مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی

فاصله قدرت در سازمان,فاصله قدرت هافستد,شاخص فاصله قدرت,سبک رهبری معنوی,پیش بینی سبک رهبری معنوی,رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی,رهبری معنوی در سازمان های آموزشی,سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه,مبانی نظری فاصله قدرت,مبانی نظری سبک رهبری معنوی

مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی هدف از این مبانی نظری بررسی نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه می باشد مشخصات فامبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی|42078412|golden|فاصله قدرت در سازمان,فاصله قدرت هافستد,شاخص فاصله قدرت,سبک رهبری معنوی,پیش بینی سبک رهبری معنوی,رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی,رهبری معنوی در سازمان های آموزشی,سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه,مبانی نظری فاصله قدرت,مبانی نظری سبک رهبری معنوی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی می باشد.

مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی

هدف از این مبانی نظری بررسی نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات62
حجم248/811 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این پژوهش بررسی نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی در مدیران دانشگاه می باشد. به اعتقاد لیت‌وود (1992) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان شاخص‌ترین نهادهای علمی که به تربیت نیروی انسانی اهتمام می‌ورزند، موتور محرکه جامعه و سکاندار حرکت به سمت توسعه پایدار می‌باشند. این موسسات سازمان‌هایی پیچیده‌ و دارای ویژگی‌های منحصر به فرد هستند که آن‌ها را از سایر سازمان‌ها متمایز می‌سازد. بدون شک تغییر و تحولات و فشارهای داخلی و خارجی محیط بر کل مدیریت دانشگاه تأثیر دارند (نورشاهی، 1384).

پديده عدم اطمينان محيط ها در عصر كنوني، سازمان ها را بر آن داشته است تا پاسخ هاي بسيار گوناگون و متفاوت داشته باشند. يكي از عملي ترين شيوه ها، ترغيب كاركنان به اين امر است كه با تمام وجود، خود را وقف كار كنند و از اين طريق «خود» تمام عيار خويش را در كار بيابند كه پيامد آن كاركناني خلاق و نوآور در پاسخگويي به محيط هاي متلاطم خواهد بود.

بروز «خودِ تمام عيار» در كار با ورود معنويت در سازمان ميسر خواهد بود. امروزه به نظر مي رسد، كاركنان در هر كجايي كه فعاليت مي كنند، چيزي فراتر از پاداش هاي مادي در كار را جستجو مي كنند (فرای،2003). آنان در جستجوي كاري با معنا، اميدبخش و خواستار متعادل ساختن زندگي‌شان هستند. سازمان ها با كاركنان رشد يافته و بالنده اي روبرو هستند كه در پي يافتن كاري با معنا، هدفمند و پرورش محيط هاي كاري با چنين ويژگي هايي هستند. در واقع معنويت در كار، توصيف كننده تجربه كاركناني است كه كارشان ارضاكننده، بامعنا و هدفدار است (فرای،2003).


فهرست مطالب

فصل دوم: پیشینه تحقیق
الف : مرور مبانی نظری پژوهش 11
طبقه بندی هافستد 11
تعاریف رهبری .15
نظریه های رهبری 16
رهبری اخلاقی 19
چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت . 21
رهبری معنوی .23
رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی 27
رهبری معنوی در سازمان های آموزشی .29
رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی) 30
مرور تحقیقات انجام شده .32
استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش .


فهرست منابع

فهرست جداول و نمودارها
نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی 26
نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی .32
جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد .38


"