نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی

مهندسی Piping,پروژه های ساختمانی,نقشه های مركب,ایزومتریك ساپورت

مهندسی Piping سه شاخه كلی را شامل می شود: 1) Material of Piping 2) Supporting & Stress Analyse 3) Design در این جا به بررسی مدارك مورد نیاز برای شروع یك پروژه در یك واحد فرآیندی می پردازیم هر پروژه شامل سه بخش و یا سه مرحله می باشد كه شركتهای مجرنقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی|40140405|golden|مهندسی Piping,پروژه های ساختمانی,نقشه های مركب,ایزومتریك ساپورت
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی می باشد.

مهندسی Piping سه شاخه كلی را شامل می شود:

1) Material of Piping

2) Supporting & Stress Analyse

3) Design

در این جا به بررسی مدارك مورد نیاز برای شروع یك پروژه در یك واحد فرآیندی می پردازیم هر پروژه شامل سه بخش و یا سه مرحله می باشد كه شركتهای مجری انجام پروژه براساس نوع فعالیت تقسیم بندی می شوند. سه بخش كلی پروژه عبارتند از:

1) Engineering 2) Procurment 3) Construction

مرحله اول: بخش مهندسی یا همان بخش طراحی انجام پروژه می باشد.

مرحله دوم: تهیه ابزار آلات لازم برای انجام پروژه می باشد.

مرحله سوم: ساخت و ساز پروژه می باشد.

شركتهای مختلف بنا به نوع فعالیت به شركتهای EPC یا EP و یا PC تقسیم بندی می شوند عمده شركتهای معتبر در این صنعت از نوع شركتهای EPC هستند.

در این مرحله به معرفی نقشه ها و مدارك مورد نیاز برای انجام یك پروژه می‌پردازیم.


نقشه ها و مدارك مورد نیاز در طراحی Piping

به منظور انجام فعالیتهای مربوط به یك پروژه لازم است كه یك تیم پروژه تحت نظر یك مدیر پروژه مشغول شوند. مدیر پروژه مسئول و كنترل كننده تمامی فعالیتها بوده و پاسخگوی مسائل مربوط می باشد. افراد مشغول در انجام پروژه مسائلی از قبیل طراحی مهندسی، زمان بندی و قیمت تمام شده را در موارد مختلف به مدیر پروژه ارائه می كنند كه البته معمولاً این موضوع شامل مسائل فنی پروژه نمی شود.

دپارتمان مهندسی مكانیك مهندسین را برای انجام یك پروژه خاص در زمینه های زیر بكار می گیرد. این زمینه ها عبارتند از: طراحی سیستمها و تجهیزات، ساخت و گرمایش و تهویه مطبوع و نیز طراحی تیم های Piping.

مهندسین Piping موظفند پروژه را طوری هدایت كنند كه اهداف نهایی پروژه تامین شود برخی از این مسئولیت ها شامل موارد زیر است:

- انجام مراحل طراحی مهندسی كارخانه فرآیندی و ارائه طرح سیستم Piping

- تحلیل تنش لوله‌ها

- طراحی تكیه گاه‌ها

- پیشگیری از واماندگی و خروج سیال از سیستم

- به پایان رساندن موارد مشخص شده در قرارداد پروژه

- ارتباط با بخشهای دیگر پروژه به منظور هماهنگی میان تمام گروه‌های مربوطه

و تطابق لازمه با مشخصات استاندارد، مشخصات فنی، برنامه زمانبندی تعیین شده و در نهایت بودجه در نظر گرفته شده است.

برای كنترل تمامی فازهای طراحی، آنالیز، تداركات، ساعت و نصب لوله ها و تكیه گاهها و سایر قسمتهایی كه در شكل گرفتن تیم Piping لازم است سندهای فنی موجگود است كه ابزار و روشهای لازم را فراهم می كنند.

مهندسین Piping با مطالعه دقیق نیازها تشخیص می دهد كه چه مداركی لازم است و در چه زمانی باید مورد استفاده و یا برای تایید به دیگر اعضای پروژه تحویل داده شود.

مدرك های مورد نیاز در مهندسی ‍Piping شامل موارد زیر است:

دیاگرام جریان یا فرآیند (PFD)

نقشه شماتیكی است كه تعریف كلی از فرآیند سیستم را توسط نمایش تجهیزات و خطوط اصلی فرآیند همراه با مشخصات پروسی این خطوط ارائه می دهد این مشخصات عموماً شامل درجه حرارت و فشار كاری (عملیاتی)، دبی جریان، دانسیته و ویسكوزیته، میزان و یا درصد عناصر مهم در خطوط مختلف می باشد. این مهم توسط مهندسی شیمی- فرآیند آماده شده و هدف پروژه و نحوه فعالیت كارخانه را از لحاظ جریان فرآیند معین می كند این دیاگرام در مرحله Basic Design ایجاد می شود.

دیاگرام لوله كشی به همراه ابزار دقیق (P&ID)

سندی كه براساس P.F.D پایه گذاری می شود وی با جزئیات كاربردی
Piping and Instrument Diagram می باشد.

