ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش معنوی

فصل دوم پایان نامه هوش معنوی,مبانی نظری هوش معنوی,پیشینه تحقیق هوش معنوی,پیشینه داخلی هوش معنوی,پیشینه خارجی هوش معنوی,پیشینه پژوهش هوش معنوی,پیشینه نظری هوش معنوی,دانلود مبانی نظری هوش معنوی,چارچوب نظری هوش معنوی,تاریخچه هوش معنوی در ایران

ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش معنوی دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی ورد قابل ویرایش با فرمادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش معنوی|42081915|golden|فصل دوم پایان نامه هوش معنوی,مبانی نظری هوش معنوی,پیشینه تحقیق هوش معنوی,پیشینه داخلی هوش معنوی,پیشینه خارجی هوش معنوی,پیشینه پژوهش هوش معنوی,پیشینه نظری هوش معنوی,دانلود مبانی نظری هوش معنوی,چارچوب نظری هوش معنوی,تاریخچه هوش معنوی در ایران
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش معنوی می باشد.

ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش معنوی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات48
حجم124/129 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هوش معنوی مفاهیم معنویت و هوش را درون یك سازه جدیدتر تركیب می كند و به انسان این فرصد را می دهد كه در مقابل واقعیت های مادی و معنوی حساس باشد و تعالی را هر روز در لابه لای اشیاء، نكان ها، ارتباطات و نقوش ها دنبال كند (سهرابی، 1387). در مورد ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش معنوی صحبت خواهیم کرد.


ادوارد (2003) معتقدست داشتن هوش معنوی بالا با داشتن اطلاعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است. این تمایز فاصله میان دانش عملی و دانش نظری را مطرح می كند. لذا نباید داشتن دانش وسیع در مورد مسائل معنوی و تمرین های آنها را هم ردیف دستیابی به هوش معنوی از طریق عبادت و تعمق برای حل مسائل اخلاقی دانست، هر چند می توان گفت برای بهره مندی مؤثر از معنویت، داشتن توأمان دانش نظری و عملی لازم می باشد (نازل، 2004).


نمونه پیشینه تحقیق داخلی در مورد هوش معنوی

معلمی (1389)، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 88-1387 پرداخته است. روش کار: نمونه ی تحقیق شامل 370 دانشجو (108 پسر و 255 دختر) بود. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه ی سلامت عمومی گلدبرگ 4، پرسش نامه ی افکار ناکارآمد (DAS) و پرسش نامه ی خودگزارشی هوش معنوی (SISRI-24) بوده است. برای تحلیل نتایج از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به روش ورود مکرر استفاده شد. یافته‌ها: بین هوش معنوی و سلامت روان همبستگی مثبت معنی دار (p>0/01 ) و بین هوش معنوی و افکار ناکارآمد و بین سلامت روان و افکار ناکارآمد نیز همبستگی منفی معنی دار وجود دارد (p>0/01) تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش معنوی و نیز افکار ناکارآمد، قادر به پیش بینی قسمتی از واریانس سلامت روان می باشند.


فهرست مطالب
2-2)هوش معنوی 2
2-2-1) هوش 2
2-2-2)معنویت 3
وگان بعضی از خصوصیات معنویت را چنین عنوان کرده است: 5
از سوي دیگر، معنویت داراي سه بعد است: 5
2-2-3)هوش معنوي 6
فریدمن و مک دونالد پس از مرور معانی مختلف معنویت، مؤلفه های مهم آن را چنین عنوان می نمایند: 11
بروس لیچفیلد مشخصات هوش معنوی را چنین مطرح می کند: 12
جدول 1 : تعاريف هوش معنوي به همراه نام و سال ارائه (محقق) 12
2-2-4)جايگاه هوش معنوي در سازمان 14
2-2-5)مقايسة رفتار افراد داراي هوش معنوي قوي و افراد داراي هوش معنوي ضعيف 17
جدول 2.مقایسه رفتار افراد داراي هوش معنوي قوي و افراد داراي هوش معنوي ضعیف 17
2-2-6)بررسي الگوهاي رايج هوش معنوي 19
۱. الگوي ايمونز 19
۲. الگوي امرام و دراير 21
۳. الگوي سيسك و تورنس 21
۴. الگوي زوهار( ۲۰۰۴) 22
2-2-7)ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زوهر و مارشال 25
2-2-8)مولفه های ۱۲ گانه هوش معنوی : 25
2-2-9)برخي از مؤلّفه هاي هوش معنوي در آموزه هاي ديني 28
2-2-10)رشد هوش معنوی 30
2-2-11)هوش معنوی و سلامت روانی 33
2-2-12)مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر 33
شکل شماره 1ـ رابطه هوشها (ویگلزورث، 2004) 34
جدول شماره 3ـ مقايسه هوش معنوي و هوش متعارف (مک هاوک، 2002). 35
2-2-13)اجزاء هوش معنوی: 36
2-2-14)مدل های هوش معنوی 37
2-2-14-1) مدل وگان: 37
2-2-14-2)مدل بروس لیچفیلد 38
2-2-14-3)مدل ایمونز 38

پیشینه تحقیق در مورد هوش معنوی 2-3-1) تحقیقات انجام شده هوش معنوی در داخل کشور 41 2-3-2)تحقیقات انجام شده هوش معنوی در خارج کشور 44

منابع 45"