پرسشنامه تاثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه انگیزش,پرسشنامه انگيزش شغلي,پرسشنامه سنجش انگیزش کارکنان,پرسشنامه انگيزش کاري کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر,پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان,دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

دانلود به تفسیر و شیوه نمره گذاریف روایی و پایایی مشخصات فایل تعداد صفحات7حجم26/175 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل متشكل از دو دسته سؤال است. دسته اول كه با حروف الفبا كدگذاري شده است، به منظور تعيين و مشخص کردن مشخصات جامعه آماري از لحاظ جپرسشنامه تاثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان|42081873|golden|پرسشنامه انگیزش,پرسشنامه انگيزش شغلي,پرسشنامه سنجش انگیزش کارکنان,پرسشنامه انگيزش کاري کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر,پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان,دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه تاثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان می باشد.


دانلود به تفسیر و شیوه نمره گذاریف روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات7حجم26/175 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

متشكل از دو دسته سؤال است. دسته اول كه با حروف الفبا كدگذاري شده است، به منظور تعيين و مشخص کردن مشخصات جامعه آماري از لحاظ جنسيت، سن، سطح تحصيلات و سابقه خدمت و دسته دوم به منظور آزمون فرضيه‌هاي تحقيق حاضر و در دو بخش تنظيم شد است. بخش اول شامل سؤالات پرسشنامه توانمندسازی است که در قالب مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است. این قسمت از پرسش‌نامه دارای20سئوال است و قسمت بعدی پرسش‌نامه انگیزش است، دارای 9 گویه می‌باشد.

  • پرسش‌نامه انگیزش: جهت سنجش انگيزش کاري کارکنان پورتر ولالر اين پرسش‌نامه حاوي 9 سؤال
  • پرسش‌نامه توانمند‌سازی کارکنان: اين پرسش‌نامه شـامل 20 سؤال است

  • "