دانلود تحقیق کتابخانه های الكترونیک در کشورهای دیگر 215 ص

دانلود کتابخانه های الكترونیك در کشورهای دیگر 215 ص,تحقیق کتابخانه های الكترونیك در کشورهای دیگر 215 ص,مقاله کتابخانه های الكترونیك در کشورهای دیگر 215 ص,کتابخانه های الكترونیك در کشورهای دیگر 215 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 212 صفحه كتابخانههای الكترونیك در كشورهای دیگر در این بخش، ابتدا به سیر تکوینی خدمات اطلاعات و كتابخانه ای در دانلود تحقیق کتابخانه های الكترونیک در کشورهای دیگر 215 ص|40108766|golden|دانلود کتابخانه های الكترونیك در کشورهای دیگر 215 ص,تحقیق کتابخانه های الكترونیك در کشورهای دیگر 215 ص,مقاله کتابخانه های الكترونیك در کشورهای دیگر 215 ص,کتابخانه های الكترونیك در کشورهای دیگر 215 ص
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق کتابخانه های الكترونیک در کشورهای دیگر 215 ص می باشد.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 212 صفحه

كتابخانه‌های الكترونیك در كشورهای دیگر در این بخش، ابتدا به سیر تکوینی خدمات اطلاعات و كتابخانه ای در چند دهه اخیر ونقش آن در پیشرفت و توسعه جوامع آمریكا و انگلیس اشاره گردیده و سپس نمونه هایی از كتابخانه های الكترونیك و روند اجرا در چند کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
با بررسی تاریخ تمدن بشری مشخص میشود که کتابخانه ها بخش جداناپذیر جامعه متمدن بوده و با نحوه فکری و بافت سازمانی جامعه انسانی ارتباط نزدیک دارد.
در گذشته کتابخانه شکلی سنتی داشته و کتابدار همانند یک انبار گردان مسئول نگهداری و ارائه اطلاعات به مراجعین بوده است، با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزایش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژیهای جدید، کتابخانه ها باید از محیط داخلی خود فراتر رفته و روندهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بازارهای تکنولوژی اطلاعات را مد نظر داشته باشند.
آمریكا: خدمات اطلاعات و كتابخانه ای در ویرایش جدید گزارش سالیانه‌ی، بخش ویژه‌ی كتاب خانه‌ی پزشكی قرن 21 اضافه شده است كه می‌توان آن را از صفحه‌ی‌یك ملاحظه نمود.
با افزایش مسؤلیت‌های كتاب خانه‌ی ملی پزشكی، NLM و برای پیاده كردن سیستم‌های جدید و بسیار توانمند اطلاعاتی جهت پاسخ دهی به نیاز عموم مردم و متخصصین پزشكی، NLM به امكانات و تسهیلات بیشتری نیاز دارد .
با این حال، سال مالی 2002 پیشرفت‌هایی را در بسیاری از جهات نشان می‌دهد.
برای گزینش تعداد كوچكی از انبوه مقوله‌های اجرا شده، چند گاه شما ر در این گزارش ذكر شده است .
در سال جاری تعداد سوابق MEDLINE به 12 میلیون رسید.
در سال 2002، MEDLINE و سایر پایگاه‌های داده، از طریق سیستم باز‌یابی PubMed، بیش از 500 میلیون بار، مورد باز دید و جستجو قرار گرفتند.
خدمات اطلاعاتی مركز ملی اطلاعات بیوتكنولژی، روند توسعه خود را ادامه داد.
برای نمونه، بانك اطلاعاتی GenBank از بیش از00/100 گونه‌ی اطلاعاتی تشكیل شده است كه 15 میلیون توالی و بیش از 14 میلیارد زوج اساسی دارد.
.
این بانك روزانه مورد بازدید 50 هزار محقق قرار می‌گیرد.
MEDLINE PIUS.
به عنوان‌یكی از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشكی مطرح است .
در سال 2002، نسخه‌ی اسپانیایی آن نیز در دسترس مصرف كنندگان قرار گرفت .
در تقسیمات NLM پیشرفت‌های مشابه مهّم دیگری نیز وجود داشته است كه برخی از آن‌ها عبارتند از : گسترش تاریخچه‌ها در بخش علوم و Clinical Trial.
Gov مركز لیستر هیل (Lister Hill)، پاسخ سریع به 11/9 از خدمات اطلاعاتی تخصصی پرسنل و قرار گرفتن این خدمات روی وب، بهره‌برداری از شبكه جدید و مركز امنیتی نصب شده‌ی اداره‌ی سیستم‌های ارتباطات و رایانه‌ای، ارائه‌ی بیشتر برنامه‌های جدید آموزشی داده‌ورزی زیستی (bioin formatics) و IAIMS با استفاده از برنامه‌های موسوم به برنامه‌های برون سازمانی (Extramural) موفقیت‌هایی مذكور و بسیاری دیگر از كامیابی‌هایی كه در این گزارش تشریح شده‌اند نتیجه‌ی فعالیت‌های اختصاصی پرسنل مجرب و متخصص و هم چنین‌یاری و هم فكری كادر با استعداد مشاورین و رای‌زنان NLM بوده است .
مشاركت همه كاربران سبب شده است كه این مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌یكی از منابع كارا و قابل اعتماد ا