پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی

کارمندیابی,منابع انسانی,نظام ارزیابی عملكرد,مدیریت منابع انسانی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته مدیریت,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق

با نگرش دقیق به سیستمهای سازمانی، در می‌یابیم كه انسان مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است مشخصات فایل تعداد صفحات84حجم0/69 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی مقدمه سیسیتمهای سازمانی بپایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی|42031384|golden|کارمندیابی,منابع انسانی,نظام ارزیابی عملكرد,مدیریت منابع انسانی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته مدیریت,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی می باشد.


با نگرش دقیق به سیستمهای سازمانی، در می‌یابیم كه انسان مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است


مشخصات فایل
تعداد صفحات84حجم0/69 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی مقدمهسیسیتمهای سازمانی برای تكامل خود باید با محیط ارتباط برقار و اطلاعات لازم را در مورد كالا و یا خدمات ارائه شده به جامعه، از طریق بازخنورد دریافت كنند و كمبودهای خود را جبران سازند.با نگرش دقیق به سیستمهای سازمانی، در می‌یابیم كه انسان مهمترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است؛ زیرا سایر منابع وارده به سازمان، به خودی خود نخواهند توانست هدفهای سازمانی را تحقق بخشند. در یك سیستم سازمانی، مدیران تولید در بهبهود كمی و كیفی تولیدات نقش دارند؛ مدیران صنعتی برای بهبود سیستمها و روشها می‌كوشند؛ مدیران امور مالی خواهان جلب سرمایه و استفادة مطلوب از آن هستند و مدیران منابع انسانی، مشتاق ارائة برنامه‌هایی برای ایجاد هماهنگی میان اهداف و نیازهای نیروی انسانی و شیوة تأمین اهداف سازمانی می‌باشند. کلمات کلیدی:کارمندیابیمنابع انسانینظام ارزیابی عملكردمدیریت منابع انسانی فلسفة مدیریت منابع انسانیفلسفة مدیریت منابع انسانی با توجه به سیر تكوینی و جایگاه مدیریت منابع انسانی در جهان امروز، قابل تبیین است. این فلسفه برمبنای یك رشته فعالیتهای مداوم پایه‌گذاری شده است كه نخست بین سازمان و منابع انسانی در پذیرش هدفهای مشترك سازمانی هماهنگی ایجاد و آنگاه، رسیدن به آنها را تضمین می‌كند.درحقیقت، می‌توان گفت فلسفة مدیریت منابع انسانی بر دو اصل استوار است: از یك سو، رسیدن به هدفهای سازمانی را در گرو تأمین نیازهای منابع انسانی و از دیگر سو، تأمین نیازهای نابع انسانی را در گرو نیل به هدفهای سازمانی می‌داند.براساس این طرز تفكر، سازمان و كاركنان آن به یكدیگر متكی هستندو مدیران منابع انسانی، با پركردن خلاء بین مدیریان و كاركنان، رسیدن به هدفهای یاد شده را آسان می‌سازند. فهرست مطالبمنابع انسانی 1مقدمه 2فلسفة مدیریت منابع انسانی 2مفهوم مدیریت منابع انسانی 3جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی 5اهداف مدیریت منابع انسانی 7وظایف و مسؤولیتهای مدیرت منابع انسانی 8الف- وظایف و مسؤولیتهای عمومی 9ب- وظایف و مسؤولیتهای اختصاصی 9ج- نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در ادارة امور كاركنان دولت 11د- نقش وزارت كار و امور اجتماعی در ادارة كاركنان بخش غیردولتی 14سیاستها و خط مشی‌های مدیریت منابع انسانی 16نقش مدیران منابع انسانی در نیرویابی، جذب و گزینش 17مدیریت منابع انسانی و عملكرد مدیر پرسنل 20هدفهای آموزشی و توسعة منابع انسانی 21روشهای آموزشی و توسعة مدیریت و سرپرستی 23وظایف اجرایی مدیریت منابع انسانی 241- برنامه‌ریزی نیروی انسانی، كارمندیابی و گزینش 242- آموزش و توسعة نیروی انسانی 263- نظام جبران خدمات و انگیزه 274- نظام ارزیابی عملكرد 285- پرورش زندگی شغلی 286- ایمنی و سلامتی روانی و جسمی 297- بهبود ارتباطات منابع انسانی 308- تحقیقات منابع انسانی 31تعریف کارمندیابی 33فرآیند کارمندیابی 34جایگزین‌های کارمندیابی 36عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند کارمندیابی 38روش‌های کارمندیابی 42ترکیب نیروی انسانی و فرآیند کارمندیابی 47اهمیت فرآیند گزینش 49فرآیند گزینش 51عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند گزینش 53اهداف آموزش 61عوامل مؤثر بر فعالیت‌های آموزشی 64اهمیت ارزیابی عملكرد 67تعریف ارزیابی عملكرد نیروی انسانی 70فرآیند ارزیابی عملكرد 74اهمیت دانش مدیریت و تركیب منابع انسانی 83
"