایمان را در یک بافت وسیع تر، غنی تر و معنابخش قرار دهیم و بنابراین، هوشی است که با آن می توانیم ارزیابی کنیم که یک روش و یا یک مسیر زندگی نسبت به دیگرنمونه ها، معنادارتر است (زوهر و مارشال، 2000، ص4). در نتیجه ممکن است به فرد کمک کند از تفاوت ها فراتر برود و از دیدگاهی کل نگرانه همه چیز را ببیند و آنها را ارزیابی کند (مک هاوک، 2002). هوش معنوی همچنین دربرگیرنده توانایی شکل دهی و زمینه سازی موجود تجربه ها که منجربه درک دگرگون از معنای آنها می شود، می باشد (واگن، 2002). برای مثال، استفاده از مطالب و تفاسیر مقدس برای موانع و چالش ها می تواند به افراد کمک کند تا درک خودشان را از موقعیت های سخت و شرایط دشوار دوباره بسازند تا آنها با اطمینان خاطر بشتری رفتار کنند (مایر، 2000). این ظرفیت برای مواجهه با مسائل از چند دیدگاه گسترش آگاهی و درک روشی که در آن ادراک، باورها و رفتار به هم مرتبط می شوند، از ابعاد مهم هوش معنوی هستند (واگن، 2002). (سهرابی و ناصری، ص106-101).


نمونه پیشینه داخلی در مورد هوش معنوی

حسین کریمی مونقی و دیگران پژوهشی در سال 1390با عنوان بررسی رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر روی 212 پرستار از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انجام دادند. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنادار مثبتی بین هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران وجود داشت.


نمونه پیشینه خارجی در مورد هوش معنوی

آمرام (2009) در دانشگاه کالیفرنیا نیز برای اخذ درجه دکترا به موضوع همکاری و کمک هوش معنوی بر اثربخشی رهبران تجاری پرداخت در این پایان نامه از تجزیه و تحلیل های کیفی، آمرام 7 بعد مهم و چندین زیر موضوع هوش معنوی شناسایی و تأثیر آن بر رهبران تجاری مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه تحقیقات تأثیر مثبت هوش معنوی بر اثربخشی رهبران تجاری را نشان می دهد.

فهرست مطالب

تعریف نظری هوش معنوی تعریف عملیاتی هوش معنوی فصل دوم پایان نامه: مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش معنوی

2-34- هوش
2-35- هوش معنوی
2-36- اسلام و معنویت
2-37- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام
2-38- ارائه الگویی ساده برای ارتباط انواع هوش
2-39- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سانتوس
2-40- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سیندی و ویگلزورث
2- 41- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه بروس لیچفیلد
2-42- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه ایمونز
2-43- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه آمرام
2-44- اجزاء هوش معنوی
2-45- رشد هوش معنوی
2-46- توسعه هوش معنوی
2-47- اندازه گیری هوش معنوی
2-48- هوش معنوی و آگاهی متعالی
2-49- نقش آگاهی متعالی در ابراز هوش معنوی
2-50- آگاهی از وجود الهی ورابطه آن با هوش معنوی
2-51- هوش معنوی و تصویر بزرگتر
2-52- ایمان،امید و عشق سه ویژگی اصلی انسان های معنوی
2-53- مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و افراد دارای هوش معنوی ضعیف
2-54-ده عامل که در ترکیب با یکدیگر هوش معنوی را شکل می دهند
2-55- برخی کاربدهای هوش معنوی در محیط کار
2-56- هوش معنوی و سلامت روان
2-57- کاربرد هوش معنوی در محیط کار
2-58- هوش معنوی،معنویت،مدیریت ورهبری

پیشینه تحقیق در مورد هوش معنوی

منابع


"