مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی|40105530|golden|مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی می باشد.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

-1 مقدّمه ........................................ 13

2-2 کیفیت زندگی کاری ............................ 14

2-3 تعاریف کیفیت زندگی کاری ..................... 14

2-4 تاریخچه کیفیت زندگی کاری..................... 16

2-5 استراتژی­های بهبود کیفیت زندگی کاری .......... 17

2-6 زندگی کاری با کیفیت برتر .................... 21

2-7 اهمیت غنی سازی شغل و فواید آن ............... 22

2-8 عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری ......... 23

2-9 عناصر کیفیت زندگی کاری ...................... 24

2-10 رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری .......... 24

2-11 نظریات مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری ...... 25

2-12 اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری از دید انجمن مدیریت آمریکا 27

2-13 الگوی ریچارد والتون ........................ 28

2-14 تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری ............... 29

2-15 مدیریت کیفیت فراگیر ........................ 29

2-16 قدرتمند سازی کارکنان ....................... 30

2-17 مهندسی دوباره سازمان ....................... 31

2-18 تعریف تعهّد ( معناشناسی تعهّد ) .............. 31

2-19 انواع تعهّد ................................. 32

2-20 تحرّک و تعهّد سازمانی ........................ 33

2-21 عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهّد سازمانی ..... 33

2-22 تعهّد به عنوان یک عامل انگیزشی .............. 34

2-23 نظریات مختلف درباره تعهّد سازمانی ........... 35

2-24 عوامل تعیین کننده تعهّد ..................... 38

2-25 مقدّمات ایجاد تعهّد .......................... 39

2-26شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان ......... 39

2-27 ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی...... 40

2-28پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق 40

2- 28-1 پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور ................................................. 40

2- 28-1 پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور................................................. 46

2-1مقدّمه

داشتن درک درستی از عناصر و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و شناخت درست ساختار آن و ایجاد تغییر در آنها، متخصصین منابع انسانی را در جهت بهبود استراتژیها و خط مشی ها برای بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و متخصصان یاری می کند (رتینام و همکاران، 2008، ص 66).

خانواده به عنوان گروهی از افراد که زیر یک سقف زندگی می کنند، تعریف می شود. کار نیز بخش اصلی زندگی افراد برای فراهم آوردن نیازهای زندگی برای خانواده است. بنابراین خانواده و کار از هم مجزا نبوده و به یکدیگر مرتبطند. یک سری مشکلات در حوزه زندگی و کار وجود دارد که با توجه به ارتباط تنگاتنگ این دو، این مشکلات و مسائل هم در هر دو حوزه وجود دارد و باید راهکارهایی برای حل آنها داشته باشیم. این مشکلات بر توانایی سازمان در جذب و نگهداری افراد ماهی، عملکرد، بهره وری، سطح تولید سازمانی، رضایت کارکنان، نوآوری و کار گروهی، تأثیرات سوء می گذارند. به هر حال تمامی مطالعات برای یافتن راه حلی در جهت ایجاد تعادل بین زندگی و کار و نتیجتاً بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می باشند. مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در حل این مشکلات در سازمان دارد (آکدره، 2006، ص 173).

از سوی دیگر تحقیقات زیادی که در مورد تعهّد سازمانی انجام شده متغیرهای زیادی را به آن ارتباط داده شده است، از جمله رضایت شغلی، ویژگی های محیط کار ، ویژگی های شخصیتی کارمندان. تحقیقات زیادی وجود رابطه مستحکم و مثبت بین تعهّد سازمانی و رضایت شغلی را نشان می دهد. برخی از محققان رضایت شغلی را علّت تعهّد سازمانی می­دانند (مثلاً زاجاک، ماتیو، استیرز، 1977، ص32) و (بیتمن و استراسر، 1984، ص 41) و (واندنبرگ و لانس، 1992، ص108) تعهّد سازمانی را علّت رضایت شغلی می دانند . اما در کل شواهد بیشتری حاکی از آن است که رضایت شغلی علّت تعهّد سازمانی است (سایمونز، 2005، ص37).