این دیاگرام مشخصات فرآیندی تجهیزات، اجزاء و اقلام مورد نیاز در سیستم لوله كشی نیازهای ابزار دقیق و محل قرارگیری آنها، نحوه اتصالات لوله ها را بین تجهیزات مختلف، سیستم عایق بندی، سایز لوله ها، كلاسهای مختلف كاری براساس نوع سرویس و فشار كاری (Rating)، خطوط شیبدار و مقدار شیب، جهت جریان و… را براساس شماره خطها نشان می دهد. نكته قابل توجه در توضیحات بالا این است كه آندسته از اقلام لوله كشی كه در طراحی Piping Layout (چیدمان لوله‌كشی) مورد نیاز واقع می شوند در نقشه P&ID دیده نمی شوند. از جمله زانویی ها كه دقیقاً بستگی به طریقه چیدمان لوله كشی دارند.

نكته دیگر در این مبحث این است كه مجموعه سرویس كه تعیین كننده جنس لوله و فشار كاری كه اصطلاحاً Rating می گویند را با كلاس كاری نمایش می دهند. نكته بعدی كه در (P&ID) به آن اشاره می شود.

كه برای ارجاع به Line List پروژه Piping بكار می رود این شماره تا وقتی كه پارامترهای طراحی تغییر نكند ثابت باقی خواهد ماند لذا وقتی یك شماره خط تغییر می كند.

باید انتظار داشت كه برخی از پارامترها از قبیل سرویس خطوط (سیالی كه در داخل لوله جریان دارد)، ماده بكار رفته، دما، فشار و یا هر تركیب دیگری از این خصوصیات تغییر كرده باشد.

به طور خلاصه شماره خطوط شامل اطلاعات زیر است:

- قطر اسمی

- سرویس داخل لوله

- اعدادی كه شماره خط را مشخص می كند

- كلاس كاری

بعنوان مثال CWS-1005-150CS-16 یك شماره خط است كه به ترتیب از سمت راست مشخص كننده لوله با قطر اسمی 16 اینچ و كلاس كاری 150CS به معنای 150 پوند rating و جنس كربن استیل CS و شماره خط 1005، در یك سیستم تغذیه آب سرد Cooling Water Supply.

Line List

اعداد نشانگر شماره خط در P&ID به منظور مشخص شدن در لیست خط
(Line List) در نظر گرفته می شوند. لیست خط شامل تمام خطوط پروژه می شود كه با توجه به سیستم مربوطه و سپس با توجه به اعداد نشانگر طبقه بندی می شوند. این لیست تمام پارامترهای طراحی خط مربوطه شامل قطر لوله، ضخامت دیواره، نوع سیال، دمای طراحی و دمای كاری جنس ضخامت عایق و استاندارد بكار رفته را در بر می گیرد. علاوه بر Line List اكثر پروژه ها لیستی از شیرهای مورد استفاده در سیستم Piping نیز دارند شماره شیر كه برای هر شیر بطور منحصر به فرد تعیین می شود، سیستم مربوطه، كلاس و احتمالاً نوع شیر را مشخص می كند؛ نمونه Line List در ادامه آورده شده است.

لیست تجهیزات (Equipment List)

این مدرك تجهیزات را كه باید در محدوده واحد فرآیند یا واحدهای جانبی قرار گیرند همراه با شماره بندی توضیحات فرآیندی لیست می كند. نمونه لیست تجهیزات در ادامه آمده است.

Piping Specification

مدركی است كه براساس استانداردهای مختلف طراحی خارج می شود. چكیده استانداردهای طراحی است. این مدرك محدودیت های كاری را در طراحی و خرید و ساخت و ساز و… براساس مسائل اقتصادی منطقه، مسائل فنی و هماهنگی گروههای مختلف كاری ایجاد می شود. این مدرك در حقیقت بایدها و نبایدهای موجود در استاندارد را پوشش می دهد.

مزیت های این مدرك شامل موارد زیر است:

1- جلوگیری از اتلاف دقت در پروژه در مراجعه به تك تك استانداردها.

2- سلیقه ای كار نشدن پروژه و یك دست و تیپ بودن كار.

3- جلوگیری از اشتباهات فنی در مسائل حائز اهمیت.

4- مسائل و محدودیت اقتصادی منطقه در موجود و یا نبودن امكانات ساخت و یا خرید از جمله مهمترین Specها می توان به موارد زیر اشاره كرد:

- Piping Material Specification (P.M.S)

- Insulation Specification

- Painting Specification

- Supporting Specification

Plot Plan

Plot Plan یكی از مدارك مهم وكلیدی می‌باشد كه طی فاز مهندسی ایجاد می‌گردد و از آن برای جانمایی تجهیزات و قسمتهای مختلف مانند واحدهای پروسس، لوله كشی و… و همچنین ثبت روال فعالیتهای عمده مهندسی و ساخت استفاده می گردد.

Plot Plan واحد فرآیند عبارت است از یك نقشه آرایش یافته كه مشخص كننده محدوده كار یك كارخانه، جاده، ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی، تجهیزات و محل قرارگیری آنها سازه های مورد نیاز واحد، مانند Piperack (سازه ای است كه لوله به صورت دسته بر روی آن قرار می گیرد) و… كه این موارد برای یك فرآیند مشخص طراحی می گردد.

