دانلود طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص

دانلود طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص,تحقیق طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص,مقاله طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص,طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص

فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 8 صفحه طرح توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی طرح مكانیزاسیون كشاورزی به شرط رعایت اصول توسعه پایدار، عامل اصلی تدانلود طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص|40107298|golden|دانلود طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص,تحقیق طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص,مقاله طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص,طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود طرح توجیه فنی اقتصادی و اشتغالزایی طرح 8 ص می باشد.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 8 صفحه

طرح توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی طرح مكانیزاسیون كشاورزی به شرط رعایت اصول توسعه پایدار، عامل اصلی تحرك و رشد مداوم سطوح كمی و كیفی تولید محصولات كشاورزی به شمار می آید، مخصوصاً‌به تأمین ماشین آلات مورد نیاز توسط مالكین مزارع و مدیریت در اجرا می توان كیفیت را بالا برد و با كاهش هزینه ها می توان هزینه ها را به می نیمم مقدار خود تقلیل داد و افزایش كیفیت اجرا در راندمان تولید سهم به سزایی داشته و می توان طرح را به اقتصادی ترین شكل اجرا كرد و این كار صرفاً در گرو اعمال مدیریت واحد و هم زمان بر ماشین آلات و مزارع تحت اختیار مقدور می باشد و هم زمانی استفاده از تسهیلات سرمایه ای در این خصوص سهم عمده ای در اجرای درست و بهینه كار داشته و می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف توأم با برنامه و هدفمند داشته باشد بدون امكانات و سرمایه چه بسا اجرای طرح در مخیله كسی نمی گنجد و عملاً غیر ممكن می شود، زیرا ارجای طرح با اتكای بر توانمندی محدود و كم، مجری را مأیوس و نا امید ساخته و در صورت اجرا، بی هدف و هزینه های سر سام آوری را به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال اجرای طرح با اتكای بر توانمندی محدود مجری هزینه های سرسام آوری دارد كه به طور اختصار به شرح آن می پردازیم: تسطیح زمین توسط بلدوزر : معمولاً كاركرد مفید بلدوزر را در سال 7 ماه در نظر می گیرند چرا كه یك ماه در سال صرف سرویس و نگهداری، یك ماه از كار افتادگی دستگاه و سه ماه در سال به واسط‍ۀ شرایط جوی نامساعد دستگاه و فرد قادر به انجام كار نمی باشد با این وصف اگر روز كاری را 8 ساعت در روز در نظر بگیریم كه میانگین نرخ كاركرد دستگاه از قرار ساعتی 50.
000 تومان، هزینه ماهیانه ای به شرح ذیل را در بر دارد.
هزینۀ كاركرد دستگاه در ماه تومان 12.
000.
000 = 50.
000 ×30 روز × 8 ساعت اگر آن را برای یكسال حساب كنیم كه كاركرد مفید آن 7 ماه می باشد به شرح زیر است.
هزینۀ كاركرد دستگاه در سال تومان 84.
000.
000 = تومان 12.
000.
000× 7 ماه محاسبۀ هزینۀ كاری دستگاه در طول عمر مفید دستگاه كه معمولاً‌7 سال است.
تومان 588.
000.
000 = 7 سال × 84.
000.
000 تومان همچنانكه ملاحظه می شود هزینۀ كاركرد دستگاه در طول 7 سال هزینه ای معادل 600 میلیون تومان در بر دارد كه دو برابر قیمت دستگاه می باشد (قیمت دستگاه 310 میلیون تومان است) پرداخت چنین هزینه ای اولاً‌برای مجری مقدور نیست و در ثانی خرید دستگاه و به كارگیری آن حدوداً‌100% اقتصادی و خود دستگاه همچنان در مالكیت مجری خواهد بود.
علاوه بر آن یك نفر اشتغالزایی مستقیم و 85 نفر اشتغالزایی غیر مستقیم به همراه دارد.
توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی خرید چاپر: از آنجایی كه در سطح استان خراسان رضوی با افزایش خرید چاپر سطح زیر كشت این محصول سال به سال رشد فزاینده ای داشته و هم اكنون سطح زیر كشت این محصول بالغ بر 12000 هكتار رسیده است و این در حالی است كه به واسطۀ كمبود چاپر سالانه مقدار قابل توجهی از این محصول خشك و بلااستفاده می گردد و از آنجایی كه به عنوان كشت دوم مطرح است بسیاری از كشاورزان با وجود نیاز مبرم از كشت آن خودداری نموده و اكثریت زمینهای زراعی در كشت دوم بلا استفاده می باشند چرا را