پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان بزهکاری جوانان

بزهکاری,وضعیت اطفال بزهكار در سیستم جزایی فعلی در ایران,بزهکاری اطفال و جوانان,پاشیدگی كانون خانواده,دانلود پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان بزهکاری جوانان,چرا كودكان ونوجوانان بزهكار می شوند ؟,نقش مدرسه در پیشگیری از بزهكاری,انجام پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم اجتماعی,خرید پایان نامه,فایلینا

بشر اكنون به فضا می رود ، سینه بیمار را می شكافد و با پیوند قلب مرده ای زندگی نوینی به او می بخشد اما با تمام این مهارتها هنوز نتوانسته در مبارزه با بزهكاری پیروز و از ازدیاد سرسام آور تبه كاری پیشگیری و روابط عاطفی و انسانی را بین افراد جوامع مختلف پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان بزهکاری جوانان|42030948|golden|بزهکاری,وضعیت اطفال بزهكار در سیستم جزایی فعلی در ایران,بزهکاری اطفال و جوانان,پاشیدگی كانون خانواده,دانلود پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان بزهکاری جوانان,چرا كودكان ونوجوانان بزهكار می شوند ؟,نقش مدرسه در پیشگیری از بزهكاری,انجام پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم اجتماعی,خرید پایان نامه,فایلینا
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان بزهکاری جوانان می باشد.


بشر اكنون به فضا می رود ، سینه بیمار را می شكافد و با پیوند قلب مرده ای زندگی نوینی به او می بخشد اما با تمام این مهارتها هنوز نتوانسته در مبارزه با بزهكاری پیروز و از ازدیاد سرسام آور تبه كاری پیشگیری و روابط عاطفی و انسانی را بین افراد جوامع مختلف تحكیم نماید


مشخصات فایل
تعداد صفحات67حجم0/73 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان بزهکاری جوانان مقدمه : قرن بیستم قرن شگفتی هاست اختراعات و اكتشافات بیشمار ، پیشرفت علم و صنعت برای افراد چندقرن پیش قابل تصور نبوده است . بشر اكنون به فضا می رود ، سینه بیمار را می شكافد و با پیوند قلب مرده ای زندگی نوینی به او می بخشد اما با تمام این مهارتها هنوز نتوانسته در مبارزه با بزهكاری پیروز و از ازدیاد سرسام آور تبه كاری پیشگیری و روابط عاطفی و انسانی را بین افراد جوامع مختلف تحكیم نماید .عدم تامین اجتماعی و فشار روانی ناشی از تهدیدات قدرتهای سلطه گر از یكسو گرایش به مادیات و منافع شخصی برای زندگی مرفه از سوی دیگر سبب آوارگی و مهاجرت میلیونها نفر از زادگاه و موطن اصلی شده است عواقب و خیم ناشی از این مهاجرتها و از بین رفتن محبت و همدردی در اكثر جوامع زمینه را برای بروز حالت خطرناك و انحرافات و ارتكاب جرائم مستعد وآماده می نماید اثرات عوامل مذكور در نوجوانان و جوانان بیش از بزرگسالان است . در دوره شروع بلوغ نوجوان می خواهد بداند چه شان و منزلتی در اجتماع دارد و نقش خود را چگونه باید ایفاء نماید. با كنجكاوی می خواهد به اسرار طبیعت پی ببرد و به لذایذ زندگی دست باید لكن همواره سهل و آسان به امیال خود نایل نمی شود . در تلاش برای تحقق بخشیدن به خواسته های درونی و ارضای خاطر خویش به اعمالی دست می زند و گاهی با مخابرات مواجه می گردد . هرگاه وضع محیط خانوادگی توام با اتحاد و اتفاق و همبستگی نباشد و نوجوان حامی و راهنمایی نیز نداشته باشد در مظان ارتكاب جرائم مختلف قرار می گیرد .یك جرعه مشروب الكلی پكی به وافور و یا به هروئین حتی یك سیگار برای تفریح و یا آزمایش ویا برای تسكین فشار روانی و رفع اضطراب درونی اولین قدم به خطرات و بدبختی های بی شما در آینده است . بین زندگی شرافتمندنه و ارتكاب جرم فاصله چندانی وجود ندارد . در یك لحظه ممكن است فرد پاكی به دزد و قاتل و غیره مبدل شود . کلمات کلیدی:بزهکاریناهنجاریهای اجتماعیبزهکاری اطفال و جوانانپاشیدگی كانون خانواده فهرست مطالبمقدمه : 1چرا كودكان ونوجوانان بزهكار می شوند ؟ 4اثر ارثی بیماریهای مزمن والدین : 11اثر ارثی الكل و مواد مخدر : 11تاثیر اختلاف روانی در بزهكاری : 12خانواده : 12محیط های اصلی : 17آلودگیهای خانواده شامل : 18ناسازگاری و نابسامانیهای موجود در خانواده شامل : 18قیود خانوادگی شامل : 19پاشیدگی كانون خانواده : 21تاثیر كمی از هم پاشیدگی كانون خانواده : 26محیط مسكن : 27محیط خانواده شخصی : 28نقش مدرسه در پیشگیری از بزهكاری : 29وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی : 30نقش انضباط و تربیت : 33مسائل مربوط به نوجوانان : 40نسبت بزهكاری جوانان با سایر افراد جامعه و علل آن : 41الف – تغییرات بیولوژیكی : 41ب – نیازهای بیولوژیكی و شخصی : 42قوانین و دادگاههای مربوط به اطفال در قانون سابق 47مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرائم اطفال در قانون سابق 50سازمان دادگاه اطفال در گذشته : 52شرایط انتخاب و صلاحیت شخصی قاضی دادگاه اطفال : 53شرایط مشاورین دادگاه اطفال : 54مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال : 55تربیت رسیدگی در دادگاه اطفال : 57تصمیمات دادگاه اطفال : 58اجرای تصمیمات دادگاه اطفال در قانون سابق : 60وضعیت اطفال بزهكار در سیستم جزایی فعلی در ایران : 62آئین دادرسی كیفری و چگونگی رسیدگی به جرائم اطفال : 64چگونه می توان اطفال را از بزهكاری بازداشت ؟ 66فهرست منابع و ماخذ : 67
"