Plot Plan نهایی تمام اجزاء را با شماره های مخصوص مشخص می كند و با مقیاس اشكال تجهیزات و امكانات نگهداری را در نمادهای عمودی و افقی دو بعدی نشان می دهد، عموماً آرایش ها و نقشه های سه بعدی برای تجسم بهتر به كار برده می شود.

زمینه‌های مختلف استفاده از Plot Plan در قسمت های مختلف پروژه در بخش زیر توضیح داده شده است.

- طراحی لوله: Plot Plan به منظور جانمایی تجهیزات و تیم های لوله كشی فرآیند و بررسی عدم برخورد لوله ها به هم و همچنین برآورد اجناس و مقادیر لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

- سازه: Plot Plan به منظور ایجاد نقشه های نواحی مختلف از لحاظ ارتفاعی و محلهای تخلیه و زیرزمینی، طراحی فونداسیون و سازه ها و لوله ها، محیطهای محصور و محیطهای مسقف و برآورد تمامی اجناس عمده بكار می رود.

- مهندسی برق: Plot Plan به منظور ایجاد نقشه های تفكیكی محیط تعیین مكان سویچرها و پستهای فرعی و مراكز كنترل موتور، تعیین مسیر كابلها و تخمین اجناس عمده به كار می رود.

- مهندس ابزار دقیق: Plot Plan جهت تعیین مكانهای ابزار دقیق اتاقهای كنترل، مسیر كابلها، كنترل خانه اصلی و برآورد اجناس عمده مورد استفاده قرار می گیرد.

- مهندسی سیستم ها: Plot Plan جهت تسهیل طراحی هیدرولیكی، سایز كردن لوله و نیازهای قطع جریان امكانات مورد استفاده قرار می گیرد.

- زمان بندی و كنترل پروژه: Plot Plan جهت زمان بندی فعالیتهای مهندسی در دوره های تعیین شده مورد استفاده قرار می گیرد.

- ساخت: Plot Plan جهت زمان بندی مراحل ساخت تمام تجهیزات كارخانه مطالعات مربوط به طنابها و كابلهای مورد استفاده در جابجایی های تجهیزات و باربرداریهای عظیم بررسی قابلیت های ساخت و فضاهای لازم جهت هدایت در طول دوره ساخت مورد استفاده قرار می گیرد.

- برآورد هزینه: Plot Plan جهت برآورد كلی كارخانه یا پالایشگاه بكار برده می‌شود.

- استفاده كارفرما: Plot Plan جهت بررسی های امنیتی، اپراتوری، نگهداری و نیز به منظور ایجاد یك نقشه همزمان با ساخت از چیدمان كارخانه و مسائل كنترل پیمانكاران مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه یك Plot Plan در ذیل آمده است.

نقشه های طراحی Piping

براساس P&ID و Plot Plan و Specها نقشه های طراحی Piping تهیه می شوند این نقشه ها مسیر و شكل دقیق سیستم Piping را نشان می دهد و اصلی ترین document مورد استفاده توسط مهندسین Piping است. این نقشه ها معمولاً شامل نماهای elevation و Plan می شوند (نمای Plan نما از بالا و نمای elevation نمای از جانب است).

یك نمای Plan از یك سیستم Piping به طور نمونه در شكل A آورده شده است. این نما لوله ها و مخازن اصلی و همچنین چگونگی عبور لوله از ساختمان را نشان می‌دهد وی از طرف دیگر نمای پلان تفاوت ارتفاع را به خوبی نشان نمی دهد لذا برای مشخص شدن مسیر Piping هر دو نمای Plan و elevation لازم است. (شكل B نمای elevation را نشان می دهد) برای مثال ارتفاع نازل A به آسانی قابل تشخیص نیست همان طوری كه در این شكلها دیده می شود. Piping به صورت یك خط توپر نشان داده می شود.

زمانی كه مسیر Piping مشخص شد باید با اندازه گیری نسبت به نقاط مبنا روی نقشه تعیین گردد. معمولاً Piping نسبت به دیوار یا ستون ساختمان كه محل آنها ثابت است، اندازه گیری می شود.

مبنای دیگر در سیستم Piping موقعیت شمال (Plant North Arrow) است موقعیت شمال در نقشه های Piping نمایش داده شده و بعنوان یك جهت ثابت مبنا برای طراحی Piping به كار می رود، البته جهت شمال نشان داده شده در نقشه لزوماً شمال واقعی نیست بلكه به صورت قراردادی اینطور فرض می شود موقعیت شمال معمولاً موازی با یك سری خطوط ستونهای ساختمان انتخاب می شود و مرسوم است كه مسیر Piping حتی المكان موازی یا عمود بر موقعیت شمال باشد، تا بتوان بیشترین استفاده را از سازه های ساختمان به عنوان تكیه گاه (Support) كرد.

مدلهای اشل (Scale) و نقشه های مركب

برای جلوگیری از تداخل كارها و ایجاد فضای لازم برای نصب تمام دستگاهها از نقشه های مركب استفاده می شود. به این ترتیب هر گروه قادر خواهد بود بطور مستقل از گروههای دیگر كار خود را انجام دهد.

