بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم

آكواجرم,اثرات پاتولوژیك,حمام ماهی قزل آلای رنگین كمان,ماده ضدعفونی كننده آكوآجرم,ماهی قزل آلای رنگین کمان,میکروارگانیسم های بیماری زا,ضدعفونی كننده و آنتی سپتیك مختلط,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات

هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات85حجم3/333 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات چکیده: این تحقیق به منظور بررسی ضایعات بافتی احتمالی ناشی از حمام ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncبررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم|42053008|golden|آكواجرم,اثرات پاتولوژیك,حمام ماهی قزل آلای رنگین كمان,ماده ضدعفونی كننده آكوآجرم,ماهی قزل آلای رنگین کمان,میکروارگانیسم های بیماری زا,ضدعفونی كننده و آنتی سپتیك مختلط,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم می باشد.


هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات85حجم3/333 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات چکیده: این تحقیق به منظور بررسی ضایعات بافتی احتمالی ناشی از حمام ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)، با ماده ضدعفونی کننده آكواجرم(Aquagerm) صورت پذیرفته است. آکوآجرم یک ماده ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک مختلط (Mixed-Oxidant Disinfectant & Antiseptic) است که برای اولین بار در ایران با قابلیت استفاده در آبزیان تولید می شود. آكوآجرم مخلوطی است از تركیب پراكسیدهای معدنی در بافری از املاح معدنی و آلی. مكانیسم عمل این ماده بر مبنای خاصیت اكسیدانی پرسولفات بوده كه در همراهی با املاح آلی و معدنی به ساختارهای حیاتی پاتوژن ها حمله كرده و قادر است در مدت 30 تا 45 دقیقه انواع ویروسها و باكتری ها و اسپور آنها را در محیط آب از بین ببرد و با اختلال در اجزای اختصاصی غشاء سلولی میكروارگانیسمها، مانع از عملكرد طبیعی آنها و در نهایت توقف رشد و یا مرگ می شود. به منظور انجام این تحقیق تعداد 40 عدد ماهی از یک مزرعه پرورش ماهی که در شرایط طبیعی و ایده آل از نظر سلامت و بهداشت قرار داشتند صید و تعداد 20 قطعه به حوضچه تیمار و 20 قطعه به حوضچه کنترل انتقال داده شد. ماهیان دو گروه در شرایط کاملاً مشابه نگهداری شده و پس از 8 روز ماهیان گروه تیمار با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم دوز 2000/1 به مدت 45 دقیقه حمام داده شد. در مقاطع زمانی بلافاصله، 4 ساعت، 24 ساعت و 48 ساعت پس از حمام هر بار تعداد 5 عدد ماهی از حوضچه تیمار و 1 عدد ماهی از حوضچه کنترل صید و نمونه برداری از اندامهای آبشش، مغز، کلیه و کبد صورت پذیرفت و در فرمالین 10٪ تثبیت و به آزمایشگاه منتقل گردید سپس با استفاده از روش استاندارد بافت شناسی مقاطع 5 میکرونی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. هیچگونه تغییرات رفتاری و ظاهری در ماهیان مشاهده نشد و در کالبدگشایی آنها نیز هیچگونه آثاری از علائم غیرطبیعی ملاحظه نگردید و هیچگونه تلفاتی در بین آنها رخ نداد. در بررسی های میکروسکوپی آبشش مواردی نظیر تورم و جداشدن لایه پایه در ابتدای تیغه های آبششی ثانویه ، آنیوریسم، شروع چماقی شدن در تیغه های ثانویه، تورم و اختلال در ساختار تیغه های آبششی، کوتاه و ضخیم شدن برخی رشته های ثانویه، هایپرپلازی پریکندریوم، تورم وجداشدن لایه پوششی (Epithelial lifting)، مشاهده گردید. از مهمترین علائم میکروسکوپیک مشاهده شده در مغز ماهیان مورد آزمایش صرفاً مختصری پرخونی در برخی عروق بوده است. در کلیه نیز مواردی از افزایش مراکز ملانوماکروفاژ، چروکیدگی گلومرولها و اتساع فضای بومن مشاهده شد. هیچگونه آسیب بافتی در ساختمان کبد مشاهده نگردید. بطور کلی ضایعات بافتی مشاهده شده عکس العمل طبیعی اندامهای مورد مطالعه نسبت به یک ماده خارجی بوده و آسیب پاتولوژیکی جدی محسوب نمی شود. بطور قطع می توان گفت که هیچکدام از ضایعات بافتی مشاهده شده پس از 48 ساعت نیز باعث مرگ ماهیان نخواهد شد. لذا مصرف این ماده برای ماهیان ضرری به همراه نخواهد داشت و نیز موجب تهدید سلامت انسان به عنوان مصرف کننده نهایی نخواهد شد. بدین ترتیب می توان اظهار نمود این ماده ضدعفونی کننده می تواند جایگزین مناسبی برای مواد ضدعفونی کننده با خاصیت سرطانزایی نظیر مالاشیت گرین باشد. کلمات کلیدی:آكواجرمماهی قزل آلای رنگین کمانمیکروارگانیسم های بیماری زاضدعفونی كننده و آنتی سپتیك مختلط فهرست مطالبچكیده 1مقدمه 3 فصل اول – كلیات 51-1- معرفی خصوصیات ماهی قزل آلای رنگین كمان 61-1-1- خصوصیات مرفولوژیك 61-1-2- خصوصیات اكولوژیك 71-1-3- ارزش