بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه انواع تعهد,دانلود پایان نامه تعهد سازمانی,ابعاد 3 گانه تعهد,روشهای افزایش تعهد سازمانی,بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی هدف از این پایان نامه بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی|42052853|golden|دانلود پایان نامه انواع تعهد,دانلود پایان نامه تعهد سازمانی,ابعاد 3 گانه تعهد,روشهای افزایش تعهد سازمانی,بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه رشته مدیریت
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی می باشد.

بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

هدف از این پایان نامه بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات94
حجم0/287 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی انواع تعهد و ابعاد 3 گانه آن و راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

مقدمه

كارآیی و توسعه (Development) هر سازمان تا حد زیادی به كاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هر قدر كه شركت‌ها و سازمان‌ها، بزرگتر می‌شوند بالطبع به مشكلات این نیروی عظیم نیز اضافه می‌شود. مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور مدیران این است كه وقتی شخصی در یك محل استخدام می‌شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر روی این مسئله كه رضایت كاركنان را می‌توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد پافشاری می‌كنند. شاید تصور مدیران این است كه كاركنان، زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند. اگرچه امروزه به دلیل اینكه كاركنان در زیر فشار مالی زیادی به سر می‌برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی كار است، ولی به تدریج كاركنان علاقه‌مند به انجام كارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در كار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. تعهد سازمانی یك نگرش مهم شغلی و سازمانی است. تحولات اخیر در حیطه كیفیت و كاربرد اهمیت تعهد سازمانی و تأثیر آن عملكرد بر ترك شغل و غیبت افزوده است.

از طرف دیگر، علاقه‌مندی به داشتن نگرش‌هایی كه با كار و سازمان ارتباط دارد، اهمیت یافته است. از جمله این نگر‌شها عبارتند از: رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی.

در این پایان نامه تعهد سازمانی است که در این بخش به تعریف تعهد سازمانی پرداخته و ابعاد آن را ذکر نموده ایم، عوامل موثر برابعاد سه گانه تعهد و انواع تعهد را عنوان کرده و به توضیح دیدگاه های نوین تعهد سازمانی پرداخته ایم. سپس راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ارائه نموده و نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی را بررسی کرده ایم. و در نهایت مفهومی جدید در تعهد سازمانی ارائه شده کرده ایم.

کلمات کلیدی:

انواع تعهد تعهد سازمانی ابعاد 3 گانه تعهد روشهای افزایش تعهد سازمانی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه 1

بیان موضوع 2

اهمیت و ضرورت تحقیق 7

فرضیه ها یا سوالهای تحقیق 8

هدف اصلی تحقیق 10

روش تحقیق 10

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 11

قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق 11

منابع گرد آوری اطلاعات12

سوابق مربوط 12

روش تجزیه و تحلیل داده ها 13

مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق 14

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح 14

منابع تحقیق 16

فصل دوم: تعهد

مقدمه 18

تعهد سازمانی:

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 19

تعهد عاطفی 19

تعهد مستمر 21

تعهد هنجاری 22

عوامل موثر بر تعهد سازمانی 25

عوامل موثر بر تعهد عاطفی 26

عوامل موثر بر تعهد مستمر 29

عوامل موثر بر تعهد هنجاری 33

انواع تعهد 35

دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی 38

دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 39

تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 40

الگوهای چند بعدی 41

سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی 41

راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 46 رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی 47

مفهوم تعهد حرفه ای 49

دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی 49

دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی 51

فرایند ایجاد تعهد سازمانی 52

نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 53

تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 56

تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی 57

تعهد سازمانی و ماهیت شغل 58

تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان 58

تعهد سازمانی و غیبت کارکنان 60

تعهد سازمانی و ترک خدمت 60

نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 63

ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی 66

تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت 68

زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان 68

طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی 69

شکلهای تعهد 70

تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری 80

تعهد عاطفی و ابزاری 83

مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی 85

فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد 88

توسعه تعهد سازمانی منتج شده 90

دلایل نظری وعملی مدل

استنتاج عملی

منابع


"