نقشه های مركب تركیبی از نقشه های سازه ای، وسایل سیستم و Piping در هر حوزه كه شامل سیستم Piping سیستمهای HVAC و تجهیزات دیگر می شود. این نقشه ها به عنوان ابزار طراحی امكان استفاده موثر از فضای موجود را فراهم می كند.

از طرفی ممكن است از نقشه مركب استفاده نشود. در عوض مدل اشل شده یا ماكت بكار رود مدل Scale در واقع نسخه كوچك شده پروژه واقعی است كه شامل سازه ها، تجهیزات و Piping می شود. این طرز نمایش در طراحی، ساخت و نصب Piping و Supportها كمك می كند.

هزینه ساخت یك Scale ممكن است تا حدود 1/0 درصد از هزینه نهایی باشد. نمونه یك نقشه مركب در ادامه آمده است.

نقشه های ایزومتریك Piping

در مراحل اولیه از نقشه های Piping بعنوان منبع استفاده می شود. در بعضی مواقع لازم است كه از نقشه های ایزومتریك استفاده شود. نقشه های ایزومتریك در واقع همان طور كه از نامشان پیداست نمایش سه بعدی از سیستم Piping است كه در نقشه‌های Piping دو بعدی نشان داده می شود. ایزومتریك Piping زمانی استفاده می‌شود كه نمایش مفهومی و طرح كلی مهمتر از ابعاد دقیق اشل باشد این نقشه ها در نصب و راه اندازی Piping و مدلهای تحلیل تنش استفاده می شود.

ایزومتریك خطوط لوله را به طور كامل بین تجهیزات نشان می دهد و برای اسمبلی و ساخت لوله به كار می رود. در شكل كامل شده ایزومتریك ممكن است اطلاعات مناسبی در مورد ساخت لوله و احداث تیم Piping وجود داشته باشد. به همین دلیل وقتی توسط گروههای طراحی تحلیل ساخت و احداث استفاده می شود نمایش بهتری از سیستم Piping نسبت به نقشه های elevation فراهم می كند.

اساس بارهای طراحی، اندازه لوله، شكل تیم و موقعیت اولیه تكیه گاهها بایستی روی ایزومتریك مشخص شود. تا توسط تحلیل كننده تنش لوله ها استفاده شود. نمونه ایزومتریك Piping در ادامه آمده است.

ایزومتریك ساپورت

ایزومتریك ساپورت با استفاده از نقشه های Piping و ایزومتریك Piping به عنوان مرجع ساخته می شود. این نقشه های ایزومتریك در واقع مدلهایی بر كار تحلیل تنش هستند. و بایستی تمام اطلاعات لازم برای این كار را فراهم كنند. موارد زیر در این نقشه پوشش داده می شود.

1- سیستم مختصات سراسری global بایستی با جهات مثبت خطی و زاویه‌ای برای محورهای مرجع z y x نمایش داده شود.

2- سیستم Piping باید نسبت به یك ساختمان مبنا مشخص شود.

3- نقاط گره ای لوله باید در جاهایی مانند نقاطی كه تنش یا خیز بالایی از آن انتظار می رود انتخاب شوند تشخیص نقاطی كه تنش یا خیز بالا دارند با مطالعه بارگذاری روی طول لوله و شرایط مرزی لوله ها ممكن است.

4- موقعیت، كاركرد و راستای عكس العمل تكیه گاهها باید مشخص شوند.

5- ابعاد بین نقاط گره ای باید با تجزیه به مولفه هایی موازی با سه محور اصلی تعیین شوند.

6- پارامترهای دیگر طراحی Piping (مانند اندازه لوله، وزن، دما، فشار، مواد، وزن شیرها، سختی تكیه گاهها و عوامل زلزله و…) را می توان نشان داد.

نقشه های بازرسی تیم در حال سرویس

هنگامی كه سیستم در حال سرویس و كارات طبعتاً بنا به حساسیت سیستم باید مراقبت های ویژه ای صورت گیرد تا طی بررسی های دوره ای خطر وقوع خرابی و واماندگی در سیستم آشكار شود.

در برخی سیستم ها، بازرسی در حال سرویس (ISE) تا موقعی كه از سیستم سیال نچكد انجام نمی شود. در حالیكه در Piping نیروگاهها این بازرسی ها ضروری است.

این نقشه ها به منظور كمك به گروه بازری در امتحان كردن اجزاء و قسمتهایی نظیر جوشها كه نیاز به بازرسی دارند تهیه می شوند. این مدرك آخرین مدرك در اتمام پروژه است.

شكل ارائه شده در ارتباط با این قسمت نقشه كامپیوتری ISE تولید شده برای یك حالت نمونه را نشان می دهد جاهایی كه در این مسیر لوله احتیاج به بازرسی دارند (مثل شیرها و ابزار و پایه ها و…) در این نقشه مشخص شده است.

Material of Piping

در این مرحله به بررسی شاخه Material of Piping می پردازیم.

اقلام مورد نیاز در انجام یك پروژه در مدارك نهایی آن مثل P&ID اشاره شده است و كاملاً باید براساس مدارك تهیه شود. قطعات و تامین كننده آنها به شكل زیر است.

