پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر اعدالت و تعهد سازمانی

پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی بر اعدالت,پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی بر تعهد سازمانی,پرسشنامه مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد,پرسشنامه اعدالت و تعهد سازمانی

پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر اعدالت و تعهد سازمانی دانلودپرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر اعدالت و تعهد سازمانی برپرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر اعدالت و تعهد سازمانی|42076043|golden|پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی بر اعدالت,پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی بر تعهد سازمانی,پرسشنامه مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد,پرسشنامه اعدالت و تعهد سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر اعدالت و تعهد سازمانی می باشد.

پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر اعدالت و تعهد سازمانی

دانلودپرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر اعدالت و تعهد سازمانی بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات7
حجم0/14 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر اعدالت و تعهد سازمانی

*** این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.

دارای 33 سوال است

مقیاس طیف لیکرت

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

دانشگاه

واحد اراک

دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت دولتی

گرایش :مالی

عنوان:

تاثیر مدیریت اجرایی با تعهد بالا و اعتماد بر اعدالت و تعهد سازمانی

(اداره امور مالیاتی شهرستان اراک)

استاد راهنما:

دکترمحمد علی کرامتی

استاد مشاور:

دکتر پیمان غفاری آشتیانی

نگارش:

میترا ابراهیمی


"