مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

پولشویی در حقوق امارات,بررسی تطبیقی پولشویی,پولشویی در حقوق ایران,پولشویی در حقوق بین الملل,پولشویی در حقوق کیفری ایران,جرم پولشویی در حقوق ایران,پولشویی در نظام حقوقی ایران,پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن,پیشینه خارجی پولشویی,تاریخچه پولشویی در ایران,پیشینه تحقیق در مورد پولشویی

مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن هدف از این مبانی نظری بررسی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابمبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن|42079348|golden|پولشویی در حقوق امارات,بررسی تطبیقی پولشویی,پولشویی در حقوق ایران,پولشویی در حقوق بین الملل,پولشویی در حقوق کیفری ایران,جرم پولشویی در حقوق ایران,پولشویی در نظام حقوقی ایران,پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن,پیشینه خارجی پولشویی,تاریخچه پولشویی در ایران,پیشینه تحقیق در مورد پولشویی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.

مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

هدف از این مبانی نظری بررسی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات151
حجم172/499 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

ماهيت جرایم پولشویي هم در ايران و هم در امارات متحده عربي در حقيقت يكي است و آن، ارتكاب فعاليت هايي است كه باعث بدست آمدن عوايدي از طريق جرایم (مثل كلاهبرداري، رشوه، مواد مخدر و..) مي‌شود چه اين عوايد مستقيماً از جرم بدست آمده باشند چه غيرمستقيم و باواسطه.يكي از نقاط مشترك قانون کشورمان با قانون امارات اين است، هر دو قانون كمك به مرتكبين پولشویي يك جرم جداگانه در نظر گرفته شده است( ماده 2 قانون مبارزه با پولشویي بخش الف ـ ماده 2 قانون مجازات پولشویي امارات بخش اول) و تفاوتي كه در اين ابتدا و جود داد اين است كه ظاهراً قانون مجازات پولشویي امارات اشاره اي به مستقيم يا غيرمستقيم بودن بدست آوردن عوايد نكرده است اما مي توان گفت كه اين موضوع از قواعد كلي قانون برداشت است.

این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی و با عنوان بررسی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.با توجه به نقش مهمي كه بانكها درتمام مراحل پولشويي دارند، در ابتدا شيوه و روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار مي برند را موردبررسي قرار داده وسپس به شيوه هايي كه با استفاده ازساير مؤسسات مالي وهمچنين مؤسسات غيرمالي صورت مي گيردمي پردازيم.


فهرست مطالب
چکيده 2
مقدمه 4
1-1. بیان مساله تحقیق 8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق 13
1-3.پرسشهای تحقیق 14
1-4.فرضيه هاى تحقيق 14
1-5.اهداف انجام تحقیق 15
1-7.ساختار تحقیق 16


فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار 87 زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات 87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات 88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی 89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي 96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی 98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات 103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی 103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی 105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی 106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم 107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي 109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی 111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي 113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي 119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي 121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي 123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات 128

مآخذ
-منابع فارسی
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...:
-منابع انگليسي"