1- Requisition: بسته مزیدی كه به سازنده سفارش داده می شود. كه قبل از مرحله بالا است و بعد از بررسی قطعه ساخته شده بنا به ایتمهای مهم نسبت به انتخاب سازنده اقدام می شود.

2-

Techninal/ Commerical Bid

Techninal/ Commerical Propasal

Techninal/ Commerical Offer

3- Purchase Order: سفارش دادن قطعات بنا به دو بررسی انجام شده در مرحله قبلی و انتخاب سازنده مناسب برای انجام پروژه.

اقلام مورد نیاز برای انجام پروژه به دو نوع كمی تقسیم بندی می شوند.

1) Stundrditem: كه توسط استاندارد مورد استفاده در پروژه نوع جنس مشخص می شود.

2) Specialitem: كه از روی نقشه های پروژه و بنا به تشخیص بخش Material انتخاب می شود. فرد نیز باید قطعه استاندارد باشد.

اقلام مورد نیاز برای انجام پروژه عبارتند از:

Pipe:

1) NPS (Nominal Pipe Size): اندازه اسمی لوله كه از 2in شروع می شود. دارای اندازه بزرگتری می شود. نكته قابل توجه در NPS این است كه در اندازه های NPS زیر 14in قطر خارجی لوله بزرگتر از NPS می باشد. مثلاً برای NPS، Lin، قطر خارجی (OD) تقریباً برابر 214 می باشد.

2) OD (Outside Diameter): قطر خارجی هم یك پارامتر مهم برای انتخاب لوله است.

3) Thickness: ضخامت كه توسط فرمول زیر محاسبه می شود. باید توجه شود كه ضخامت مورد استفاده برای انجام پروژه باید بیشتر از ضخامت محاسبه شده باشد.

پارامترهای فرمول

P: فشار داخلی (internal pressure) :D قطر لوله

:E فاكتور كیفیت، كه براساس میزان در زلزله محاسبه می شود كه از روی روش ساخت لوله معین می شود. این فاكتور برای لوله بدون درز برابر 1 می باشد.

:S میزان تنش حد تحمل جنس لوله.

:Y عدد ثابتی است كه از جدول خاصی از استاندارد كه بنا به سیال عبوری و شرایط كاركرد. لوله از جدول خوانده می شود.

M.T (Manufatiuring Telorance): تلرانس سازنده لوله كه جزء مشخصات هر لوله ساخته شده توسط شركت سازنده می باشد.

Allowannces: كه یك عدد ثابت است و به دو قسمت تقسیم می شود.

Crossure Allowannces: میزان خوردگی فلز مورد استفاده برای لوله در طی یك مدت مشخص.

Threaded Allowannces: هنگامی لحاظ می شود كه لوله دنده می شود و برای جلوگیری از كم شدن مقاومت لوله لحاظ می شود. با قرار دادن مقادیر مطرح شده ضخامت لوله بدست می آید.

Internal Pressure: فشار داخلی لوله كه جزء مشخصات فرآیندی طرح است.

External Pressure: فشار خارجی وارد به لوله، مثلاً ممكن است باری از خارج به لوله وارد شود كه باید در انتخاب لوله لحاظ شود.

Seam Weld: روش ساخت لوله، از اهمیت بسیاری در انتخاب لوله برخوردار است.

Spiral: كه در این روش لوله را به صورت فنری می سازند به هم جوش می دهند.

Long itutudinal: كه ورقها را به صورت لوله خم می كنند و دو طرف را به هم جوش می دهند.

SAW-Submerged Are Welded: الكترود ذوب می شود و باعث جوش دو قطعه به هم می شود.

EFW-Electric Fusion Welded: كه در این روش قطعه ذوب می شود و باعث جوش می شود.

ERW-Electrie Resistance Welded

FBW-Furnace

7) Joints: روش اتصالات لوله ها به یكی از صورتهای زیر انجام می شود.

Threaded: كه دو لوله به وسیله دنده به هم وصل می شوند و به هیچ كاری موسوم است.

:Bult Weld كه دو لوله به صورت لب به لب با هم جوش می شوند.

:Socicet Weld كه دو لوله به وسیله یك رابطه به نام Foll Copling به هم جوش می شوند.

:Fillet Weld كه در اتصال دو لوله عمود بر هم استفاده می شود.

:Flange كه برای مواردی خاص استفاده می شود كه در ذیل به آن اشاره می شود. سه نوع اتصال اول برای موارد خاصی استفاده می شود كه به صورت زیر است.

در سایزهای پایین كه تنش حرارتی حاصل از جوش به طرف دیگر لوله می رسد از جوش نوع Socket استفاده می شود. وی برای سایزهای بالا این مشكل را نداریم باید توجه شود. كه در Socketweld جوش به عمق لوله نفوف نمی كند. اما در
Butt Weld نفوذ می كند. در Butt Weld دو لوله حتماً باید ضخامت برابری داشته باشند. وی در Socket و Threaded الزامی به هم ضخامت بردن نیست.

