فایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی

پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی

فایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی فایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی24 صفحه pdf مشخصات فایل تعداد صفحات 24 حجم 0/887 کیلوبافایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی|42075200|golden|پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع فایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی می باشد.

فایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی

فایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی24 صفحه pdf


مشخصات فایل
تعداد صفحات24
حجم0/887 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf

توضیحات کامل

فایل خلاصه پاسخ به سوالات درس بازارها و نهادهای مالی

24 صفحه pdf

مناسب دانشجویان کارشناسی حسابداری و مدیریت

این فایل به پاسخ سوالات زیر پرداخته است. بصورت تشریحی

1- بازار مالی کدام است

2- نقش بازار های مالی ( نقش بازار اولیه و ثانویه )

3- کارکرد بازار های مالی

4- نظریه وجوه استقراضی

5- ارزش زمانی پول

6- طبقه بندی بازار های مالی

7- بازار مشتقات ( تعریف / ابزارها / کارکرد و مزایا )

8- رانت ، سوآپ ، سوآپشن ( انواع تاخت / کاربردها)

9- نهادهای مالی سرمایه پذیر ( مخاطرات / بانک های تجاری / روش های تامین مالی بانک ها / انواع سپرده / انواع حساب )

10- موسسات وام و پس انداز ( وام مصرفی و غیر مصرفی / قانون گان و سن ژرمن / تامین وجوه موسسات )

11- نهادهای مالی قراردادی ( تعریف / کاربرد / بیمه و انواع آن / صندوق های بازنشستگی )

12- شرکت های سرمایه گذاری ( تعریف / اهداف / کارکرد / مزایا / خطرات / طبقه بندی و انواع آن )

13- تشریح کامل انواع طبقه بندی بازارها و واسطه های مالی )

14- بازار رهن املاک و مستغلات ( ویژگی / انواع / ابزار )

15- بانک های تجاری سرمایه گذاری ( تعریف / کارکرد و بسط کارکرد / تقسیم بندی / انواع ساختار )

16- ابزارهای اسلامی ( عقود اسلامی / انواع مشارکت / اوراق بهادار اسلامی )

17- صندوق بین المللی پول ( اهداف / ارکان / انتقادات وارده / بانک جهانی / MIGA )


"