مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی,مبانی نظری توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی,توانمندسازی,منابع انسانی ,تعهد سازمانی

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی|40105504|golden|مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی,مبانی نظری توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی,توانمندسازی,منابع انسانی ,تعهد سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی می باشد.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

-1) مقدمه...................................................................................... 10

بخش اول : توانمندی منابع انسانی

2-2) تاریخچه توانمندسازی منابع انسانی 11

2-3) توانمندسازی و یادگیری....................... 12

2-4) تعریف توانمندسازی................................ 15

2-5) مقایسه قدرت و توانمندی..................... 16

2-6) اهداف توانمندسازی................................ 17

2-7) محورهای توانمندسازی............................ 18

2-8)تقسیم بندی دیگرتوانمندسازی.............. 18

2-9) استراتژی های توانمندسازی................. 19

2-10) لازمه استراتژی توانمندسازی............ 21

2-11) اقدامات عملی برای توانمندسازی کارکنان 21

2-12) مزایای توانمندسازی نیروی انسانی 23

2-13) موانع توانمندسازی نیروی انسانی 25

2-14) مدل های توانمندسازی............................ 28

2 -14-1) رویکرد مکانیکی /عقلایی /ساختاری 29

2 -14-1-1) مدل توانمندسازی وگت و مارل 29

2-14-2) رویکرد انگیزشی..................... 31

2-14-2-1) مدل توانمندسازی مالاک و کارزتو 31

2-14-3) مدل های مبتنی بر رویکرد روانشناختی 32 2 -14-3-1) مدل توانمندسازی آولیو............. 32

2-14-4) مدل های مبتنی بر رویکرد تعاملی 33

2 -14-4-1) مدل توانمندسازی کارول............... 33

2 -14 5) مدل های مبتنی بر رویکرد شناختی 33

2-14-5-1) مدل جروی، رایت و اندرسون........ 33

2-14-6) مدل های مبتنی بر رویکرد فرهنگی، ارزشی 35

2-14-6-1) مدل توانمندسازی لیتگو............... 35

2-14-7) مدل های مبتنی بر رویکرد تلفیقی(تلفیق رویکرد ساختاری و روان شناختی)............................................... 36

2-14-7-1) مدل توانمندسازی ملهم 37

بخش دوم : تعهد

2-15) مبانی نظری تعهد.................................. 39

2-16) تعریف تعهد............................................. 40

2-17) تعهد سازمانی......................................... 41

2-18) ضرورت توجه به تعهد سازمانی.......... 42

2-19) راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 43

2-20) تعهد سازمانی و تعهد اسلامی............ 43

2-21) دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی.... 44

الف- تعهد سازمانی دردنیای امروز چیز بی ربطی است........................................................................................................ 44

ب- تعهد سازمانی واقعا مهم است. 45

2-22) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 46

2-23) الگوهای چند بعدی................................ 47

1- مدل اریلی و چتمن......................... 47

2- مدل می یر و آلن........................... 47

3- مدل آنجل و پری................................ 49

4- مدل مایر و شورمن........................... 50

5- مدل پنلی و گولد.............................. 50

2-24) انواع تعهد............................................. 50

1- تعهد نسبت به مشتری....................... 51

2- تعهد نسبت به سازمان..................... 51

3- تعهد نسبت به خود مدیر................ 51

4-تعهد نسبت به افراد و گروه ها... 51

5- تعهد نسبت به وظیفه....................... 52

بخش سوم : مروری برتحقیقات انجام شده

2-25) پیشینه داخلی....................................................... 53

2-25-1) بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران "سید محمد میرکمالی و کمال خرازی"................................................. 53

2-25-2)عوامل موثر بر جنبه های روانی توانمندسازی کارکنان ؛ مطالعه

موردی دیدگاه کارمندان در یکی از سازمانهای زیر نظر وزارت

علوم ، تحقیقات و فناوری" رضا محمدی" 53

2-26) پیشینه خارجی....................................... 53

2-26-1) چگونگی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر ارتباط کارکنان سازمان در چین" لینجوان ریتا من" 54

2-26-2) نائل شدن به توانمندسازی کارکنان بیمارستان میدلند مموریال" لیندا سنچز". 54

بخش چهارم : چارچوب مفهومی ............................................... 55

2-1) مقدمه :

منابع انسانی یكی از اساسی ترین عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هر كشور می‌باشد و توانمندسازی منابع انسانی ، خود یكی از مهمترین راه‌های رسیدن به اهداف توسعه مورد نظر می‌باشد.محیط رقابتی ایجاب میکند که سازمانها باید پیشرو ، سریعتر ،کار آمدتر و خدمات با کیفیت بهتری ارائه کنند و در این بین به نظر میرسد که توانمند نمودن کارکنان امری ضروری است.( 2004، Melhem)

در خصوص توانمندسازی كاركنان باید به این نكته نیز توجه شود كه این عمل علاوه بر اینكه شرایط مناسب برای جایگزینی، ارتقاء و ترفیعات و چرخش‌های شغلی را فراهم می‌آورد، تحولات و دگرگونی‌های دیگری را نیز در تمام ابعاد (فنی، اداری، سازمانی و غیره) در سازمانها به دنبال خواهد داشت. لذا به منظور تحقق اهداف یاد شده، در سازمان‌ها، باید اقدام به توانمندسازی نیروی انسانی نمود ، تا مطمئناً بتوان با این كار مشكلات احتمالی را به حداقل ممكن كاهش داده و در عوض گام مؤثری را در افزایش بازده و بهره وری برداشت و در این رهگذر با توجه به اینكه توانمندسازی یك فرآیند پویا می‌باشد و یكی از ابعاد موثر آن اعتماد ، انگیزه، ارتباطات ، مهارت و دانش در كاركنان است، در این تحقیق كوشش گردیده تا رابطه ابعاد توانمندی ( اعتماد ، انگیزه، ارتباطات ، مهارت و دانش) با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. در این فصل به شرح ابعاد و عوامل موثر در توانمندی و تعهد پرداخته می شود.