از اتصال Threaded در جایی استفاده می كنیم كه نتوانیم از جوش استفاده كنیم مثلاً اتصال لوله برنزی به فولاد معمولاً از تا 2 in برای جوش از Socket و از 2in به بالا از Butt استفاده می شود. نكته قابل توجه در این تغییرات این است كه معمولاً شركتهای كره ای اتصال 2in را Socket می كنند وی شركتهای آمریكایی و ژاپنی از Butt Weld استفاده می كنند.

: Length (8 طول لوله فیزیكی از مواردی است كه باید مورد توجه قرار بگیرد. كه معمولاً 6m یا 12m هستند برای آسانتر شدن حمل و نقل لوله های زیر 2in، 6متری و لوله های بالای 2in را 12 متری می سازند.

:Marking (9 هر كدام از مشخصات لوله را خواستیم می توانیم به سازنده سفارش دهیم كه بر روی لوله حك شود.

:Color Coding (10 ابتدا و انتهای لوله ها برای كاربردهای مختلف را رنگهای مختلف می زنند كه استاندارد مورد استفاده رنگ را مشخص می كند.

:Packing (11 دسته بندی لوله های مختلف مثلاً لوله های زیر 2in در دسته های 24 تایر دسته بندی می كنند.

:Test S (12 قسمتهای مختلفی برای لوله وجود دارد. كه به چهار صورت انجام می‌شود.

:PT-Penetratio Test (a كه این تست تركهای سطحی را نشان می دهد. به صورت زیر انجام می شود. ابتدا سطح لوله را با یك اسپری به نام Cleaner تمیز می‌كنند. سپس اسپری دوم به نام Penet را به سطح لوله می زنند كه به رنگ قرمز یا سبز است و از یك ماده نافذ در خلال و خرج لوله تشكیل می شود. سپس اسپری سوم به نام Developer، استفاده می كنند كه بعد از این مرحله می توان تركهای احتمالی روی لوله را مشاهده كرد.

:MT-Magnetic Partical Test (b از دستگاهی كه از خاصیت مغناطیسی استفاده می كند برای تست استفاده می شود. تركهای سطحی را نشان می دهد.

:UT-Ultrasonic Test (c كه این قسمت هم تركهای سطحی را نشان می‌دهد و از دستگاهی استفاده می شود كه موج را انتشار می دهد و اگر به ترك در سطح لوله برخورد كرد، بر می گردد. امواج را به فركانس در صحنه مانیتور تبدیل می كند.

RT-Radiography Test: كه دقیق ترین تست مورد استفاده است و با عكس برداری دقیق از سطح لوله انجام می شود و تركهای عمقی را نشان می دهد و روش گرانی است.

PWHT (Post Weld Heat Tratment) (13: عملیات حرارتی قبل از جوشكاری كه در 2 جا لازم است.

1) موارد مشخص شده در آدرس زیر كه مشخص می كند همه جا ضخامت از یك دی بیشتر شود باید عملیات حرارتی داشته باشد.

B31.3 Requirement asper Table 331.1.1

2) Process Requirement: نیازهای فرآیندی مثل اینكه آیا سیال لكه دارد. اگر لكه داشته باشد حتماً باید از عملیات حرارتی پیش از جوشكاری استفاده كرد. و یا اینكه سیال خطرناك است یا نه. و اگر خطرناك بود باید عملیات حرارتی انجام شود.

عملیات حرارتی در یك سایت با استفاده از المنت حرارتی و پیچیدن تپه به دور لوله انجام می شود.

استانداردهای مورد استفاده در لوله برای بخشهای مختلف در ذیل آمده است.

NPS-OD ASME B31.3

Thickness- Internal Pressure- External Pressur

ASME B 36.10 M

ASME B 3619 M

Seamweld APL 5L

Joint ASME B 16.25

ASME B 1.20.1

قلم دیگری كه مورد بررسی قرار می گیرد. Fitting ها هستند fitting ها شامل سه دسته كلی هستند.

1) Line Direction Size

2) Line Size Reduction

3) Branches

fitting: اتصالاتی هستند كه برای سه منظور بالا به كار می روند. در سه نوع
Butt Weld و Socket Weld و Threaded به لوله متصل می شوند. استفاده از این سه نوع اتصال در موارد زیر صورت می گیرد.

در استاندارد ASME B16.11 مربوط به fitting از سایز تا سایز برای Socket مجازات، در حالی كه معمولاً تا را Socket می كنند. اگر سیال بسیار خطرناك باشد حتی اتصالات زیر 2in را هم Butt Weld می كنند و این به خاطر این است كه اتصال Socket را نمی توان رادیوگرافی كرد. ولی در Butt Weld می توان از تست رادیوگرافی استفاده كرد. اگر نتوانیم از دو اتصال بالا استفاده كنیم. باید از Threaded استفاده كنیم. رنج استفاده از Butt Weld Fitting به صورت زیر در استاندارد آمده است.

حال به سراغ دسته اول از fitting ها می رویم كه برای تغیر مسیر استفاده می‌شوند.

Line Direction Change

1) Miter bend: تكه لوله هایی هستند كه با زوایایی مختلف به هم جوش می شوند در Miter bend عوامل زیر موثرند.

(A Number of pieces: تعداد تكه های لوله برای ساخت مایتربند.

(B Degree: زاویه انحراف.

(C Radius: شعاع مایتربند كه معمولاً به صورت ضریبی از قطر لوله بیان می شود.

