مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی 61 صفحه

فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی,مبانی نظری حمایت اجتماعی,پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی,پیشینه داخلی حمایت اجتماعی,پیشینه خارجی حمایت اجتماعی,پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی,پیشینه نظری حمایت اجتماعی,ادبیات نظری حمایت اجتماعی,چارچوب نظری حمایت اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی 61 صفحه دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی بصورت جمبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی 61 صفحه|42081062|golden|فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی,مبانی نظری حمایت اجتماعی,پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی,پیشینه داخلی حمایت اجتماعی,پیشینه خارجی حمایت اجتماعی,پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی,پیشینه نظری حمایت اجتماعی,ادبیات نظری حمایت اجتماعی,چارچوب نظری حمایت اجتماعی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی 61 صفحه می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی 61 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات61
حجم6223/691 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد.

تعریف نظری حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی عبارتست از:" مراقبت ، محبت ، عزت ، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروهها به فرد ارزانی می دارند"( سارافينو ،1940:ص 170) . کاپلان (1979) حمایت اجتماعی را این گونه تعریف می کند : هرگونه محرکی که به پیشرفت اهداف فرد حمایت شده ، کمک کند (رابین دیماتئو:ص172) .


هاوس حمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فردی تعریف می نماید که پیوندهای عاطفی، کمک های موثر ابزاری ،ارائه اطلاعات و اظهار نظر و ارزیابی دیگران را در بر می گیرد ( دوران، 1383؛24) . چلبی حمایت اجتماعی را روابط و مبادله های نامتقارن گرم در شئونات مختلف زندگی اجتماعی معرفی می کند که ابعاد مختلف امدادرسانی داوطلبانه را در چهار بعد زیر شامل می شود:
1. معرفتی( راهنمایی ، مشاوره و آموزش)
2. مادی( کمک های اقتصادی)
3. عاطفی ( ابراز همدری)
4. منزلتی ( اعاده کرامت انسانی) (چلبی،1375؛ص 158).


براندت و وینرت در تعریف از حمایت اجتماعی آن را شامل ایجاد تعلق / صمیمیت ، یکپارچگی اجتماعی، فرصت و امکانی برای رفتارهای مؤثر ، تضمین مجدد ارزش انسانها و ایفا نقش آنان، امکان کمکهای اطلاعاتی،عاطفی و مادی بیان می نمایند (رانکلین و دیگران؛2000) .


فهرست مطالب

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی

چکیده ....
1-1 تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش
1-1-1 جوان
سن
1-1-2 حمایت اجتماعی
وابستگی 1
انسجام اجتماعی 2
خود ارزشمندی 2
وصلت و پیوند 2
فرصت رشد و پرورش 3
راهنمایی و مشورت 3
1-1-3 سلامت روان: 3
نشانه هاي جسماني(شکایات جسمانی): 4
اضطراب و بي خوابي : 5
اختلال در کارکرد اجتماعی: 6
افسردگی: 6
1-1-4 ميزان تحصيلات 7
1-1-5 ميزان درآمد ماهيانه 7
1-1-6 جنس 8
1-1-7 وضعیت تاهل 8
2 فصل دوم: ادبیات تحقیق 10
2-1 مقدمه: 10
2-2 ادبیات نظری تحقیق 10
2-2-1 حمایت اجتماعی 10
2-2-1-1ابعاد و انواع حمایت اجتماعی 11
2-2-1-2منابع حمایت اجتماعی 14
2-2-1-3کارکردهای حمایت اجتماعی 14
2-2-1-4عوامل مؤثردر بهره مندی از حمایت اجتماعی 15
2-2-1-5 نظریه های حمایت اجتماعی 16
1.5.1.2.2تئوری های شکل گیری روابط 16
1.1.5.1.2.2 رویکرد های مبادله و انصاف : 17
1. تئوری وابستگی متقابل کلی و تیبات 17
2. تئوری انصاف هاتفیلد 17
3. مدل سرمایه گذاری راسبالت 18
2.1.5.1.2.2رویکرد رشد مرحله ای رابطه 18
1. مدل شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و استوک 19
شکل ‏2 1 طیف شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و اسنوک 19
2 . تئوری نفوذ اجتماعی آلتمن و تیلور 19
شکل ‏2 2 مراحل رشد رابطه آلتمن و تیلور 20
3.1.5.1.2.2 رویکرد علی تعاملی 20
مدل علی تعاملی زوجی: 20
4.1.5.1.2.2 رویکرد تقویت 21
مدل شرطی سازی کلاسیک لات و لات: 21
5.1.5.1.2.2 رویکرد هماهنگی شناختی 21
1. تئوری سازماندهی شناختی هایدر 22
2. تئوری توازن نیوکامب 22
2.5.1.2.2 تئوری های حمایت اجتماعی 22
1.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به میزان تغییر در اندازه و جهت حمایت اجتماعی در دوره های زندگی 23
1. تئوری کناره گیری از رابطه 23
2. تئوری بانک حمایتی 23
3. مدل کمبود 23
شکل ‏2 3 مدل کمبود 24
2.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به پیامدهای حمایت اجتماعی بر سلامتی 24
1. مدل تأثیر مستقیم( کلی) حمایت 24
شکل ‏2 4مدل تأثیر مستقیم 25
2. مدل تأثیر غیر مستقیم حمایت( فرضیه سپر/ضربه گیر) 25
3.2.5.1.2.2 مدلهای مربوط به نحوه کسب حمایت اجتماعی بر حسب اولویت در رابطه ، جایگزین های روابط از دست رفته یا توافق در روابط 25
1. مدل سلسله مراتبی- جبرانی 25
2. مدل تخصیص وظیفه 26
3. مدل تخصیص کارکردی 26
4. مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی 26
شکل ‏2 5 مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی کاترونا 27
4.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به کاهش یا افزایش حمایت اجتماعی ناشی از تغییر در تعداد پیوندها،عضویت ها و هویت های اجتماعی 27
5. تئوری انسجام اجتماعی 27
شکل ‏2 6 مدل انسجام اجتماعی دورکیم 28
6. فرضیه انباشت هویتی 28
7. تئوری شبکه 28
شکل‏2 7 تیپولوژی مبادلاتی پیوندهای قوی و ضعیف اسپینوزا (1999) 34
2-2-2 سلامت روان 34
شکل ‏2 8 ابعاد سلامت 35
2-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان 35
1.1.2.2.2سن و سلامت روان 35
جوانان و سلامت روان: 35
2.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان 36
3.1.2.2.2شغل و سلامت روان 38
4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان 39
2-2-2-2نظریه های سلامت روان 39
1.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی 39
2.2.2.2.2دیدگاههای روانشناسی 40
دیدگاه روانکاوی: 40
دیدگاه گشتالتی: 40
دیدگاه انسان گرایی: 40
دیدگاه روانی، اجتماعی،زیستی: 41
دیدگاه شناختی: 43
2-3 ادبیات تجربی تحقیق 43
2-3-1 پیشینه تحقیق در ایران(سوابق پژوهشی داخلی) 43
2-3-2 پیشینه تحقیق درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی) 46
2-4 چارچوب نظری تحقیق 46
2-4-1 فرضیات پژوهش 50


منابع


"