مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی 14 صفحه

مبانی نظری بهسازی نیروی انسانی,دانلود مبانی نظری بهسازی نیروی انسانی,دانلود پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی,پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی,ادبیات نظری بهسازی نیروی انسانی,فصل دوم پایان نامه بهسازی نیروی انسانی,چارچوب نظری بهسازی نیروی انسانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات14حجم71/655 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسمبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی 14 صفحه|42076882|golden|مبانی نظری بهسازی نیروی انسانی,دانلود مبانی نظری بهسازی نیروی انسانی,دانلود پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی,پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی,ادبیات نظری بهسازی نیروی انسانی,فصل دوم پایان نامه بهسازی نیروی انسانی,چارچوب نظری بهسازی نیروی انسانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی 14 صفحه می باشد.


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات14حجم71/655 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهسازی نیروی انسانی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت که در آن چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرارمی گیرد

.مفهوم بهسازی
رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب ميشود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيطي، به طور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بر كارايي خود بيفزايند. بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش مداوم و برنامه ريزي شده به وسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است.در گذشته چنين گمان مي رفت كه زمان آموختن با زمان كاركردن و زندگي كردن از هم جدا هستند و بنابراين براي آن ها آموزشي در خور توجه بود كه پيش از آغاز كار به افراد داده م يشد. بر اين گمان انسان براي زماني ميآموزد و سپس به زندگي و كار مولد و سودمند مي پردازد و زماني كه كار و زندگي آغاز مي شود، ديگربراي آموزش و پرورش جايي در خور توجه وجود ندارد. اين انديشه اكنون اعتبار ندارد و آموزش و پرورش با زيستن انسان همراه شده است)زگهوار تا گوردانش بجو(به نحوي که همه مردم براي همه وقت بايد به آموختن بپردازند و از تاز ههاي دانش بشري خود را تازه سازند و با نيرو و آگاهي بيشتر زندگي سودمند رادنبال كنند.


آموزش وبهسازی نیروی انسانی
آموزش همواره به عنوان وسيل هاي مطمئن در جهت بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات مديريت مدنظر قرار مي گيرد و فقدان آن نيز يكي از مسائل اساسي و حاد هر سازمان را تشكيل ميدهد.بدين جهت به منظور تجهيز نيروي انساني سازمان و بهسازي وبهر ه گيري هر چه مؤثرتر از اين نيرو، بي شك آموزش يكي ازمهمترين و مؤثرترين تدابير و عوامل براي بهبود امور سازمان به شمار ميرود. لازم به تذكر است كه آموزش يك وظيفه اساسي در سازمانها و يك فرآيند مداوم و هميشگي است و موقت و تمام شدني نيست. كاركنان در هر سطحي از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده يا مشاغل پيچيده مدير يا زيردست محتاج آموزش و يادگيري و كسب دانش و مهارتهاي جديد هستند و بايد همواره براي بهتر انجام دادن كار خود از هر نوع كه باشد، روشها واطلاعات جديدي كسب نمايند و مضافاً اينكه هر وقت شغل كاركنان تغيير پيدا كند، لازم است اطلاعات و مهار تهاي جديدي براي ابقاي موفقيت آميز وظايف شغل مربوطه را فرابگيرد(ابطحی،32:1384).برنامه هاي آموزش كاركنان در يك سازمان ميتواند نياز به نيروي انساني متخصص در آينده را نيز رفع كند و تضميني براي حل مشكلات كاركنان باشد.


فهرست مطالب
2-2-1.مفهوم بهسازی
2-2-2.آموزش ضمن خدمت
2-2-3.آموزش وبهسازی نیروی انسانی
2-2-4-مدلهای ارزیابی عملکرد
شکل2-2-2.مدل کاپلان و نورتون
شکل2-2-3.مدل آرمستردانگ
2-3.پیشینه تحقیق
2-4.آشنایی با قلمرو تحقیق
منابع"