اقتصادی 61-2- مروری بر ساختمان بافت شناسی و آسیب شناسی مغز، آبشش، كبد و كلیه ماهی قزل آلای رنگین كمان 71-2-1- مغز 71-2-1-1- تغییرات پاتولوژیك 101-2-2- آبشش 111-2-2-1- تغییرات پاتولوژیك 131-2-3- كبد 141-2-3-1- تغییرات پاتولوژیك 171-2-4- كلیه 211-2-4-1- تغییرات پاتولوژیك 241-3 - ضدعفونی كننده ها و كاربرد آن در آبزی پروری 271-3-1- تعریف 271-3-2- هدف از ضدعفونی 271-3-3- ویژگیهای یك ضدعفونی كننده ایده آل 281-3-4- عوامل موثر بر تاثیر ماده ضدعفونی كننده 291-3 -5 – مكانیسم اثر ضدعفونی كننده ها 301-3-6- تقسیم بندی ضدعفونی كننده ها 30 1-4 - مروری بر آكوآجرم 311-4-1 دسته دارویی 311-4-2- ویژگیهای اختصاصی 311-4-3- خصوصیات فارماكولوژیك 311-4-4- طیف اثر 311-4-5- دوز مصرف 321-5- مروری بر مطالعات گذشته 32 فصل دوم: مواد و روش كار 372-1 - معرفی جمعیت مورد مطالعه 382-2- شرایط جغرافیایی مزرعه مورد مطالعه و خصوصیات فیزیكوشیمیایی آب 382-3- ابزار و مواد مورد استفاده 392-4- روش كار 39 2-4-1- آماده سازی حوضچه های شاهد و تیمار 392-4-2- تهیه محلول آكوآجرم با غلظت مورد نظر 392-4-3- حمام ماهیان گروه تیمار با آكوآجرم و نمونه برداری از بافتها 40 2-4-4- تهیه لامها در آزمایشگاه 04 فصل سوم : نتایج 413-1- علایم بالینی(تغییرات رفتاری در ماهی زنده) 423-2- علایم ماكروسكوپی(ظاهری/ كالبد گشایی) 423-3- علایم میكروسكوپی(مطالعه لامها) 423-3-1- آبشش 423-3-2- مغز 433-3-3- كلیه 433-3-4- كبد 44 فصل چهارم: بحث 61 منابع 80 شكل 1:آبشش ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 (. 45شكل 2: آبشش ماهیان گروه تیمار (a;b;c;d;e) 4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهیان گروه شاهد (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 (. 46شكل 3: آبشش ماهیان گروه تیمار (a;b;c;d;e) 24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهیان گروه شاهد(f)بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 (. 47شكل 4: آبشش ماهیان گروه تیمار (a;b;c;d;e) 48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهیان گروه شاهد(f)بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 (. 48شكل5:مغز ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم و مغز ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 ( 49شكل6:مغز ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) 4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و مغز ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 (. 50شكل7:مغز ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) 24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و مغز ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 (. 51شكل8:مغز ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) 48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و مغز ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 (. 52شكل 9: کلیه ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم و کلیه ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 ( 53شكل 10: کلیه ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e))4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و کلیه ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&E;X40 ( 54شكل 11: کلیه ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e))24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و کلیه ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&E;X40 (. 55شكل 12: کلیه ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e))48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و کلیه ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&E;X40 (. 56شكل 13: کبد ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم و کبد ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&E;X40 ( 57شكل 14: کبد ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) 4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و کبد ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&E;X40 (. 58شكل 15: کبد ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) 24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و کبد ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&E;X40 ( 59شكل 16: کبد ماهیان گروه تیمار a;b;c;d;e)) 48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و کبد ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&E;X40 ( 60
"