جرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه و بررسی علل آنها

عوامل بزهکاری اطفال,کار تحقیقی بزهکاری اطفال,پایان نامه بزهکاری اطفال,عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه,بزهکاری اطفال در حقوق ترکیه,مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه,تاثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه,علل و عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه

هدف از این تحقیق می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات45حجم141/9 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل کشف دلایل ارتکاب جرم در کودکان یکی از اساسی ترین کوشش های جامعه شناسان و جرم شناسان است. این وظیفه آنان از چندین جهت برخوردار است. از این نظر علاوه برجرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه و بررسی علل آنها|42078289|golden|عوامل بزهکاری اطفال,کار تحقیقی بزهکاری اطفال,پایان نامه بزهکاری اطفال,عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه,بزهکاری اطفال در حقوق ترکیه,مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه,تاثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه,علل و عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع جرایم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه و بررسی علل آنها می باشد.


هدف از این تحقیق می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات45حجم141/9 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

کشف دلایل ارتکاب جرم در کودکان یکی از اساسی ترین کوشش های جامعه شناسان و جرم شناسان است. این وظیفه آنان از چندین جهت برخوردار است. از این نظر علاوه بر دیگر مشکلات، دو عنصر اساسی نزدیک به هم را شامل می شود یکی از عناصر مقادیر و نوع جرایمی است که از جامعه انتظار ارتکاب آنها را داریم و دیگری دوره های مرتبط با قالب های رفتار مجرمانه است

در رابطه با علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه تحقیقات متعددی به عمل آمده است و حاصل این تلاش ها که در رابطه با دلایل بزهکاری در اطفال ونوجوانان صورت گرفته را می توان در سه دسته تقسیم-بندی کرد: بیولوژیکی، روانی، اجتماعی.

تلاش های بیولوژیکی می کوشند تا نشان دهند کودکانی که قوانین را نقض می کنند از مشکلات مغزی مادرزادی رنج می برند آنها نقض ترشحی یا هورمونی دارند. تلاش های روان شناسانه نیز می کوشند نشان دهند که انحراف فرد دلیل روانی دارد. نهایتاً تئوری های جامعه شناسانه می کوشند تغییرات میزان بزهکاری را با ساختار های اجتماعی شرح دهند از دیدگاه جرم شناسی کودک زمانی دست به ارتکاب جرم می زند چون یا بیمار است یا ناسازگار و یا مستعد بیماری. محققان ادعا می کنند که مشکلات شخصیتی نقش مهمی در ارتکاب جرم دارند.

اما در پاسخ به این سوال که چرا در بعضی مناطق و بعضی گروهها میزان ارتکاب جرم توسط کودکان کمتر از مناطق و گروهای دیگر است عاجز می مانند. محققین ترکیه در بررسی رابطه خصائص مادرزادی با جرم به ویژگیهای مختلف سازگار خانواده تکیه می کنند. مخصوصاً محققینی که به بررسی تأثیر وجود بیش از یک فرد مجرم در خانواده پرداخته اند به این نکته اشاره می کنند که این خصائص به تنهایی در مجرم بودن فرد موثر نیستند.

خانواده در ابعاد وسیعی از اجتماعی که در آن قرار دارد تأثیر می پذیرد و خصوصیت های محیطی تفاوتهای فردی را آشکارتر می سازد. در اصل می توان گفت همه کودکان در برهه ای از زندگی خود رفتارهای بزهکارانه را مرتکب می شوند. در حالی که بعضی به شکل جدی و مکرراً دست به ارتکاب اعمال مجرمانه می زنند برخی دیگر در رفتارهای ساده و ابتدایی شرکت می کنند.

فهرست مطالب

2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه

2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر
2-5-3-2- سرقت
2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال
2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور
2-5-3-4- سقط جنین
2-5-3-5- جيب بري
2-5-3-6-جرايم همراه با خشونت
2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه

2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه

2-6-1-1- خانواده
2-6-1-1-1- نقش والدین
2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان
2-6-1-1-3- اعتیاد والدین
2-6-1-1-4- رفتار والدین
2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده
2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان
2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده

2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه

2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده
2-6-2-2- علل اقتصادی
2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان
2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال
2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان

2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان

منابع


"