مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه و تاثیر آن بر مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن

بررسی تطبیقی قوه ی قاهره,قوه قاهره در حقوق ایران,فورس ماژور در حقوق ایران,اثر فورس ماژور بر قرارداد,فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی,نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی,قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا,شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی

مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه و تاثیر آن بر مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن هدف از این تحقیق مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه و تاثیر آن بر مسئولیت قراردامقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه و تاثیر آن بر مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن|42078654|golden|بررسی تطبیقی قوه ی قاهره,قوه قاهره در حقوق ایران,فورس ماژور در حقوق ایران,اثر فورس ماژور بر قرارداد,فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی,نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی,قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا,شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه و تاثیر آن بر مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن می باشد.

مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه و تاثیر آن بر مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن

هدف از این تحقیق مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه و تاثیر آن بر مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات39
حجم141/87 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه و تاثیر آن بر مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن می باشد.

ابتدا مفهوم قوه قاهره مورد بررسی قرار مي‌گیرد و بیان مي‌شود که عناصر تشکیل دهنده و مصادیق آن در نظام‌های حقوقی مختلف و بین المللی چه مي‌باشد. سپس برای روشن‌تر شدن موضوع مورد بحث و تخصیص مفهوم قوه قاهره ، آن را با نهادهای مشابه مقایسه مي‌کنیم و نقاط مشترک و متفاوت آن‌ها را بیان مي‌داریم.

همچنین به توضیح مفهوم مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون مي‌پردازیم. بروز قوه قاهره ، بر هر دو نوع مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد اثرگذار مي‌باشد. بنابراین لازم دیده شد که به تعریف مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و کنوانسیون بپردازیم.

فهرست مطالب

مقدمه 1
مبحث اول: تعریف قوه قاهره 6
مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه 9
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه 9
گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال 10
گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد 11
گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه 13
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی 15
گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی 15
گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 18
بند اول: در حقوق ایران 18
بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 23

منابع


"