نظریه ها و مولفه های انگیزش تحصیلی

مولفه های انگیزش تحصیلی,نظریه های انگیزش تحصیلی,نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی,نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی,انگیزش تحصیلی,انگیزش تحصیلی دانش آموزان,اهمیت انگیزش تحصیلی,ابعاد انگیزش تحصیلی,انواع انگیزش تحصیلی,تعریف انگیزش تحصیلی,خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی

هدف از این تحقیق بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات56حجم343/679 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل منظور از انگیزش تحصیلی یا انگیزشموفقیت، میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیتهایی است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابستهنظریه ها و مولفه های انگیزش تحصیلی|42078069|golden|مولفه های انگیزش تحصیلی,نظریه های انگیزش تحصیلی,نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی,نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی,انگیزش تحصیلی,انگیزش تحصیلی دانش آموزان,اهمیت انگیزش تحصیلی,ابعاد انگیزش تحصیلی,انواع انگیزش تحصیلی,تعریف انگیزش تحصیلی,خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع نظریه ها و مولفه های انگیزش تحصیلی می باشد.


هدف از این تحقیق بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات56حجم343/679 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

منظور از انگیزش تحصیلی یا انگیزش‌موفقیت، میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت‌هایی است که موفقیت در آن‌ها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است(اسلاوین ،2006).

دانش‌آموزان دارای انگیزش تحصیلی سطح بالا، همواره می‌خواهند موفق بشوند و انتظار آن را می‌کشند‌ و وقتی شکست می‌خورند کوشش‌های خود را ادامه می‌دهند تا موفق بشوند (اسلاوین،2006). نظریه خود تعیین‌گری یک نظریه انگیزشی است که به صورت نظام‌مند، نیازهای ‌پویشی، انگیزشی، عاطفی و بهزیستی انسان را در بافت ضروری و بلاواسطه اجتماع، توضیح وتبیین می‌کند(چن وجانگ ،2010؛ نقل از اژه‌ای، 1390).

مولفه های مرتبط با انگیزش تحصیلی

باورها
باورها و تصورات دانش‌آموزان نسبت به اهمیت و جایگاه یادگیری، شناخت و آگاهی از توانمندی و مهارت خود در انجام تکالیف و فعالیت‌های مربوط به تحصیل و مدرسه و احساسات و واکنش‌های عاطفی نسبت به این‌گونه فعالیت‌ها می‌توانند به علاقه‌مندی دانش‌آموز به یادگیری و تحصیل کمک کند. از جمله صفات فردی که می‌تواند بر انگیزش‌تحصیلی دانش‌آموز اثر‌گذار باشد نگرش‌ها می‌باشند( کاوسیان و همکاران، 1386).

نظام باورها در انسانها از یک سو سبب بهبود رفتار، کسب سلامت، پیشرفت در زمینه‌های مختلف، رضایت و خشنودی در زندگی شده و کیفیت زندگی انسان‌ها را ارتقا می‌دهد. اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات و مسایلی که افراد در زندگی با آن‌ها دست به گریبان هستند، ناشی از ناکارآمدی نظام باورهای آنان است و رابطه نزدیکی با باورهای ناکارآمد افراد در مورد خودشان و عدم اطمینان آنها به توانایی‌هایشان دارد(مجیدیان، 1384؛ نقل از نجمی،1387).

فهرست مطالب
مقدمه 4
2-1- انگیزش تحصیلی 5
2-1-1- مبانی نظری انگیزش 7
نظریه سایق 7
نظریه شرطی 9
نظریه شناختی 9
نظریه توازن 10
نظریه خود‌مختاری 11
- انگیزش درونی 12
شباهت بین مفاهیم انگیزش‌درونی و خود‌مختاری با خود‌شکوفایی از دیدگاه مزلو: 13
- انگیزش بیرونی 14
- بی انگیزگی 15
نظریه فرایند مخالف 15
نظریه لذت جویی 16
دیدگاه زمینه‌ای 16
2-1-2-مولفه های مرتبط با انگیزش تحصیلی 17
باورها 17
نگرش 18
خودپنداره 19
همسالان 22
آموزشگاه 23
عوامل فرهنگی_اجتماعی 25
تفاوت‌های جنسیتی 26
2-4-پیشینه پژوهش انگیزش تحصیلی 27
پیشینه پژوهش انگیزش تحصیلی در داخل کشور 27
پیشینه پژوهش انگیزش تحصیلی در خارج از کشور 32
منابع 34


"