نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد و رویکردها و راهبردهای ایجاد آن

مولفه های انگیزش تحصیلی,نظریه های انگیزش تحصیلی,نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی,نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی,انگیزش تحصیلی دانش آموزان,اهمیت انگیزش تحصیلی,ابعاد انگیزش تحصیلی,انواع انگیزش تحصیلی,تعریف انگیزش تحصیلی,راهبردهای انگیزش تحصیلی,نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد,پایان نامه انگیزش تحصیلی

هدف از این پژوهش بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات61حجم206/57 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل راهبردهای انگیزش تحصیلی برای یادگیری به آن دسته از رفتارهایی گفته می شود كه با يادگيري و پيشرفت در ارتباط هستند. انگيزش پيشرفت تحصيلي را براساسنقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد و رویکردها و راهبردهای ایجاد آن|42078079|golden|مولفه های انگیزش تحصیلی,نظریه های انگیزش تحصیلی,نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی,نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی,انگیزش تحصیلی دانش آموزان,اهمیت انگیزش تحصیلی,ابعاد انگیزش تحصیلی,انواع انگیزش تحصیلی,تعریف انگیزش تحصیلی,راهبردهای انگیزش تحصیلی,نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد,پایان نامه انگیزش تحصیلی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد و رویکردها و راهبردهای ایجاد آن می باشد.


هدف از این پژوهش بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات61حجم206/57 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

راهبردهای انگیزش تحصیلی برای یادگیری به آن دسته از رفتارهایی گفته می شود كه با يادگيري و پيشرفت در ارتباط هستند. انگيزش پيشرفت تحصيلي را براساس رويكردهاي گوناگوني تعريف نموده اند. بعضي از اين رويكردها به انگيزش هایي مربوط به موفقيت به طور عام مي پردازند. يكي از آنها رويكرد هدف هاست. رويكرد هدف ها براساس انگيزش هاي سازگارانه و ناسازگارانه پديد آمده است(ایمز، 1990). تحقيق ها در زمينة رويكرد هدف ها نشان داده است كه افراد با توانايي هاي يكسان، هنگامي كه با مشكلات يادگيري روبه رو مي شوند، انواع پاسخ ها را ارائه مي دهند.


بعضي از افراد با وجود توانايي هاي سطح بالا، دشواري ها را آنچنان بزرگ جلوه مي دهند كه به نظر مي رسد توانايي آنها محدود است و از اينكه تلاش هاي آنها به موفقيت بينجامد، نااميد هستند. اين نحوه رفتار گاهي در قالب الگوي درماندگي آموخته شده تفسير مي شود كه به نوعي ناسازگارانه است، زيرا در مقابل رسيدن افراد به اهداف ارزشمند مانع ايجاد مي كند.

در مقابل افراد ديگري هستند كه مشكلات موجود در سر راه را حل شدني دانسته و از آنها ناراحت نمي شوند و حتي در وجود خود احساس لذت فايق آمدن بر چالش دارند. آنها به تغيير دادن راهبردها با حداكثر تلاش توجه نموده و توان حل مسأله خود را تقويت مي نمايند. در واقع اين واكنش ها را پاسخ هايي با جهت گيري تسلط می نامند(ایمز، 1990). بنابراین راهبردهای انگیزش تحصیلی، یکی از اصلی ترین مولفه های اثرگذار بر یادگیری موفق بوده و در صورت توجه آموزش دهندگان به این مولفه، محیط های یادگیری برای یادگیرندگان جذاب تر و بانشاط تر خواهد بود.


در این نوشتار پس از تعاریف انگیزش تحصیلی به اهميت و معناي انگيزش می پردازیم و در ادامه انگيزش عمومي و انگيزش اختصاصي براي يادگيري و نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد بررسی خواهند شد.رويكرد هاي مختلف انگيزشي و راهبردهای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان مباحث آخر این تحقیق می باشند

فهرست مطالب
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی انگیزش تحصیلی 7
2-3 انگیزش تحصیلی 9
تعريف انگيزش و انگيزه 10
اهميت و معناي انگيزش 13
انگيزش عمومي و انگيزش اختصاصي براي يادگيري 14
نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد 15
انگیزش تحصیلی 17
رويكرد هاي مختلف انگيزشي 20
رويكرد رفتاري 20
رویکرد شناختی 21
رویکرد انسان گرایی 23
رویکرد اجتماعی-فرهنگی 27
رویکرد انتظار ضرب در ارزش 28
نظریه انگیزش پیشرفت 29
نظریه انگیزشی نسبت دادن 32
راهبردهای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان 33
انگیزش تحصیلی: جمع بندی 38
2-6 پیشینه پژوهش های انجام شده انگیزش تحصیلی 39
پیشینه پژوهش های انجام شده انگیزش تحصیلی در داخل کشور 39
پیشینه پژوهش های انجام شده انگیزش تحصیلی در خارج کشور 48
2-7 جمعبندی مطالب ارائه شده 50
منابع: 52"