مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, سبک های تفکر,نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر و نگرش­های ناکارآمد فرزند پروری والدین فرمت فایل: word تعداد صفحات: 40 بسیاری از محققان ویژگی های عمومی رفتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین|40261517|golden|مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, سبک های تفکر,نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین می باشد.

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر و نگرش­های ناکارآمد فرزند پروری والدین

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

بسیاری از محققان ویژگی های عمومی رفتار والدین-کودک را در سه بعد تعریف نموده اند این ابعاد عبارتند از: الف- گرمی[1]: والدین با محبت به نیازها و علایق کودکان خود، بیش از نادیده انگاشتن و محروم کردن او پاسخ می دهند. ب- نظارت و کنترل[2]: والدین دارای این بعد رفتاری مایلند از نزدیک کودکان خود را نظاره کنند و معیارهای قاطعی برای رفتار داشته باشند و از فرزندان انتظار عملی کردن آنها را دارند ولی لزوماً آنها را تنبیه نمی کنند (برنت[3]، 1997به نقل از بهرامی احسان، باقرپورکماچالی، فتحی آشتیانی، احمدی،1387)؛ ج- بعد درگیر بودن[4]؛ والدین دارای این بعد تنها قادر هستند نگرش ها و رفتارهای کودکان خود را توصیف کنند و از نظر نگرشی کودک محورند (مکونی و مارتین[5]،1992 نقل از بهرامی احسان، کماچالی، فتحی آشتیانی، احمدی،1387).

با توجه به ابعاد رفتاری گرمی و کنترل، بامریند[6] (1991 به نقل از بهرامی احسان، باقرپورکماچالی، فتحی آشتیانی، احمدی،1387) سه نوع الگوی رفتاری والدین را ارائه نمود: الف- الگوی رفتاری قاطع و اطمینان بخش[7]؛ که با تقاضاها و پاسخ دهی بالامشخص می شود ب- الگوی رفتاری مستبد[8] نیز با تقاضاها و پاسخ دهی بالامشخص می شود، ج) الگوی رفتاری سهل گیر[9]؛ که با تقاضای کم و پاسخ دهی بالا مشخص می شود. الگوی تربیتی استبدادی بیشترین رابطه را با ناسازگاری های کودکان دارد.

1-5-1-2-الگوی تربیتی استبدادی

والدین دارای الگوی رفتاری مستبد در امر تربیت کودک خود کنترل زیاد و گرمی کم اعمال می کنند. والدین در این الگوی رفتاری، بسیار متوقع هستند و این الگویی تربیتی مبتنی بر محبت نکردن، سرزنش، انتقاد و سخت گیری است. نگرش والدین این است که«همان کاری را که من گفتم انجام بده» چون انتظار دارند فرزندان بدون چون و چرا از دستورات آنها اطاعت کنند، کمتر به گفتگو با آنها می پردازند، اگر کودک اطاعت نکند به فشار و تنبیه متوسل می شوند. فرزندانی که والدین مستبد دارند، مضطرب گوشه گیر و ناخشنود هستند، آنها زمانی که در تعامل با همسالانشان دچار مشکل می شوند، با خصومت واکنش نشان می دهند. پسرها خشم و سرپیچی زیادی نشان می دهند و دختر ها وابسته می شوند و از تکالیف چالش انگیز عقب نشینی می کنند. این والدین اغلب مقررات شدید و سختی را وضع می کنند که موجب می شود میان آنها و فرزندانشان روابط ارباب رعیتی برقرار گردد. رفتار استبدادی می تواند رابطه ی کودک سرپرست را خراب کرده، احساس امنیت و عزت نفس را کاهش دهد. دختران خانواده های استبدادی بسیار منفعل، کناره گیر و با عزت نفس پایین هستند. این والدین کودکان را به دلیل ناتوانایی هایش سرزنش می کنند و هر خطایی که از کودک سر بزند فوراً با او برخورد می شود. این گروه از کودکان به طور مداوم میان افسردگی (سرزنش خود)، اضطراب (انتظار سرزنش) و حالت دفاعی (سرزنش دیگران) در نوسان باشند. علائم اضطراب و افسردگی دربیشتر خانواده های مستبد یافت می شود(باربر.1996). یکی از مهمترین تفاوت های فرزند پروری مستبدانه و مقتدرانه در مفهوم کنترل روانشناختی[10] نهفته است . در کنترل روانشناختی والدین تلاش می کنند تا احساساتی نظیر احساس گناه و شرم در فرزندان ایجاد کنند (باربر[11]،1996). در هر دو روش والدین از فرزندان تقاضاها و انتظارات بالایی دارند و بر رعایت نظم و مقررات خانواده ها تاکید می کنند و لی تفاوت آنها در این است که در فرزند پروری مستبدانه والدین انتظار دارند فرزندان بی چون وچرا نظرات، ارزش ها و هدف های آنها را بپذیرند در حالی که در فرزند پروری مقتدرانه والدین با فرزندان خود تعامل دارند و تلاش می کنند تقاضاهای خود و مقررات خانواده را برای فرزندان خود تبیین کنند . بنابراین اگر چه در هر دو روش والدین رفتارهای فرزندان خود را بسیار کنترل می کنند ولی در فرزند پروری مقتدرانه والدین از کنترل روان شناختی فرزندان پرهیز می کنند(دارلینگ[12]،1999).

3- warmish

4- Contorol

5-Berndt

6- Involvement

7- Maccoby & Martin

8- Baumrind

1- Authoritative

2 - Authoritarian

3- Permissive

1-Psychological control

2- Barber

3-Darling

فهرست مطالب

عامل های خانوادگی

وراثت و ژنتیک

بازداری رفتاری

دلبستگی

روابط خانوادگی

نزاع زناشویی

کیفیت ازدواج

هم والدینی

تاثیر سازگاری زناشویی بر فرزند پروری و اضطراب کودک

اندازه خانواده، ترتیب تولد و تسلط خواهر و برادری

الگوبرداری والدین

فرزندپروری

الگوی تربیتی استبدادی

فرزند پروری مقتدرانه

الگوی تربیتی سهل گیر

رفتارهای خاص فرزند پروری

شناخت و عقاید والدین

عقاید و شناخت در مورد رفتار اضطرابی

ادراک والدین از کنترل شخصی

شناخت به عنوان واسطه ی فرزند پروری و اضطراب

:سبک های تفکر

نظریه های سبک های هوش

نظریه خود مدیریتی ذهنی

متغیر های موثر درشکل گیری سبک های تفکر

فرهنگ

جنسیت

سن

سبکهای تفکر والدین

مدرسه و شغل

پژوهش ها مربوط به سبک تفکر

نگرش های فرزند پروری

انتظارات نامناسب والدین از کودکان

2فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک

عقیده ی قوی والدین در استفاده از تنبیه بدنی

معکوس شدن نقش­های والد- فرزند

اجحاف در توان واستقلال کودک

منابع