بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد

تحولات ثبت الکترونیکی,نهادهای رسمی ثبت اسناد, تحقیق در مورد ثبت اسناد, نقش کاداستر در تثبیت مالکیت و بهبودا منیت حقوقی,نقش کادستر در تسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت,جایگاه و نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور,بررسی جایگاه دفاتراسناد رسمی در ایران

بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد هدف از این تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد در ایران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات 40 حجم 3581/1019 کیلوبایت بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد|42079393|golden|تحولات ثبت الکترونیکی,نهادهای رسمی ثبت اسناد, تحقیق در مورد ثبت اسناد, نقش کاداستر در تثبیت مالکیت و بهبودا منیت حقوقی,نقش کادستر در تسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت,جایگاه و نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور,بررسی جایگاه دفاتراسناد رسمی در ایران
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد می باشد.

بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد

هدف از این تحقیق بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد در ایران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات40
حجم3581/1019 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این تحقیق در مورد ثبت اسناد و با عنوان بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اشراف بر اطلاعات حاکم بر امور املاک در کشور نیازمند سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگیهای ملک‚مالک(مالکین)و حقوق مربوطه بوده‚ بطوریکه امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد;لذا برای این منظور نیازمند سیستم کاداستر است .


هدف کاداستر ایجاد نظامی دقیق ;ساده;روان و مطمئن و قابل تغییر با زمان حاکم بر امور املاک و مستحدثات کشور می باشد. کاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی;اجتماعی ;فرهنگی و نیزابزار فنی ;حقوقی;اطلاعاتی و زیر بنایی هر کشور است.همچنین با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده کاداستر و مکانیزم هایی که در این طرح موجود است;اجرای کاداستر یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با زمین خواری ومقابله با مفاسد ناشی از آن می باشد.اداره کل کاداستر وظیفه برنامه ریزی; سیاستگزاری و نظارت بر عملکرد کاداستر در کشور را دارد.

فهرست مطالب
فصل اول:دولت الکترونیک 6
مبحث اول:طرح مطلب 6
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک 8
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک 10
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی 11
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی 11
بند اول :دکترین 11
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 12
گفتاردوم : ماهیت ثبت الکترونیکی 12
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 13
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 13
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 14
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی 18
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک 18
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر 18
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی 18
الف -2) تاریخچه کاداستر 19
الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است 20
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی 21
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت 21
الف-6) مزایای سیستم کاداستر 22
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 22
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 22
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی 23
گفتار اول : طرح مطلب 23
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی 26
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی 28
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت 28
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 28
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک 28
الف)بررسی حوزه اموراملاک 28
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی 29
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی 30
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله 30
ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت 31
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 31
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 31
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 31
منابع : 35


"