پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980

دانلود پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980,بررسی تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980,پاورپوینت جامع و کامل تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980,کاملترین پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980,پکیج پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 18 صفحه تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 فهرست عناوین * مقدمه پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980|40205268|golden|دانلود پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980,بررسی تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980,پاورپوینت جامع و کامل تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980,کاملترین پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980,پکیج پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 می باشد.

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 18 صفحه

تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 فهرست عناوین * مقدمه * مفهوم تسلیم * زمان و مکان تسلیم * قواعد تکمیلی کنواسیون در رابطه با تعیین زمان و مکان تسلیم * تسلیم کالا پیش از موعد * آیا در فرض تسلیم مبیع پیش از موعد ،فروشنده هم حق استرداد آن را دارد؟ * انواع ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده * اجرای عین قرارداد * محدودیتهای راجع به اصل اجرای عین قرارداد * موارد فسخ قرارداد * شرایط کلی اعمال حق فسخ از طرف مشتری * خسارت قابل پرداخت * شرایط مطالبه خسارت * منابع مقدمه وفق بند 1 ماده 19 قانون متحدالشکل بیع بین المللی 1964 لزوم مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم بشمار امده بود مفهوم تسلیم * تعریف مفهوم تسلیم : هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود را درآورد. به دیگر سخن از ماده 31 بر می اید که تسلیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع در اختیار اوست زمان و مکان تسلیم در صورت سکوت قرارداد راجع به مکان و زمان تسلیم ،به رویه معمول ،بین طرفین و عرف و عادت رجوع می شود
بنده 1 ماده 9 : طرفین ملتزم به هر گونه عرف عادت مورد توافق و رویه معمول به فیمابین می باشند قواعد تکمیلی کنواسیون در رابطه با تعیین زمان و مکان تسلیم * قرارداد متضمن حمل باشد: بند الف ماده 31 در این خصوص چنین مقرر میدارد :چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد ،تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری * قرارداد متضمن حمل نباشد: مطابق بند ب ماده 31کنوانسیون : چنانچه قرارداد راجع به کالای معین یا کالای کلی از انبار معین یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود ،بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود تعهد به تسلیم عبارت است از قراردادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین * سایر موارد : بند ج ماده 31 در این خصوص می گوید : در سایر موارد ،تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه بایع کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده ،در اختیار مشتری قراردهد * زمان تسلیم ماده 33 کنوانسیون مقرر می دارد : بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم کند :
الف- چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده ،یا بر اساس آن تاریخی قابل تعیین باشد ،در همان تاریخ
ب- چنانچه در قرارداد ،مدتی معیین شده یا بر اساس آن مدتی قابل تعیین باشد ،ظرف مدت مزبور ،مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین تاریخ مشخص در خلال مدت مزبور با مشتری است
ج- در سایر موارد ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد تسلیم کالا پیش از موعد * بند 2 ماده 86 کنوانسیون در این باره می گوید : چنانچه کالای ارسال شده جهت مشتری در مقصد مورد نظر در اختیار او قرارداده شود و او از حق رد استفاده کند ،مکلف است به نیابت از بایع ،کالا را در تصرف خود نگاه دارد. به شرط آنکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه های نامعقول صورت گیرد.چنانچه بایع یا شخص ماذونی که بتواند به نیابت از او حفظ کالا را بعهده گیرد ،در مقصد حاضر باشد،شرط مزبور اعمال نخواهد شد * بند 1 ماده 52 کنواسیون مقرر می دارد در صورتی که بایع کالا را پیش از موعد تعیین شده تسلیم نماید مشتری مخیر است آنرا قبض نماید یا از قبض آن امتناع ورزد آیا

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.