نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله,سازوکار قرارداد اختیار معامله,تحقیق در مورد قرارداد اختیار معامله,تشابه قرارداد اختیار معامله با نهادهای حقوق مدنی,تشابه قرارداد اختیار معامله با نهادهای حقوق تجارت,

نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله هدف از این تحقیق بررسی نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات 27 حجم 215/1011 کیلوبایت فرمت فاینهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله|42078505|golden|قرارداد اختیار معامله,سازوکار قرارداد اختیار معامله,تحقیق در مورد قرارداد اختیار معامله,تشابه قرارداد اختیار معامله با نهادهای حقوق مدنی,تشابه قرارداد اختیار معامله با نهادهای حقوق تجارت,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله می باشد.

نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله

هدف از این تحقیق بررسی نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات27
حجم215/1011 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

سازوکار قرارداد اختیار معامله بی شباهت با برخی نهادهای حقوقی نیست در عرصه حقوق تجارت برخی اوراق بهادار وجود دارند که اصولاً حکایت از وجود قرارداد میان دارنده آن و ناشر اوراق بهادار می باشند و هر یک از این قراردادها و اوراق بیانگر حقی برای دارنده آن می باشند از دو نظر نهادهای مشابه را با قرارداد اختیار معامله مورد بررسی قرار می دهیم .

در گفتار اول از دیدگاه حقوق تجارت این قرارداد شباهت هایی با حق تقدم ، اوراق قرضه و اوراق مشارکت دارد بدیهی است اگر قرارداد اختیار معامله کاملاً شبیه به این سه مورد باشد فلسفه ایجادش مورد تردید قرار می گیرد که وقتی چنین قراردادی در حقوق تجارت شناخته شده است دیگر چه نیاز به این نهاد با همان کارکرد قدیمی و نامی جدید است. لذا در ادامه به بیان تفاوت های قرارداد اختیار معامله با این سه نهاد نیز اشاره خواهیم نمود

و در گفتار دوم موضوع تشابه قرارداد اختیار معامله را با نهادهایی از حقوق مدنی مورد بررسی قرار می دهیم که در حوزه حقوق مدنی نیز برخی قراردادها وجود دارند که همانند اختیار معامله عمل می کنند و زمینه را برای انعقاد عقد دیگری فراهم می سازند به طوری که متعهدله آن اختیار پیدا می کند که در آینده با اعمال حق خود عقد نهایی را محقق سازد یا از آن صرف نظر کند این قراردادها در چهار عنوان مورد بررسی قرار می گیرند که عبارت اند از قرارداد موجد حق سرقفلی ، قرارداد اجاره به شرط تملیک ، قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید و قرارداد تعهد به حفظ ایجاب می باشد.

فهرست مطالب
نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله 1
گفتار اول: نهادهای موجود در حقوق تجارت 2
بنداول: حق تقدم 2
بنددوم: اوراق قرضه قابل تبدیل 5
بند سوم: اوراق مشارکت 6


گفتار دوم: نهادهای موجود در حقوق مدنی 8
بند اول: قرارداد موجد حق سرقفلی 8
بند دوم: قرارداد تعهد یک جانبه به فروش یا خرید 11
بند سوم: قرارداد اجاره به شرط تملیک 14
بندچهارم: قرارداد تعهد به حفظ ایجاب 15
فهرست منابع 19


"