مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان و تعارض کار-خانواده و خانواده-کار و حمایت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان و تعارض کارخانواده و خانواده کار و حمایت سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,سلامت روان و تعارض کارخانواده و خانواده کار و حمایت سازمانی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,سلامت روان,تعارض کارخانواده,خانواده کار,حمایت سازمانی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان و تعارض کار-خانواده و خانواده–کار و حمایت سازمانی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 57 ریشه لغوی واژه انگلیسی &laquمبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان و تعارض کار-خانواده و خانواده-کار و حمایت سازمانی|40261522|golden|مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان و تعارض کارخانواده و خانواده کار و حمایت سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,سلامت روان و تعارض کارخانواده و خانواده کار و حمایت سازمانی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,سلامت روان,تعارض کارخانواده,خانواده کار,حمایت سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان و تعارض کار-خانواده و خانواده-کار و حمایت سازمانی می باشد.

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان و تعارض کار-خانواده و خانواده–کار و حمایت سازمانی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 57

ریشه لغوی واژه انگلیسی «health» در واژه­های«haelth»،«haelp» به معنی کل و(heal) «haelen» انگلیسی قدیم و کلمه آلمانی قدیم«heilen» و «heilida» به معنی کل قرار دارد. گراهام1(1992) این ریشه لغوی را با کلمات انگلیسی «halig» و آلمانی قدیم «heilig» که به معنی مقدس است ارتباط داده است. بنابراین از نظر ریشه ­شناسی لغوی سالم بودن به معنی کلیت داشتن یا مقدس بودن است. بدین ترتیب شامل ویژگی­های معنوی و فیزیکی است. از نظر سارتریوس سلامتی غیر قابل رویت است و مستلزم تظاهر کارکرد بخش­های مستقل روانی جسمی و اجتماعی است. مانی این رویکردهای کل نگر در مورد سلامتی را به کل جهان گسترش می­دهد و سلامتی بشر را از سلامتی سیاره زمین جدایی ناپذیر می­داند. تودور(1996) سلامتی روان را به شرح زیر تعریف می­کند.

سلامت روان شامل: توانایی زندگی کردن همراه با شادی، بهره­وری و بدون وجود دردسر است. سلامت روان مفهوم انتزاعی و ارزیابی نسبی گری از روابط انسان با خود، جامعه و ارزش­هایش است و نمی­توان آن را جـدای از سایر پدیده­های چند عامـلی فهمید که فرد را به مـوازاتی که در جامـعه به عمل می­پردازد، می­سازند. سلامت روان، شیوه سازگاری آدمی با دنیاست، انسان­هایی که مؤثر، شاد و راضی هستند و حالت یکنواختی خلقی رفتار ملاحظه­گرانه و گرایش شاد را حفظ می­کنند. سلامت روان عنوان و برچسبی است که دیدگاه­ها و موضوعات مختلف مانند: عدم وجود علایم احساسات مرتبط با بهزیستی اخلاقی و معنوی و مانند آن را در بر می­گیرد. برای ارائه یک تئوری در مورد سلامت روان، موفقیت برون روانی کافی نیست باید سلامت درونی روانی را به حساب آوریم. سلامت روان ظرفیت رشد و نمو شخصی می­باشد و یک موضوع مربوط به پختگی است. سلامت روان یعنی هماهنگی بین ارزش­ها، علایق­ها و نگرش­ها در حوزه عمل افراد و در نتیجه برنامه­ریزی واقع­بینانه برای زندگی و تحقق هدفمند مفاهیم زندگی است. سلامت روان، سلامت جسم نیست بلکه به دیدگاه و سطح روانشناختی ارتباطات فرد، محیط اشاره دارد. بخش مرکزی سلامت، سلامت روان است زیرا تمامی تعاملات مربوط به سلامتی به وسیله روان انجام می­شود.

1. Graham

فهرست مطالب

سلامت روان

سلامت روانی

بهداشت روان در فرهنگ­های مختلف

اصول بهداشت روانی

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی

عوامل مؤثر در تأمین سلامت روان

نقش خانواده در تأمین سلامت روان

نظریات مرتبط با سلامت روانی

نظریه­ی زیگموند فروید:

نظریه­ی آدلر

نظریه­ی سالیون

نظریه­ی آلبرت الیس

نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی

نظریه­ی ویلیام گلاس

نظریه­ی اسکنیر

تعارض کار- خانواده

حمایت سازمانی

نظریه حمایت سازمانی ادراك شده

پیشینه پژوهش

پژوهش های داخلی

پژوهش­های خارجی

منابع