(D Allowable working pressure: فشاری كه مایتربند تحت آن كار می كند.

شرایط استفاده از Miter bend، فشار پایین، سایز بالا و سیال ساده می باشد. چون اگر برایمثال فشار بالا باشد یا سیال خورنده باشد باعث تمركز تنش در محل جوش می‌شود. مزیت استفاده از Miter bend ارزان بودن آن است.

استاندارد مورد استفاده در Miter bend، ASME B31.3 می باشد.

2) ELBOW: زانویی، وسیله ای است كه برای تغییر مسیر استفاده می شود. كه محدودیت در اندازه شعاع به میزان 1 یا 1/5 برابر قطر دارد. برای تغییر زاویه به استفاده می شود.

یكی از نكاتی كه باید در بحث زانویی كه باید اشاره شود. این است كه معمولاً كمتر از زانویی 180° استفاده می شود. از دو زانویی 180° استفاده می شود. علت این كار بحث خرید اقلام است مثلاً اگر برای انجام پروژه به 3 زانویی 180° نیاز داشته باشیم (زانویی 180° بسیار كم استفاده می شود) باید 5 عدد از این نوع زانویی سفارش دهیم و این به خاطر ملزومات پروژه است كه ممكن است اشكالاتی در موقع نصب ایجاد شود. مجبور شویم از یك قلم دیگر استفاده كنیم برای جلوگیری از هزینه اضافی از زانویی 90° كه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده می كنیم.

نكته مجدد مزیت استفاده از زانویی می باشد كه می توان آن را در فضا به هر جهت دلخواه چرخانده از این مزیت در متصل كردن خط لوله به تجهیزات استفاده می شود.

استانداردهای زانویی عبارتند از:

BS 3799 ASME B16.28 ASME B16.11 ASME B16.9 MSS SP-75 MSS SP-43.

3) Bend: كه از خم كردن لوله بدست می آید، و برای تغییر مسیر خط لوله استفاده می شود. شعاع و زاویه خم در انتخاب Bend نقش دارند.

موارد استفاده از Bend

(A اگر سیال با ویسكوزیته بالا داشته باشیم نمی توان از Elbow استفاده كرد. چون ممكن است سیال در آن گیر كند، و از Bend استفاده می شود.

(B در حالتی كه در صورت استفاده از Elbow افت فشار زیاد شود، از زانویی استفاده می شود.

(C برای خطوطی كه می خواهیم آنها را پیك رانی كنیم. پیك رانی عبارت است از وارد كردن تكه ای به خط لوله و حركت قطعه با فشار آب درون خط برای تمیز كردن خط لوله، اگر از زانویی استفاده شود. احتمال گیر كردن قطعه در خط لوله زیاد است.

اقلام مورد استفاده در تغییر سایز Line Size Reduction

1) Reducer كه برای كوچكتر یا بزرگتر كردن خط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد. كه ممكن است دو سر آن Male یا دو سر آن Female یا یك سر Male و سر دیگر Female باشد. كه در انواع زیر تقسیم بندی می شود.

Concentxi Reducer: اگر ردیوسر، دارای مركز تقارن باشد در این گروه از ردیوسرها قرار می گیرد.

:Eccentric Reducer اگر ردیوسر از مركز تتاونش نصف شده باشد و مورد استفاده قرار گیرد. در این گروه قرار می گیرد.

:Conical Reducer اگر ردیوسر به صورت مخروطی باشد كه ابتدا و انتهای آن یا دو خط صاف به هم وصل شده باشند از این دسته است.

:Knuckle Reducer اگر ردیوسر به صورت مخروطی باشد كه ابتدا و انتهای آن با دو خط منحنی شكل به هم وصل شده باشند و اندازه آن به تدریج كم شود. در این دسته قرار می گیرد.

یكی از پارامترهای مهم در انتخاب ردیوسر طول دریوسر می باشد. باید توجه شود كه برای تمامی قطرهای ورودی طول ردیوسر یكی است. مثلاً برابر قطر ورودی 10 داریم:

10 * 8 7 in

10 * 6 7 in

10 * 4 7 in

. .

. .

. .

در انتخاب ردیوسر باید مسیری را انتخاب كنیم كه دارای طول كمتر و تعداد كمتری ردیوسر باشد. برای دستیابی به هدف بالا باید بلندترین كامها را در انتخاب ردیوسر برداریم مثلاً برای تبدیل لوله 10in و 2in چند راه وجود دارد. كه در زیر آمده است اما مناسب ترین آن آخرین راه است چون طول و تعداد كمتری ردیوسر استفاده می شود.

A) 10 * 8 8* 6 6 * 4 4 * 2

B) 10 * 6 6* 4 4 * 2

C) 10 * 4 4 * 2

نكته دیگری كه در ردیوسر باید مورد توجه قرار بگیرد. این است كه انتهای ردیوسرها Butt Weld و به صورت نری یا مادگی در لوله قرار نمی گیرند كه این خود باعث محدودیت می شود. برای جلوگیری از این مشكل قلم دیگری به نام Swage Nipple ساخته شد.

