مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض 40 صفحه

مبانی نظری تعارض,پیشینه تحقیق تعارض,پیشینه داخلی تعارض,پیشینه خارجی تعارض,پیشینه پژوهش تعارض,پیشینه نظری تعارض,فصل دوم پایان نامه تعارض,مبانی نظری تعارض در سازمان,پیشینه تحقیق تعارض در سازمان,فصل دوم پایان نامه تعارض در سازمان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض 40 صفحه دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض در سازمان بصورت جامع و کاممبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض 40 صفحه|42081761|golden|مبانی نظری تعارض,پیشینه تحقیق تعارض,پیشینه داخلی تعارض,پیشینه خارجی تعارض,پیشینه پژوهش تعارض,پیشینه نظری تعارض,فصل دوم پایان نامه تعارض,مبانی نظری تعارض در سازمان,پیشینه تحقیق تعارض در سازمان,فصل دوم پایان نامه تعارض در سازمان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض 40 صفحه می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض 40 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض در سازمان بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات40
حجم278/73 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض موضوع فصل دو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد. در فرهنگ لغات فارسي، تعارض به معناي «متعرض و مزاحم يكديگر شدن، با هم خلاف كردن و اختلاف داشتن» معني شده است (عميد، 1381). از تعارض تعاريف زيادي بعمل آمده است. چند نمونه از اين تعاريف، تعارض را اين‌گونه تشريح –مي‌كنند: «تعارض رفتاري است كه به وسيله برخي از اعضاء سازمان در جهت مخالفت با ديگر اعضاء صورت مي‌گيرد»،

«تعارض فرآيندي است كه موقعي بوجود مي آيد كه يك طرف چنين -درك كند كه طرف مقابل در پي مقابله با اوست يا آن‌كه مي-خواهد مانع رسيدن وي به هدف مورد نظرش بشود. » يا «تعارض وقتي شكل مي گيرد كه فعاليت هاي ناسازگار رخ دهند. » (رابينز، 1385).
«تعارض فرآيندي است كه در آن نوعي تلاش آگاهانه به وسيله -الف انجام مي گيرد تا تلاش هاي ب را خنثي كند؛ البته از طريق -سد كردن راه او، كه در نتيجه ب در مسير نيل به هدف مستأصل -مي شود؛ يا آن كه الف بدان وسيله بر ميزان منافع خود مي-افزايد. » (رابينز، 1380).
«پوت نام و پول ، تعارض را تعامل افراد وابسته به هم كه درك متفاوتي از اهداف، مقاصد و ارزش ها دارند، مي‌داند كه هر كدام طرف ديگر را مخالف اين اهداف مي داند. »، «تامپسون ، تعارض را هر رفتاري كه از جانب اعضاي يك سازمان به منظور مخالفت با ساير اعضاء سر بزند مي داند. »، «لوسير ، تعارض را شرايطي مي داند كه در آن مسائل مورد توجه در طرف ناسازگار و ناهماهنگ به نظر برسد. » (قرباني، 1379).


نمونه پیشینه در مورد تعارض

جاج و کلکوئیت (2004)، در پژوهشی با عنوان عدالت سازمان و استرس، نقش مداخله کننده تعارض کار-خانواده در اعضای هیت علمی شاغل در 23 دانشگاه ایالات متحده نشان دادند که عدالت رویه ای و تعارض بین فردی روابط قوی با استرس دارند و وجود عدالت، برای مدیریت بهتر کار و کسب رضایت شغلی لازم به نظر می رسد.

فهرست مطالب

تعریف نظری شیوه های حل تعارض بین فردی تعریف عملیاتی شیوه های حل تعارض بین فردی فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری حل تعارض

2-1- مقدمه
2-2-3- شیوه های حل تعارض (بین فردی) 8
تعاریف تعارض 8
تأثیرات تعارض 9
مفهوم متعارض 10
تعارض در گذشته و حال و جنبههاي مثبت و منفيآن 12
ديدگاههايمربوطبهتعارض 14
1-ديدگاه نظريه پردازان كلاسيك مديريت (ديدگاهسنتي) 14
2-ديدگاهمكتبروابطانساني(رفتاري) 15
3-ديدگاهتعاملگرايان 16
تعارض سازنده و ویرانگر 17
شیوه های حل تعارض (بین فردی) 18
جمع بندی کلی 20
2-3- پیشینه پژوهشی 23
2-3-1- پژوهش های داخلی 23
2-3-2- پژوهش های خارجی 25
منابع 29


"