مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی 40 صفحه

فصل دوم پایان نامه شیوه های حل تعارض بین فردی,مبانی نظری شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه داخلی شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه خارجی شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه نظری شیوه های حل تعارض بین فردی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی 40 صفحه دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه هایمبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی 40 صفحه|42081760|golden|فصل دوم پایان نامه شیوه های حل تعارض بین فردی,مبانی نظری شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه داخلی شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه خارجی شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض بین فردی,پیشینه نظری شیوه های حل تعارض بین فردی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی 40 صفحه می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی 40 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات40
حجم278/137 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی می باشد. در بخش اول به تشریح مبانی نظری شیوه های حل تعارض بین فردی می پردازیم و در بخش دوم به بررسی پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.


مفهوم نظری شیوه های حل تعارض بین فردی : حل تعارض، به انواع راهبردهای مدیریت تعارض اطلاق می شود که شخص تمایل دارد در وضعیت تعارضی از آن ها استفاده کند (رحیم ، 1983، تینگ تامی و همکاران، 2000).توماس (1976)، پنج شیوه اداره و حل تعارض بین فردی را شناسایی کرده که عبارتند از رقابتی، همکاری، اجتناب، انطباق و مصالحه می باشد و همچنین توسط رحیم (1983)، سبک های حل تعارض بین فردی شامل پنج سبک یکپارچگی، ملزم شده، مسلط، اجتنابی و مصالحه شناسایی شده است. مفهوم عملیاتی شیوه های حل تعارض بین فردی : عبارت است از نمره ای که فرد در پرسشنامه حل تعارض افضل رحیم (1983) کسب می کند.

پنج شیوه مقابله با تعارض برای طرفین درگیر ، تحت عنوان رقابت، همکاری، اجتناب، مطالحه و انطباق پذیری است.
1-رقابت (تسلط): اگر یک نفر درصدد تدوین هدف های خود برآید یا بخواهد بر منافع خود بیافزاید (بدون این که به آثاری که او بر گروه های مخالف یا معارض می گذارد توجه نماید)، این نوع تلاش ها و کوشش ها که حالت برد و باخت دارند، به وسیله ی مقامات رسمی یا نیروهای حاکم صورت می گیرد و در بین افرادی که در حال رقابت با یکدیگرند می کوشند تا مسأله را به نفع خود حل و فصل کنند؛ بدین منظور آن ها از پایگاه قدرت خود استفاده می کنند. از مزایای این سبک، سرعت عمل آن بوده و نقطه ضعف آن اغلب، ایجاد آزردگی است (سیدجوادین، 1386).

2- اجتناب (نادیده گرفتن): در این تاکتیک کناره گیری و یا جلوگیری از بروز مشکل از جمله راه کارهای مرثر به شمار می آیند. سبک اجتناب در مورد حل مسائل جزئی کارساز بوده و در مواقعی است که هزینه های مقابله با تعارض، بیش از منافع برطرف کردن آن است. اما در زمینه ی حل مسائل دشوار و بحرانی، نامناسب به نظر می رسد. نقطه ی قوت عمده ی این سبک صرفه جویی در زمان، تحت هر شرایطی است و نقطه ی ضعف آن خلق وضعیتی گذراست که در آن افراد از زیر بار مشکلات نامشخص شانه خالی می کنند (کریتنر و کینیکی، ترجمه فرهنگی و صفرزاده، 1386).

.

.

.


فهرست مطالب

تعریف نظری شیوه های حل تعارض بین فردی تعریف عملیاتی شیوه های حل تعارض بین فردی فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض بین فردی

2-1- مقدمه
2-2-3- شیوه های حل تعارض (بین فردی) 8
تعاریف تعارض 8
تأثیرات تعارض 9
مفهوم متعارض 10
تعارض در گذشته و حال و جنبههاي مثبت و منفيآن 12
ديدگاههايمربوطبهتعارض 14
1-ديدگاه نظريه پردازان كلاسيك مديريت (ديدگاهسنتي) 14
2-ديدگاهمكتبروابطانساني(رفتاري) 15
3-ديدگاهتعاملگرايان 16
تعارض سازنده و ویرانگر 17
شیوه های حل تعارض (بین فردی) 18
جمع بندی کلی 20
2-3- پیشینه پژوهشی 23
2-3-1- پژوهش های داخلی 23
2-3-2- پژوهش های خارجی 25
منابع 29


"