دانلود تحقیق ریسک و مدیریت ریسک

ریسک,مدیریت ریسک ,تاریخچه ریسک,ریسک در سازمانهای مالی,ریسک تجاری,اندازه گیری ریسک

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 2 تاریخچه ریسك 3 تعریف ریسك 5 انواع ریسك 7 1-ریسك در سازمانهای مالی 7 الف) ریسك مالی 7 ب) ریسك تجاری 9 2-ریسك در سرمایه گذاری 12 الدانلود تحقیق ریسک و مدیریت ریسک|40273249|golden|ریسک,مدیریت ریسک ,تاریخچه ریسک,ریسک در سازمانهای مالی,ریسک تجاری,اندازه گیری ریسک
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق ریسک و مدیریت ریسک می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 2

تاریخچه ریسك 3

تعریف ریسك 5

انواع ریسك 7

1-ریسك در سازمانهای مالی 7

الف) ریسك مالی 7

ب) ریسك تجاری 9

2-ریسك در سرمایه گذاری 12

الف) ریسك غیر سیستماتیك 12

ب) ریسك سیستماتیك 12

منابع ریسك 13

اندازه گیری ریسك 14

ابزارهای كنترل ریسك 17

رابطه ریسك و بازده 19

مدیریت ریسك

چكیده 21

تكامل مدیریت ریسك 22

تعریف مدیریت ریسك 23

نقش مدیریت ریسك 24

اهداف مدیریت ریسك 24

ابزارها و روشهای مدیریت ریسك 26

عناصر اصلی در مدیریت ریسك 27

شش گام در فرآیند مدیریت ریسك 28

چرا مطالعه مدیریت ریسك مهم است؟ 29

هدف مدیریت ریسك است نه اجتناب از ریسك 29

نتیجه گیری 31

منابع و مأخذ 32

مقدمه :

زندگی امروز در حالی ادامه می یابد كه سایه افكنی شرایط عدم اطمینان بر كلیه امور ،به علل مختلف فرایند تصمیم گیری را به كلی متحول ساخته است .تغییرات قیمت كالاهای اساسی ،تغییر نرخ سود و همچنین قیمت سهام مواردی هستند كه سازمانهای امروزی دائما ًبا آن دست به گریبانند .این تغییرات در كنار سایر تغییرات محیطی سازمانها ،باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است.

در تصمیم گیری های مدیریتی هیچ مبحثی ضروری تر و مهمتر از ارزیابی و مدیریت ریسك نیست. قیمت سهام تا حدودی از میزان ریسكی كه سرمایه گذار برای ماندن در شركت آن را می پذیرد متأثر میشود و شركتها معمولاً سعی میكنند تركیب مناسبی میان ریسك و بازده ایجاد كنند بطوری كه بتوانند ثروت سهامداران را به حداكثر برسانند .منظور پیدا كردن یك راه حل سرمایه گذاری قابل قبول نیست بلكه تعیین یك وضعیت مناسب برای معیار ریسك و بازده است.

تصمیم گیری در مورد طرحهای سرمایه گذاری اغلب براساس سودآوری میزان ریسك و ریسك پذیری مدیریت و سهامداران صورت می پذیرد.

ریسك جزء لاینفك زندگی انسانهاست و سازمانهاست و كلیه موقعیتهای تصمیم گیری با یك نوع یا طیف متنوعی از ریسكها روبرو است پذیرش ریسك به خودی خود بد نیست مهم اینست كه بدون دلیل منطقی در معرض ریسك قرار نگیریم . زندگی بشر با پذیرش ریسك عجین شده بنحوی كه شاید عدم ریسك پذیری مطلق موجب میشد كه زندگی انسانها در مرتبه پایینتری نسبت به سطح فعلی قرار بگیرد از دیدگاه مالی كسب بازده پذیرش ریسك را توجیه می كند اما این موضوع شرایط و مسائل مهم و دقیقی را نیز به همراه ریسك قیمت كالاها و سهام ،ریسك ارز و ...

وجود ریسك میتواند تصمیم گیری قطعی را ناممكن كند و یا راهبرد دیگری را بطلبد . امروز دز دنیا كسب سودهای فراوان و بسیار بالاتر از حد متعارف سؤال بر انگیز است چرا كه بلافاصله ذهن را متوجه ریسكهای بالا در تصمیم گیری های مالی میكند .

تاریخچه ریسك :

ریشه ریسك از كلمه ایتالیاییRISCARE به مفهومTO VENTURE است. این مفهوم بمعنی تقبل ریسك در اتخاذ آگاهانه تصمیم دلالت دارد به عبارتی تحمل میزان ضرر و یا احتمال ضرر آتی كه از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی میشود .

بطور كلی تا دهه 50 نگرش به ریسك محدود، یك بعدی و كیفی بوده است . ماركویتز دانشمند آمریكایی اولین كسی بود كه مقوله ریسك را كمی كرد . ماركویتز اعلام داشت كه تصمیمهای مالی بایستی براساس ریسك و بازده انجام شود و نتیجه كارا و ارائه خط مقدم كارا بود. كلیه نقاط روی این خط بهینه بودند به این معنی كه در یك سطح مشخص بازده كمترین ریسك و در یك سطح مشخص بیشترین بازده را نصیب سرمایه گذار میكردند .

ویلیام شارپ بتا(beta) را معرفی كرد. بتا حركت یك سهم در مقابل حركت بازار را اندازه گیری میكند و به آن ریسك نسبی نیز گفته میشود .

در دهه 70 مك كالی دیرش را معرفی كرد ، دیرش نیز معیاری از ریسك است كه تغییرات قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت را در مقابل تغییر نرخ بهره اندازه گیری میكند.

در دهه 1980و سالهای نخستین دهه1990 شركتها در بسیاری از موارد ، دیدگاه خود را نسبت به ریسك تغییر دادند . فراتر اینكه بسیاری از رویدادهای این سالها باعث شد كه هدفهای بلند مدت ریسك برای همیشه تغییر كند . مدیرانی كه از این بابت ناآگاه و بی اعتنا بودند دچار مشكلات بزرگی شدند و هزینه های سنگینی را پرداخت نمودند .

میزان ورشكستگی بانكها به سطحی رسید كه از دهه 1930تا آن زمان بی سابقه بود. حتی شركتهایی كه توانستن خود را نجات دهند تنها به افزایش ارزش بسیار اندك و رشدی ناچیز اكتفا كردند .