مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل,پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل,مبانی نظری امنیت و همگرایی در روابط بین الملل,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحاتمبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل|40105386|golden|مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل,پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل,مبانی نظری امنیت و همگرایی در روابط بین الملل,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,امنیت و همگرایی در روابط بین الملل
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل می باشد.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه........................................ 13

گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن........ 13

·تعریف همگرائی............................ 13

·انواع همگرائی .......................... 14

1- وحدت جهانی 14

2- فدرالیسم 14

3- منطقه‌گرایی 15

4- جوامع امنیتی....................................... 15

·نظریه‌های همگرائی منطقه‌ای ............... 16

1- فدرالیسم 16

2- كاركردگرایی 18

3- نوكاركردگرایی........................................... 20

4- نظریه‌های ارتباطی...................................... 23

گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریه­های امنیت . 26

· تعاریف امنیت............................ 26

· خاستگاه امنیت ملی....................... 27

· نظریه‌های امنیت.......................... 30

1- نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای............ 30

2- نظریه امنیتی ساختن..................... 33

3- نظریه تهاجم- دفاع...................... 34

4- رهیافت فرهنگ استراتژیك................. 35

5- ایده امنیت مشترك....................... 36

مقدمه

هر پژوهش نیازمند یک قالب فکری و یک پاردایم نظری خاص برای بررسی، تحقیق و تفحص می باشد که شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد. از آنجا که پژوهش جاری موضوع همگرایی را در حوزه­های مختلف موجود و آیند، در اتحادیه اروپا و همسایگان فعلی و آینده­اش بررسی می نماید لازم گردید این مقوله از دریچه­ی نگاه اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری واکاوی گردد. اگرچه همگرایی، خمیرمایه نظریه­های مختلفی در عرصه­ی روابط ­بین­الملل می باشد، ولی سعی بر آن شد، تا نظریه هایی که با موضوع مورد پژوهش، بیشترین ارتباط را دارند از جمله فدرالیسم، کارکرد گرایی، نوکارکرد­گرایی و نظریه­های ارتباطی را مورد بررسی قرار گردد. همچنین موضوع مهم دیگری که در بحث حاضر قابل تأمل است، مسئله امنیت می باشد. امنیت در اتحادیه اروپا، امنیت درترکیه و همسایگان آن، یعنی ایران و عراق، متغییر وابسته و مهمی است که سعی شد، نظریه های متعدد و اصلی که شامل نظریه های مجموعه امنیتی منطقه­ای، نظریه امنیتی ساختن، تهاجم- دفاع، رهیافت فرهنگ استراتژیک و ایده امنیت مشترک هستند، در این فصل مورد بررسی قرار گردند.

گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن

تعریف همگرایی

وضعیتی را که درآن دولتهای مستقل وحاکم بنابه میل و رضایت کامل و با آگاهی از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همکاری با دیگر اعضا می­پردازند،همگرایی می‌نامند. به عنوان مثال، دراتحادیه اروپا اصل موفقیت مدیون پذیرش کشورهای عضو به رعایت مقررات حقوقی جامعه اروپایی نیز می‌باشد (مسایلی، 1378، ص25).

انواع همگرایی

نطریه‌های همگرایی سعی داشته­اند روابط عینی میان تئوری و واقعیت را برقرار سازند. ازاین رو، اتحادیه اروپانقطه شروع مطالعه غالب این نظریه پردازیهاست. بطورکلی، نظریه‌های همگرایی که ارزش­های اساسی و کشف کننده دارند را می‌توان به نوعی تقسیم­بندی کرد که دربرگیرنده برداشت­های فدرالیستی، آرمان وحدت جهانی یا فدرالیسم، منطقه­گرایی و جوامع امنیتی می‌باشد که در ذیل بیان می‌شوند