2) Swag Nipple: كه برای تغییر سایز خط لوله به كار می رود. و ابتدا و انتهای آن می تواند، تنوع بالایی داشته باشد و به صورت های زیر است. و به صورت نری و مادگی هم در می آید.

TLE PSE BLE PBE TBE PLE TSE

برای مثال TSE مخفف Threaded Socket End TSE می باشد.

یعنی یك طرف آن Threaded و طرف دیگر آن Socket می باشد.

استاندارد مورد استفاده در Reducer، ASME B16.9 می باشد.

استاندارد مورد استفاده در Swage Nipple، MSS SP-95 و BS 3799 می باشد.

3) مهره ماسوره: كه این اتصال نیز برای تغییر اندازه خط لوله به كار می رود. در جاهایی استفاده می شود كه در بعضی از موارد لازم است. خط لوله از هم جدا شود. كاربرد بالایی دارد.

Branches: دسته سوم از fitting ها برای شاخه گرفتن از خط لوله استفاده می‌شود. قبل از اینكه به معرفی اقلامی كه برای شاخه گرفتن از خط لوله مورد نیازمند باید به این نكته توجه كرد. كه آیا می توان از خط لوله شاخه گرفت یا نه.

برای بررسی این موضوع به روش زیر عمل می كنیم.

ابتدا سعی از لوله ای كه می خواهیم از آن شاخه بگیریم را محاسبه می كنیم.

سپس مواردی كه بابت تقویت دو قطعه می پردازیم به مساحت تبدیل می كنیم، توجه نشود. در محاسبه مساحتی كه از لوله اصلی باید بریده شود. نباید مساحتی را كه به عنوان MT (تلرانس ساخت) و كروژر الوانس وجود دارند محاسبه شود. بلكه این موارد به عنوان تقویت كننده مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین مساحت جوش شده نیز به عنوان تقویت كننده ای می شود.

اگر مساحت بریده شده را A1 و مساحت های تبدیل شده از MT و كروژر الوانس و مساحت جوش را به ترتیب A4 A3 A2 بنامیم اگر شرط زیر برقرار باشد می توان از هدر یا لوله اصلی شاخه گرفت.

A2 + A3 + A4 > A1

باید توجه داشت كه برای مثال اگر فشار كاری 10bar باشد. جایی كه می‌خواهیم شاخه بگیریم دارای فشار، 5bar باشد. چون ضخامت لوله براساس 10bar محاسبه شده است می توان این ضخامت را به عنوان تقویت كننده در نظر گرفت حال به معرفی اقلامی كه در branch گرفتن مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازیم.

1) Tee: سه راهی وسیله ای است برای شاخه گرفتن از هدردر اكثر مواقع شاخه گرفته شده از سه راهی یا هم اندازه هدر است یا نصف اندازه هدر

اگر شاخه با زاویه ای غیر از نسبت به هدر باشد آنگاه Tee را Latral Tee می‌نامند.

2) Owlets (outlet): اولت وسیله ای است كه برای گرفتن انشعاب بعد از سوراخ كردن هدر به هدر وصل می شود. برای سایزهای مختلف انواع مختلف Butt Weld و Threaded و Socket Weld وجود دارد. معمولاً برای گرفتن انشعاب از لوله های با سایز بالا و گرفتن انشعاب برای سایزهای كوچك استفاده می شود.

نكته قابل توجه در استفاده از اولت ها این است كه كف اولت ها دارای انحناء است. و اگر سایز لوله خیلی بالا رود. نمی توان از اولت برای گرفتن braNCHE استفاده كرد. چون جایی كه اولت قرار است در آن قرار گیرد. تقریباً صاف است و این در حالی است كه كف اولت دارای انحناء می باشد. برای حل این مشكل از
half coupling استفاده می كنند كه شكل آن همانند یك كوپلینگ نصف شده است.

3) Socolet: كه برای شاخه گرفتن از هدرهای با سایز پایین و شاخه های با سایز پایین می باشد.

موارد استفاده این نوع fitting ها در جدول آمده است.

Fitting

Branche

Meader

Socolet

Y<2

2<x<12

Socket Weld Tee

Y<2

X<2

Half Copling

Y<2

x>12

Welding Owlet

X

Tee

اگر شاخه سه سایز پایین تر از هدر باشد

X

در اینجا به معرفی استانداردهای اقلام معرفی شده در بالا می پردازیم:

Tee ASME B16.19 ASME B16.11 1353799

MSS SP-43 MSS SP-75

Owlets MSS SP-97

Half Coupling ASME B16.11 BS 3799

شیرها (Valves)

در این قسمت به معرفی انواع شیرهای مورد استفاده در صنعت Piping می پردازیم در كاتالوگ های سازندگان شیر معمولاً موارد زیر را می توان برای قسمت های مختلف یك شیر در نظر گرفت.

1- دیسك و نشیمنگاه (Seat) كه مستقیماً در دبی جریان تأثیر دارد.

2- دسته (Stem) كه دیسك را حركت می دهد و در بعضی از شیرها جریان تحت فشار كار Stem را انجام می دهد.

3- بدنه و درپوش (Bonnet) كه محل قرارگیری دسته می باشد.

4- اپراتور (Operator) كه دسته را حركت می دد به اپراتور Handweel هم می‌گویند.