مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 42 صفحه

پیشینه تعهد سازمانی,مبانی نظری تعهد سازمانی,ادبیات نظری تعهد سازمانی,چارچوب نظری تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق تعهد سازمانی,پیشینه پژوهش تعهد سازمانی,پیشینه داخلی تعهد سازمانی,پیشینه خارجی تعهد سازمانی,فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی,مبانی نظری در مورد تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق در مورد تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 42 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 42 صفحه|42077702|golden|پیشینه تعهد سازمانی,مبانی نظری تعهد سازمانی,ادبیات نظری تعهد سازمانی,چارچوب نظری تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق تعهد سازمانی,پیشینه پژوهش تعهد سازمانی,پیشینه داخلی تعهد سازمانی,پیشینه خارجی تعهد سازمانی,فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی,مبانی نظری در مورد تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق در مورد تعهد سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 42 صفحه می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 42 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات42
حجم213/912 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد تعهد سازمانی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم. تعهد سازمانی یک متغیره چندسازه ای می باشد که احساس تعلق کارمندان را به سازمان شان نشان می دهد (Markovits & et al;2008:p.485 ). در تحقیق حاضر تعهد سازمانی در قالب دو بعد تعهد عاطفی و تعهد هنجاری و با استفاده ازشاخص های زیر سنجیده خواهد شد:

 • -احساس گناه از ترک سازمان.
 • -وظیفه اخلاقی بودن ادامه کار در سازمان.
 • -عدم ترک سازمان در صورت وجود پیشنهاد های بهتر .
 • -وجود احساس اینکه ترک سازمان صحیح نیست.
 • -اخلاقی نبودن ترک سازمان در حال حاضر.
 • -احساس خوشحالی از بودن در سازمان.
 • -احساس اینکه مسایل و مشکلات سازمان مشکلات من است.
 • -داشتن معنای شخصی سازمان برای من

 • تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی پیش بینی کننده متغیرهای بسیارمهم سازمانی ازجمله، بهبود عملکردشغلی، کاهش تمایل به ترک شغل وغیبت در محل کاراست (Norshidah; 2012;P 643). تعهد سازماني را ميتوان به طور ساده اعتقاد به ارزشها و اهداف سازمان، احساس وفاداري به سازمان، الزام اخلاقي، تمايل قلبي و احساس نياز به ماندن در سازمان تعریف نمود (کردتمینی و کوهی، 1390،ص.129). تعهد سازماني به عنوان وابستگي عاطفي و رواني به سازمان در نظر گرفته مي شود که بر اساس آن فردي که شديدًا متعهد است، هويت خود را با سازمان معين مي کند، در سازمان مشارکت مي نماید و در آن درگير شده و از عضويت در سازمان لذت مي برد. تعهد، فرد را با سازمان پيوند مي دهد؛ بنابراين، اين پيوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد (مسعودی اصل و همکاران، 1391 ص.595).

  در واقع معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. بر اساس این شیوه فردی که بشدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد (ابطحی و مولایی، 1385، ص.66). می توان گفت که تعهد سازماني يك ملاك مهم براي اثر بخشي سازمان است .فرض مي شود كه تعهد سازماني ثبات نيروي كار و ميزان جابجايي ها را پيش بيني مي‎كند .همچنين تعهد سازماني ميزاني را كه يك سازمان مي تواند بر تداوم مشاركت هاي كاركنان در فعاليت‎ها و رشد آن حساب كند، نشان مي دهد.

  فهرست مطالب

  1-7) تعاريف مفهومي و عملياتي تعهد سازمانی 1

  بخش اول: تعهد سازمانی 3
  2-3-1) تعهد سازمانی 3
  2-3-2) انواع تعهد 5
  1.تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع 5
  2.تعهد نسبت به سازمان 6
  3. تعهد نسبت به خود 6
  4. تعهد نسبت به افراد و گروههای کاری 7
  2-3-3) عوامل موثر بر تعهد سازمانی 15
  ویژگیهای شخصی و فردی: 17
  ویژگیهای مرتبط با نقش: 17
  ویژگیهای ساختاری: 17
  تجربیات کاری: 18

  شکل 2-3) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه الن و می یر (انصاری و همکاران، 1389) 20

  2-3-4) مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی 22
  2-3-5) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی 23
  جدول2-1) نتایج احتمالی سطوح تعهد (قربانی و چترسیماب،1386) 25

  بخش دوم:پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 26

  1.تحقیقات داخلی 26
  2.تحقیقات خارجی 27
  منابع و ماخذ: 31  "