مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی 65 صفحه

مبانی نظری حمایت اجتماعی,پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی,مبانی نظری حمایت شغلی,دانلود مبانی نظری حمایت شغلی,پیشینه تحقیق حمایت شغلی,دانلود پیشینه تحقیق حمایت شغلی,پیشینه داخلی حمایت شغلی,پیشینه خارجی حمایت شغلی,پیشینه پژوهش حمایت شغلی,پیشینه نظری حمایت شغلی,فصل دوم پایان نامه حمایت شغل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی 65 صفحه دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی بصورت جامع و کاممبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی 65 صفحه|42079604|golden|مبانی نظری حمایت اجتماعی,پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی,مبانی نظری حمایت شغلی,دانلود مبانی نظری حمایت شغلی,پیشینه تحقیق حمایت شغلی,دانلود پیشینه تحقیق حمایت شغلی,پیشینه داخلی حمایت شغلی,پیشینه خارجی حمایت شغلی,پیشینه پژوهش حمایت شغلی,پیشینه نظری حمایت شغلی,فصل دوم پایان نامه حمایت شغل
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی 65 صفحه می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی 65 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات65
حجم376/482 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد. حمايت شغلي (كه در مطالعات مختلف با عنوان حمايت اجتماعي در محل كار نيز بيان شده است) به عنوان محصول روابط شغلي بين فردي كه توانايي فرد را در سازگاري با مسائل شغلي ممكن مي سازد، تعريف شده است (15).

حمايت شغلي به عنوان كليد منبع زمينه اي سازش با عوامل ايجاد كننده استرس شغلي ملاك قرار گرفته است. حمايت شغلي شامل روابط بين فردي مثبت در اجتماع محل كار مي باشد و شامل حمايت ابزاري و عاطفي مي باشد. مانند آزادي بيان افكار، روابط دوستانه و مورد تشويق واقع شدن. حمايت شغلي اغلب به دو بخش تقسيم مي شود: حمايت از كاركنان و همبستگي بين كاركنان . حمايت از كاركنان به ميزان ارتباط و روابط دوستانه بين كاركنان مسئول و غير مسئول بر مي گردد در حالي كه همبستگي بين كاركنان تمايل همكاران به بودن با يكديگر و كمك به يكديگر در محيط كاري مي باشد (31).

این نوشتار فصل دوم پایان نامه حمایت شغلی و با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت شغلی می باشد.

محققين نشان داده اند كه محدوده رفتارهاي حمايتي را نياز افراد تعيين ميكند اين رفتارهاي حمايتي دردسته بندي گسترده تر به دو نوع حمايت تقسيم بندي شده اند: حمايت عاطفي و حمايت ابزاري . حمايت عاطفي اطلاعاتي است كه از ديگران به دست آمده كه به شخص احترام گذاشته شود و پذيرفته شود. اين نوع حمايت مشخص مي كند كه افراد توسط ديگران ارزش گذاري شده اند. درمقابل حمايت ابزاري شامل محدوده وسيعي از حمايت هاست كه بر اعمالي كه به صورت كمكي توسط ديگران به فرد ارائه ميشود تمركز دارند. چنين فعاليتهايي شامل كمك به مسئوليت هاي كاري، پيشرفت درحل مشكلات وتقسيم دانش است. به علاوه دو منبع اصلي حمايت وجود دارند: حمايت بر پايه كار(مسئول-همكار) و حمايت بر پايه غيركار(مانند شريك زندگي-خانواده-دوستان). در مواجه با استرس زاهاي محل كار ، منابع سازماني حمايت بيشتري از خانواده و دوستان خارج از محل كار فراهم مي كنند ( 5)."