پرسشنامه ابراز وجود شرینگ 1980 با روایی و پایایی معتبر

پرسشنامه ابراز وجود,پرسشنامه ابراز وجود کودکان,دانلود پرسشنامه ابراز وجود,پرسشنامه ابراز وجود شرینگ,دانلود پرسشنامه ابراز وجود شرینگ,پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان,پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa

دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات3حجم13/348 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل ابراز وجود شرینگ: آزمون ابراز وجود شرینگ (1980) برای سنجش میزان ابراز وجود ساخپرسشنامه ابراز وجود شرینگ 1980 با روایی و پایایی معتبر|42081012|golden|پرسشنامه ابراز وجود,پرسشنامه ابراز وجود کودکان,دانلود پرسشنامه ابراز وجود,پرسشنامه ابراز وجود شرینگ,دانلود پرسشنامه ابراز وجود شرینگ,پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان,پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه ابراز وجود شرینگ 1980 با روایی و پایایی معتبر می باشد.


دانلود


مشخصات فایل
تعداد صفحات3حجم13/348 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
ابراز وجود شرینگ:

آزمون ابراز وجود شرینگ (1980) برای سنجش میزان ابراز وجود ساخته شده است. این آزمون یک نوع پرسشنامه پنج گزینه ای است که دارای 32 سوال می باشد. نمره گذاری این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت انجام می گیرد. ضریب همبستگی پایایی در باز آزمایی 88/0 بدست آمده است. بنابراین آزمون مذکور از نظر پایایی در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و برای تعیین میزان جرأت ورزی آزمون مناسبی است. شرینگ (1980) پایایی این آزمون را از طریق ضریب آلفا و ضریب کورد ریچاردسون 90/0 ، و از طریق باز آزمایی 77/0 گزارش کرده است (خلعتبری، قربان شیرودی، رهبر، کیخای فرزانه، 1389)."